(15.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Váchu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuju. Musím na to reagovat. Já jsem si samozřejmě taky obcházel obchody a ptal jsem se prodavačů a moje zkušenost je zase úplně jiná. Mně prodavačky v těch obchodech říkaly, že dostanou víc peněz za to, když jdou do práce v neděli, že dostanou dvakrát tolik peněz. Takže pane předsedo poslaneckého klubu TOP 09 (správně KDU-ČSL), skrzevá něžná ústa naší paní předsedající, možná že v tom Tescu jste obcházel právě ty obchody do 200 metrů čtverečních, to jsou ty malé obchody, kde prodavači příplatky nedostávají.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou. Jenom pro informaci panu senátorovi, jeho přihlášku mám v pořadí, ale nemůžu vám dát přednostní právo podle jednacího řádu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Dovolte, abych i já zareagovala na některé poznámky, které tady zazněly. V České republice je zhruba 800 tisíc lidí, kteří jsou zaměstnáni v obchodě, a řady z nich se týká navržená úprava, která by se měla vztahovat na zlepšení jejich pracovních podmínek s tím, že jde i o sladění pracovního a rodinného života. Toto je tedy jeden ze způsobů, jak tomu napomoci. Měli by mít tím pádem nárok na volno i o svátcích i v těchto profesích a věnovat se tedy rodině.

Upozorňuji, že velká část těchto zaměstnanců jsou právě ženy. Podle průzkumů by volno o svátcích přivítalo 70 % zaměstnanců supermarketů. Stěžují si na to, že nemají čas na vlastní nákupy, že pracovním vytížením trpí jejich rodiny a zejména děti. Argumenty, které tady zaznívají především ze strany ODS, že má návrh zákona, resp. stát lidi vychovávat, určovat, co mají a nemají dělat, že občané už mají i tak dost komplikací. Vždyť ale právě ty komplikace tady způsobily vlády ODS a TOP 09, které by nejradši určovaly, co musí zaměstnanci dělat, že musí dělat od nevidím do nevidím za pár šupů a nemají mít žádné volno.

Zároveň mi tady zní velice úsměvně z jejich strany to, že se tímto zákonem zamezuje vydělat pracovníkům. Prosím vás, oni by měli mít především takový plat, aby nebyli nuceni pracovat o svátcích, o nedělí, o přesčasech. A říkám, že to zní úsměvně ze strany ODS, případně TOP 09 už z toho důvodu, že právě tyto strany tady zavedly všechny možné škrty, které donutily zaměstnance k tomu, že musí dělat v době, kdy by mohli mít svoje volno.

Je tady argument, že tady jsou povolání, kdy musí být zaměstnanci v práci. Ano, já to uznávám. Jsou to lékaři, jsou to řidiči autobusů, tramvají atd. Ale proč kvůli tomu nutit zaměstnance, kteří nemusejí být v této době v práci, proč je nutit, aby museli v té době pracovat?

Pokud jde o argument ODS: Nechte jim svobodnou volbu. Ale tady jde právě o to, že oni nemají svobodnou volbu. Oni jsou nuceni právě o těch svátcích, o nedělích být v zaměstnání, v těch supermarketech, ve velkoobchodech. Osobně si myslím, že by měly být i ty svátky rozšířeny, kdy nebudou muset být v těchto obchodech, a měly by to být i soboty a neděle.

Pokud jde o další argument, že odboráři si mohou vlastně vymoci vyjednat v kolektivní smlouvě omezení pracovní doby, díky vašim vládám se na mnoha místech, na mnoha velkoobchodech vytvořila taková situace, že lidé měli strach zakládat vůbec ty odbory, protože by mohli být vyhozeni z práce. A bohužel ten strach přetrvává dodneška.

Takže udělejme společně něco pro to, aby se pracovní podmínky těmto lidem, kteří jsou zaměstnáni v obchodech, alespoň trochu zlepšily. (Potlesk několika poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Zahradníka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, paní místopředsedkyně. Paní Semelová nás teď chce poučovat. Myslím, že oni zase zaváděli pracovní soboty, to si všichni pamatujeme, to je nezajímalo, jestli lidé můžou odpočívat, nebo nikoliv.

K tomu pracovnímu úvazku. Každý pracovník přece vědomě a svobodně podepisuje pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem a může se rozmyslet, zdali bude chtít vyhovět klauzulím té smlouvy a přijmout nařízení pracovat o svátku, nebo nikoliv. Za druhé - rozloha 200 metrů čtverečních, to je asi tak tři čtvrtiny téhle té místnosti.

A pak tedy k výčtu těch svátků. Je tam leccos, je tam dokonce i Pondělí velikonoční. Ale proboha, proč tam není Hod Boží velikonoční, největší z křesťanských svátků v roce? Proč tam není Boží hod? To mi tedy nejde na rozum a to nemůžu pochopit. Asi socialisté a s nimi i komunisté nás tady zase chtějí regulovat. A tady se hodí výrok Ronalda Reagana: Když se něco hýbe, musí to být zdaněno. Když se to ještě pořád hýbe, musí to být zregulováno. A když se to konečně přestane hýbat, tak se to musí dotovat. Tak to doufám, pánové socialisté a komunisté, snad nechcete. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím dalšího řádně přihlášeného a tím je pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Původně jsem chtěl říci něco jiného, ale ke změně toku myšlenek mě pomyslně vyprovokovala paní kolegyně Marta Semelová, krásně rudě oblečená. To odlehčím. (Poslankyně Semelová má červené sako.)

Paní kolegyně prostřednictvím paní předsedající, proboha, jak můžete obviňovat pravicové strany ODS a TOP 09, že nutí lidi, aby museli být v zaměstnání? Už jsem tady byl několikrát s kolegy v ideovém střetu, ale tady jsem jednoznačně na jejich straně. Vy nevíte, že máme zákoník práce, že máme jasná ustanovení o příplatcích, o tom, jak velké množství přesčasů za rok může být? Nevím jak vy, ale já sám jsem asi 12 let zaměstnával relativně malý tým zhruba 20 lidí a všechna tato ustanovení jsem sakra dobře musel dodržovat právě kvůli odborům. Takže nezlobte se na mě, ale vaše argumenty musím jednoznačně odmítnout.

A obecně k debatě, kterou teď k tomu zákonu vedeme, chci vyjádřit svůj převažující liberální názor na tuto věc. Myslím, že mohu mluvit i za své kolegy a kolegyně v hnutí ANO. Když jsme tuto věc diskutovali u nás na klubu, tak tam ten názor převažoval. Prosím, nechme lidem svobodu a svobodné rozhodnutí, ať se sami rozhodnou, kdy a kam chtějí zajít, jestli chtějí nakupovat, nebo nechtějí. A argumenty o tom, že by měly být spíše rodiny spolu, že by měly sportovat nebo chodit za kulturou, přeci jim to nebudeme nařizovat a nutit je nějakými omezeními a regulacemi. Dobře, pojďme se bavit o podpoře kultury, o podpoře sportu atd. Ale nezakazujme, kdy kam mají chodit, a nerušme jim jejich svobodná rozhodnutí. O tom jsem bytostně přesvědčen.

Myslím si, že návrh na zamítnutí zákona je správný a rozumný. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Koskuba. Připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, v krátkosti mohu navázat na to, co jsem zde řekl před drahnou dobou, kdy začala obecná debata o tomto návrhu zákona, a nestydím se za to, že jsem zde naznačil, že ho podporovat, ač se opět nálepkujeme, levice, pravice, tak ač jsem zleva, tak že ho podpořit nehodlám. Prostě nemohu. Důvody jsem zde řekl. Navíc mi dost usnadňuje roli můj předřečník, pan ctěný kolega Kolovratník, který přesně naznačil pohled, který já na tuto věc mám. A nemyslím si, že by to bylo proti levicovému smýšlení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP