(14.50 hodin)
(pokračuje Černochová)

O svátcích funguje mnoho dalších institucí. Jsou to televizní stanice, rádia, novinové redakce, řidiči hromadné dopravy už byli zmiňováni, jsou to bezpečnostní agentury, elektrárny, ale zákon taxativně vybírá pouze některé, omezené plochou 200 metrů, což je opět něco, co tady netvoří rovné podmínky pro podnikání v České republice.

Opět další nesmysl, který v návrhu je: Zákon taxativně vybírá pouze sedm z dvanácti státních svátků. Asi se shodneme na tom, že lze pochopit Vánoce a Velikonoce. Ale není nikomu z nás jasné, podle jakého klíče byly určovány další svátky.

Už tady také zaznělo, a nechci se opakovat, že zákon by neměl určovat lidem, co mají a nemají dělat ve svém volném čase. Bylo by krásné, kdyby svůj volný čas trávili odpočinkem, se svými dětmi, rodinou. Ale to tento zákon nikomu nezařídí, nezajistí. Jde o další projev sociálního inženýrství a snahy státu o převýchovu návyků a morálky občanů. Realisticky vzato lidé nebudou sice v obchodech, ale to neznamená, že se budou věnovat těm činnostem, kterým bychom si možná přáli, aby se věnovali, nebo by si to přál pan senátor Bublan.

Navíc hraje poměrně důležitou roli, a nevím, jestli o tom víte, že podle posledních statistik i podle informací z veřejných zdrojů zájem veřejnosti o nakupování o víkendech upadá, takže i na tomto se ukazuje, že si trh v těchto otázkách spoustu věcí umí vyřešit sám, stejně jako podnikatelé, kteří za to, že státu platí daně, za to, že tady vykonávají činnost, která je potřebná pro nás všechny, tak by si měli o tom, co budou prodávat a v jakých časech, rozhodovat pouze oni sami. Ne my, při vší úctě k parlamentarismu v České republice.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Fiedlera. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, děkuji za slovo, paní předsedající. Nebudu uvádět argumenty, které tady zazněly už od řady předřečníků, já se jen dívám na tabuli. Teď tam přibyl kolega Kolovratník a kolega Koskuba. Byl tady několikrát vznesen dotaz, jak to vlastně je s plochou 200 metrů čtverečních. Já se přiznám, že mě poněkud překvapuje, že předkladatel, který tady je, nemá potřebu nám to vysvětlit, obhajovat zákon, obhajovat to, proč to tam je. Nevím, jestli čeká na závěrečné slovo. Já bych čekal, že k tomu trošku bude debata, ať si to tedy vyjasníme, jak je to s tím omezením plochy. Domnívám se, že vyjádřit se k tomu až v závěrečném slově je poněkud pozdě, a tím tedy vyzývám předkladatele, jestli by se k tomu vyjádřil zavčas, abychom ještě o tom v rámci diskuse mohli vést nějakou debatu a polemiku, jak to vlastně je s argumentem, proč se to týká provozoven nad 200 metrů čtverečních, proč ne těch malých. Nebudu opakovat argumenty, které už tady zazněly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji dvě faktické, teď už tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Váchu, připraví se pan poslanec Kučera a poté pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych na těch 200 metrech možná ilustroval absurditu zákona. Já vám vysvětlím, proč je to 200 metrů. 200 metrů je to proto, že máme deset prstů. Kdybychom měli šest prstů, tak je to 180 nebo 240 metrů. To je jediný důvod, proč je to 200 metrů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych se s dovolením připojil k svému předřečníkovi kolegovi Fiedlerovi a chtěl bych vyzvat předkladatele, aby odpověděl na otázky, které tady zazněly. Aby na ně odpověděl v obecné rozpravě, protože chci upozornit, a myslím si, že to i pan předkladatel vnímá, že tady zazněly návrhy na zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Jeden z takových návrhů jsem předložil já společně s klubem TOP 09 v projednávání před dvěma třemi měsíci, kdy jsme tady už jednali. To znamená, umožněte nám, pane předkladateli prostřednictvím paní předsedající, abychom mohli na vaše odpovědi také reagovat v prvním čtení a předtím, než zákon zamítneme, a vystupte v obecné rozpravě. Ty otázky tady jsou jasné, nebudu je opakovat, od těch nejabsurdnějších až po pragmatické, případně ještě rád doplním. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu další faktickou. S tou přichází pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, viděl jsem, že se pan senátor Bublan hlásí.

Jenom doplním otázky, které tady zazněly, ještě o jednu. Proč tam nejsou hospody? Já si myslím, že na státní svátek je mnohem horší z hlediska výchovy dětí jít do hospody než do nákupního střediska.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Miholu, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážení kolegové, nechci nějak jitřit atmosféru, protože naslouchám projevům zleva, zprava - skutečně jsou pohledy diametrálně odlišné. Je zřejmé, že se nedokážeme shodnout napříč Sněmovnou. A nedokáže se shodnout ani Evropa. V některých zemích prodejní doba omezená a regulovaná je, v některých není. Řekl bych, že je to tak zhruba napůl. Jsou ale také země, kde se to omezení nevztahuje pouze na státní svátky, ale také na neděle a také tyto země fungují normálně a neřekl bych, že jsou méně tržní než Česká republika nebo jiné země, které tuto regulaci odmítají.

V této spleti názorů bych chtěl říct, že KDU-ČSL vnímá tento návrh jako příspěvek k lepšímu skloubení pracovního a rodinného života. Byla tady řeč o prodavačkách. Já jsem si dal tu práci, protože si rád ověřuji teorii s praxí, vyrazil jsem do nejbližšího Tesca v Brně-Králově Poli. Obešel jsem věnec obchodů a ptal jsem se těch dam, které tam prodávají, jestli jsou spokojené, jestli je to baví, naplňuje a nebo jestli se jim ty neděle vyplácejí. Naprostá většina, vlastně skoro všechny kromě jedné říkaly, že by tam v neděli nejradši nebyly, že je rozhodně nikdo nepřeplácí. A jedna, která měla jiný názor, tak ho bez nějakého dalšího rozebírání vysvětlovala rodinnou situací, rodinnými důvody, asi tušíme jakými. Země jako Německo, Rakousko, Francie, země Beneluxu se mi skutečně nejeví jako méně tržní nebo nějak omezené proti České republice. Mluvím s těmi lidmi, když jsem tam na návštěvě. Nikdo nemluvil o nějakém jhu omezování osobní svobody nebo konci liberalismu a podobně.

Co se týká předkladatelů, vždycky někdo předkládá a někdo se připojuje. Já bych jenom lehce podotkl směrem ke kolegům napravo. Opravdu chci jenom decentně. Nechci to jitřit. Před pár lety se tady chystal, nevím, jestli byl podán, návrh ze strany TOP 09 a Starostové. Je mi jedno, kdo se k tomu víc klonil, která část této strany, ale dá se to dohledat i na internetu. Je to prostě faktum.

Co se týká kritických postojů k tomuto názoru, i já se připojuji k některým předřečníkům, poněvadž ani mně není jasný klíč výběru svátků, proč některých se to týká a některých nikoliv. Svatého Václava se to má týkat, Jana Husa ne. Tam to skutečně není řádně vysvětleno a ani plocha 200 metrů čtverečních, která je hraniční, tam není nějak analyzována nebo vysvětlena, což bych rád v návrhu viděl.

V každém případě jsme připraveni podpořit tento návrh do druhého čtení, ale jsem si jist, že bez další práce na něm návrh není hotový a není dobrý, jak bychom si ho my představovali. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP