(14.40 hodin)
(pokračuje Beznoska)

A poslední poznámka. Pokud se podíváte na otevírací dobu obchodníků například o Vánocích, tak je vám jasné, že otevírací dobu umějí obchodníci vyřešit i bez přispění jakéhokoli zákona. Čili český právní řád má zbytečností, a to tady opakuji pravidelně, strašně moc. Nepřidávejme tam jednu další. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Seďu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, stejně jako mnozí z vás, tak i já nemám rád přílišné regulace, na straně druhé na rozdíl od mnohých z vás vím, proč návrh omezit prodejní dobu senátoři pokládají.

Vzpomínám si, jakým způsobem se rozšiřovala prodejní doba po listopadu 1989, kdy se nejprve rozšířila na soboty odpoledne, posléze na neděle a poté na svátky. Proto vítám tento návrh zákona. Hospodářská komora a zejména Svaz obchodu a cestovního ruchu nesouhlasí s výše uvedeným názorem, nicméně já nemohu souhlasit s jejich tvrzením, že zákon je neodůvodněným zásahem státu do soukromoprávních vztahů podnikatelských subjektů.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, ti z nás, kteří navštěvují pravidelně sousední země, zejména Rakousko, Německo, by pak museli opovrhovat těmito demokratickými zeměmi právě vůči jejich regulaci trhu. Dámy a pánové ze Svazu obchodu a cestovního ruchu, prosím, nedívejte se na své zaměstnance pouze pod drobnohledem vašich obratů a vašich zisků a přestaňte strašit poklesem hrubého domácího produktu či propouštěním zaměstnanců. Realita je totiž taková, že právě z důvodu nízkých mezd máte dlouhodobé problémy kohokoli, a zejména mladou generaci, vůbec zaměstnat a na tuto vaši politiku doplácejí právě vaši kmenoví zaměstnanci.

Vláda i zákonodárci, tzn. Parlament České republiky, mají právo, a myslím si, že dokonce povinnost, hájit zájmy zaměstnanců, a to i zaměstnanců ve službách a v obchodě. Z tohoto důvodu podporuji tento návrh zákona a jeho propuštění do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní s faktickou pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, já doplním svého kolegu Seďu v jedné věci. V Německu se nikdo nezabývá tím, proč se nechodí v neděli do krámu, do velkoobchodu, proč jsou markety zavřené. Myslím si, že to je prosperující ekonomika, a když se podíváte na chování lidí v Německu, tak zjistíte, že celá řada věcí, vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je mnohem lepší a na vyšší úrovni. Já si myslím, že je potřeba stále krok po kroku napravovat ty věci, které tu vznikly v 90. letech, kdy někteří mí kolegové z ODS nás tady kritizují z regulace. Ano, vy jste začali budovat ten komsomolský kapitalismus bez jakýchkoli zákonů. Měli jste takové heslo, že je potřeba, aby právníci byli na krok před ekonomy, že na chvilku je potřeba zhasnout, no a teď je zase na chvilku potřeba rozsvítit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s další faktickou poprosím pana poslance Beznosku, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Já opravdu jen kratičkou reakci na pana kolegu Foldynu. Výchova k tomu, aby se lidé o svátku či v neděli věnovali rodině, aby rozjímali, aby si užívali společného života, nespočívá přece v tom, že jim ty obchody zavřeme. Nechte tu svobodnou volbu na lidech. V momentě, kdy se ukáže, že společnost je vychovaná, vyspělá, tak prostě o svátcích a nedělích nebude chodit do těch obchodů a obchodníci přirozeně otevírací dobu zkrátí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s další faktickou poprosím k mikrofonu pana poslance Kučeru. Dříve než vám dám slovo, pane poslanče, poprosím kolegy, aby se ztišili. Děkuji. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Já rovněž děkuji. Jen krátká reakce na mého předřečníka pana poslance Foldynu. Vážený pane poslanče Foldyno prostřednictvím paní předsedající, vy tu prosazujete novelu zákona, kterou si probojovali vaši kolegové odboráři v Senátu. Já si myslím, že kdyby odboráři plnili to, co skutečně mají plnit, tak by nemuselo k této novele vůbec dojít. Odboráři si přece mohou vyjednat ochranu zaměstnanců, o které tady mluvíte, u zaměstnavatelů v kolektivních smlouvách. Já toto skutečně považuji za nadbytečnou novelu, která se opět soustředí na jednu úzkou skupinu zaměstnanců, a myslím si, že schvalovat novely na základě lobbingu, i když to jsou odboráři, tak na základě lobbingu odborářů, mi připadá velice nešťastné. Nechť se odboráři věnují tomu, k čemu odbory jsou skutečně založeny, tzn. k ochraně práv zaměstnanců u svých zaměstnavatelů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášenou paní poslankyně Černochovou, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně, krásné odpoledne, dámy a pánové. Myslím, že už se trochu v těch argumentech opakujeme. Padla tu řada slov o tom, že je to zásah do svobody podnikání, že o tom, kdy bude mít kdo otevřeno, by si měl podnikatel, obchodník rozhodnout sám a nepatří to do rozhodovací praxe státu.

Tady i z těch zkušeností, které už v České republice máme, tak můžeme si přece potvrdit to, že omezená pracovní doba např. o Vánocích se obejde bez zákona. Existuje celá řada obchodních řetězců, které o vánočních svátcích svou dobu zkracují nebo mají zavřeno. A jde to bez zákona, takže proč se tady zase stavíme do role nějakých sociálních inženýrů? Navíc návrh zákona rozděluje obchodníky do dvou kategorií podle rozměrů prodejní plochy, a zavádí tak nerovné podmínky na trhu, stejně tak do dvou kategorií logicky rozděluje i zaměstnance obchodů.

Tady mě velmi pobavilo vystoupení paní kolegyně Kailové, které si jinak poměrně vážím, a máme spolu velmi dobré vztahy, ale ta její věta o tom, co tady budou dělat ty matky, že nebudou, aspoň jejich děti, vidět ty vzory v rodičích, kteří chodí nakupovat, tak bych se jí chtěla zeptat prostřednictvím paní místopředsedkyně, jestli tedy jde o to, aby byli zaměstnanci o svátcích se svými rodinami, tak se chci zeptat paní poslankyně, jestli jsou pro ni snad zaměstnanci obchodů do 200 metrů méněcenní, nebo by proto neměli mít tedy stejné nároky, jako ti, na které by měl mít tento zákon dopad?

Zákon nadále vyčleňuje z navrhované regulace benzinové stanice, lékárny, prodejny na letištích a nádražích - opět nerovné postavení obchodníků a zaměstnanců. Hodně se v této souvislosti mluví o potravinových obchodech, ale nejde jenom o ně, jde i o hobbymarkety, a jak víme, Češi jsou národem kutilů a umíte si představit, kdy v letní sezoně budete potřebovat si pro svou práci na zahradě pro něco dojet a nebudete moct, protože ten obchod bude zavřený. Nebo na jaře.

Stejně tak mě překvapuje, že tento návrh předkládá zrovna pan senátor Bublan, kterého já pamatuji v tom minulém volebním období, kdy byl mým kolegou i ve výboru pro bezpečnost, kde jsme častokrát diskutovali situaci v pražské tržnici Sapa. A chci se zeptat, jestli mi pan senátor umí odpovědět na otázku, jakým způsobem se bude podle tohoto zákona posuzovat Sapa, když tam je několik provozovatelů, několik podnikatelů na samostatná IČ. Takže zavřeme teska, zavřeme bauhasy, baumaxy, ale Sapa bude ve všech těch dnech, které tady navrhujete omezit, tak Sapa bude fungovat dál. Nezdá se vám to podivné?

Úroveň mezd prodavačů je spíše nižší a jsou to právě sváteční dny, kdy si řada z nich může přivydělat. A já skutečně nevěřím tomu, že by v tomto ohledu tito zaměstnanci měli chuť a vůli k této změně, tak jak nám tady tvrdili někteří kolegové, kteří projednávali tuto záležitost s odbory. Vůbec není také z toho návrhu zřejmé, a já v tom nespatřuji žádný důvod, proč by se v tom případě neměly omezovat činnosti i jiných podnikatelských subjektů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP