(14.20 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní mi dovolte načíst ještě jednu omluvu, a to pana poslance Schwarzenberga, který se omlouvá ze schůze od 20. 10. až do 23. 10. z důvodu pracovní cesty.

 

Nyní tedy budeme pokračovat podle schváleného programu. Bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

121.
Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
/sněmovní tisk 275/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali 9. prosince 2014 na 23. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele pan senátor František Bublan a zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská. Paní poslankyně Matušovská je z dnešního jednání omluvena. Jelikož je to první čtení, Sněmovna musí hlasovat o změně zpravodaje.

S přednostním právem pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, dobrý den. Podle mých informací je tam navržena změna zpravodaje za kolegu Karla Šidla. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Budeme nyní hlasovat o změně zpravodaje. Novým zpravodajem tohoto tisku by měl být pan poslanec Karel Šidlo.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 97, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 147, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím tedy nového zpravodaje, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů.

 

Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 275/1. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě a já prosím první v pořadí paní poslankyni Kailovou, aby se ujala slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Kailová: Dobrý den, dámy a pánové. Máme teď možnost schválit dlouho odkládaný zákon o prodejní době, který navrhli naši kolegové ze Senátu. Obsahem tohoto návrhu je omezení prodejní doby ve stanovených prodejnách velkoobchodů a maloobchodů v zákonem určených státních svátcích. Záměrem tohoto zákona je také změnit praxi v České republice a přiblížit ji tak k poměrům v zemích Evropské unie, které lépe chrání své zaměstnance. Hlavním cílem tohoto návrhu je tedy omezit prodejní dobu v maloobchodě a velkoobchodě, aby se neprodávalo v době sedmi státních svátků a byl zkrácen prodej na Štědrý den do 12 hodin. Pokud se podíváme na naše sousedy, tak tam platí striktnější omezení. Například v Německu mají obchody v neděli i o svátcích zavřeno, podobná situace je i v Rakousku. V Polsku je zavřeno během svátků a na Slovensku je zavřeno během vymezených svátků.

Tento zákon podporují také odbory, a sociální demokracie vždy hájila práva zaměstnanců. Pracovníci v obchodních řetězcích leckdy nemají ani možnost si zřídit odbory a prosazovat tak své zájmy. Proto jsme se rozhodli jejich zájmy bránit i tímto způsobem. Naším cílem je vytvořit sociálnější podmínky pro naše občany pracující v těchto obchodech. Jedná se ve velké míře o ženy, matky, které mají právo býti více se svými rodinami.

Provozovatelé zmíněných obchodů jsou proti a argumentují ztrátou tržeb i pracovních míst. Tento argument je podle mého názoru lichý, protože lidé mají stále stejnou sumu peněz, kterou mohou v daném měsíci utratit.

Domnívám se ale, že v tomto návrhu zákona jde o víc. Jde o to, zda se budeme řídit jen zákony trhu a člověk zůstane v pozadí, nebo se pokusíme do tržních zákonitostí vpravit i lidský rozměr. Vy, kteří nevěříte, že schválením návrhu přispějeme ke sladění rodinného a pracovního života zaměstnanců, o čemž jsem přesvědčená, uznejte alespoň to, že zákazem prodeje ve významné dny naší historie přispějeme ke kultivaci společnosti jako takové, že už i malé děti budou vědět, že v tyto dny se nenakupuje, a že až vyrostou, přijde jim to jako samozřejmost, a tím se zařadíme k většině vyspělých evropských zemí, kde už to samozřejmostí je.

Doufám, že tento návrh podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky, první pana poslance Kučery a po něm se připraví pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, paní předsedající, dámy a pánové. Já bych jenom krátce zareagoval na paní kolegyni Kailovou. Vážená paní kolegyně Kailová, samozřejmě prostřednictvím paní předsedající, víte, proč v těchto zemích, které jste jmenovala, jsou ve státní svátky také zavřeny obchody? Ty důvody jsou ne proto, že mají silnou odborářskou lobby, se kterou jste argumentovala vy, ale protože ty svátky jsou katolické a katolická církev v těchto zemích má velmi silnou podporu. Takže ty důvody, které jste tady uváděla, jsou naprosto odlišné od důvodů v těch zemích, které jste tady jmenovala, to znamená Polsko, Slovensko, Rakousko. Ty důvody jsou církevní svátky, nikoliv oslavy odborářů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak to je zase jeden z plejády zbytečných návrhů zákona. To, že dlouho čekal, žádná škoda. Doufám, že se dneska s ním vypořádáme už v prvém čtení a nebudeme touto agendou zatěžovat výbory ve druhém a ve třetím čtení ani plénum, protože kdybychom vzali vážně ten návrh, který nám ne kolegové ze Senátu, protože moji kolegové v Senátu, moji straničtí kolegové v Senátu, to nepodporují, tak aby nevznikl dojem, že všichni senátoři stojí o tento návrh zákona. Je to návrh senátní většiny, bezesporu prosazovaný sociální demokracií, to je naprosto v pořádku.

Ale jeden skromný dotaz na pana předkladatele. Jak jste přišli na těch 200 metrů prodejní plochy? Kdo to bude měřit? Zda očekáváte, že se třeba zvýší skladové plochy na úkor prodejní plochy, a co v těch obchodních centrech, kde možná zavřete, pokud by to prošlo, jeden, možná největší obchod, ale ty ostatní nebo mnohé z nich přizpůsobí velikost prodejní plochy. Tak já se chci zeptat, proč ne 150, proč ne 250, proč ne 300, z jakých zkušeností, z jakých analýz, z jakých tvrdých fakt jste vycházeli, když jste určili 200 metrů prodejní plochy, ale hlavně kdo to bude chodit přeměřovat. V okamžiku, kdy se o něco zvětší skladová plocha na úkor prodejní, tak už bude povoleno, nebude povoleno, kolik těch lidí bude v těchto obchodech zaměstnáno.

A ten argument, jak naši sociálně demokratičtí senátoři chtějí vychovávat společnost a tímto návrhem zákona ji vést k tomu, aby uctívala státní svátky jinak než nákupem, je opravdu zavádějící. My jsme dneska říkali, náš pan předseda to říkal na tiskové konferenci, vychovávat mají rodiče a ne senátní většina.

Dávám návrh na zamítnutí toho zákona. Určitě nebudu sám a věřím, že až skončí rozprava, tak návrh na zamítnutí najde většinu a nebudeme se k tomu muset nadále vracet. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova s řádnou přihláškou. Pan poslanec Karamazov je omluven, tudíž poprosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Soukup. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl položit jednu základní otázku. Komu vlastně pomůže omezování prodejní doby ve velkoobchodech? Jistě pomůže části kmenových zaměstnanců, kteří se spokojí s minimálním platem, který tam mají. Pomůže studentům, důchodkyním a důchodcům, kteří si o svátcích chodí brigádně přilepšovat? Těm určitě ne. Nepomůže ani kmenovým zaměstnancům, a to těm, kteří ke svým nízkým platům vítají každý příplatek navíc. O práci na víkendy a svátky si říkají většinou ti nejpotřebnější, mladé rodiny a podobně. Je to jejich volba. Neměli bychom je vychovávat, v uvozovkách vychovávat, nejrůznějšími omezeními. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP