(14.10 hodin)

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Rád bych navrhl předřazení bodu č. 105, jedná se o návrh na změnu zákona o církvích a náboženských společnostech, sněmovní tisk 453. Chtěl bych ho zařadit jako třetí bod v úterý 27. 10., tedy příští týden. Jedná se o návrh, který má zavést povinnou bezpečnostní prověrku pro církve, které žádají o tzv. druhý stupeň registrace, která umožňuje náboženskou výuku na školách či duchovní službu v armádě a věznicích. Udělení tohoto privilegia by mělo být povinně podmíněno prověrkou BIS, policie, Vojenského zpravodajství a dalších bezpečnostních složek, že daná církev nepředstavuje riziko pro Českou republiku.

Děkuji za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, promiňte, že budu zdržovat. Nic nenavrhuji, jenom pokládám za nutné, aby tady něco zaznělo a nebylo opět uváděno, aby opět nebyl někdo uváděn v omyl, že snad opozice něco brzdí nebo opozice provádí nějaké obstrukce.

Slíbili jsme, že pokud novela zákona týkající se hazardu bude předložena podle pravidel, jednou z možností je tedy vládní novela, že opravdu nebudeme zdržovat, že sice § 90 není možný, protože také chceme předložit nějaký svůj pozměňující návrh, ale jakékoliv zkrácení lhůt až na vysloveně superkrátkou míru blokovat nebudeme. Očekávali jsme samozřejmě, že v pátek bez problému projednáme první čtení. Neprojednáme. Koalice svolává mimořádnou schůzi a opět jsem zaslechl v kuloárech, že je to proto, že my snad něco brzdíme. Ne, mimořádnou schůzi svoláváte proto, že zaměstnanci nebo přímo účastníci vládní koalice prokázali mimořádnou tupost, lenost a neschopnost a nebyli schopni sem tu vládní předlohu dopravit včas. Tím, že ji sem nedopravili včas, neproběhly lhůty, nemůžeme ji tedy projednávat tento týden. Není to naše vina. Je to vaše neschopnost a lenost a prosím, nesvádějte ji na nás. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Věřím, že jménem volební komise neprokážu hloupost, tupost a lenost a k volebním bodům bych vás chtěl požádat na tento týden o pevné zařazení nakonec pouze jednoho bodu. Je to bod číslo 179 - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Prosil bych zařadit tento bod zítra, tedy ve středu, pevně ve 12 hodin a 45 minut jako poslední bod před obědovou pauzou.

Připomenu, že to není tajná volba, ale bude to volba veřejným hlasováním tady v sále. Takže volební bod 179, středa 12.45. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Plíšek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážení kolegové, milé kolegyně, před časem se vládní strany zejména předháněly v tom, která z nich předloží dříve tzv. protikuřácký zákon. Nyní v návrhu programu z grémia se ovšem na tento týden v bloku zákonů ministra zdravotnictví, kde jsou zákon o zdravotních službách a zákon o biocidních přípravcích, k mému překvapení neobjevuje návrh zákona takzvaně protikuřáckého. Mám tady na mysli sněmovní tisk 508, tzn. vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Celou dobu předchozích měsíců žijeme v tom, že máme různé anketní otázky, dotazy novinářů i veřejnosti, kdy už konečně tento zákon projednáme, a nyní tedy vládní koalice nenavrhla zařazení tohoto bodu na program této schůze. Já proto navrhuji, aby tzv. protikuřácký zákon byl zařazen na tento pátek 23. 10. za bod 62, to znamená jako třetí bod, pevně zařazený bod pátečního jednání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo další hlásí k programu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Nejprve tedy návrhy z grémia.

V úterý 20. října body 121, 21, 19, 11, 12, 3, 59, 49, 48, 52 a 53. Poté bychom případně projednávali body z bloku druhého čtení - zákony.

Středa 21. října body 157, 1, 80, 77, 102, 112, 95.

Ve čtvrtek 22. října body 205, 204, 192, 193 a 194. Poté případně neprojednané body z bloku zprávy, návrhy a další, případně neprojednané body z bloku smlouvy, prvé a druhé čtení. Ve 14.30 hodin bychom se věnovali bodu 206, což jsou ústní interpelace.

V pátek 23. října bychom projednávali body 63, 62, 91, 148, 150, 167, 151, 153 a 154.

 

 Pokud není námitek, nechám o návrzích grémia hlasovat najednou. Neeviduji žádnou námitku.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 92, do kterého je přihlášeno 156 přítomných, pro 146, proti 1. Konstatuji, že návrh grémia byl přijat.

 

Pro stenozáznam - s náhradní kartou číslo 81 hlasuje pane předseda - je to číslo 81? - 61, omlouvám se, s číslem 61 pan předseda Hamáček.

 

Dalším návrhem, se kterým se musíme vypořádat, je návrh pana poslance Miholy - zařazení bodu 108, sněmovní tisk 491, na středu 21. 10. jako první bod po projednávání státního rozpočtu, to je tedy po bodě jedna.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 93, do kterého je přihlášeno 158 přítomných, pro 138, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Další návrh je pana poslance Černocha a to je zařazení bodu 105, sněmovní tisk 453, jako třetí bod na úterý 27. října.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 94, do kterého je přihlášeno 158 přítomných, pro 136, proti 4. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Dále se vypořádáme s návrhem pana poslance Kolovratníka a to je zařazení bodu 179, změny v orgánech Poslanecké sněmovny, pevně na tuto středu 12.45.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 95, do kterého je přihlášeno 158 přítomných, pro 150. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, se kterým se vypořádáme, je návrh pana poslance Plíška, který navrhuje zařazení sněmovního tisku 508 na pátek 23. 10. za bod 62.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 96, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 40, proti 66. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Tímto jsme se vypořádali s programem schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP