(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím zde eviduji, že pan poslanec Rykala hlasuje s náhradní kartou č. 11, pan poslanec Klučka s kartou č. 6 a paní poslankyně Nohavová s č. 17.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Adamec Ivan - zdravotní důvody, Adámek František - zahraniční cesta, Adamová Markéta - zahraniční cesta, Birke Jan - bez udání důvodu, Černý Alexander - osobní důvody, Farský Jan - do 15.30 hodin - pracovní důvody, Fischerová Jana - zahraniční cesta, Grospič Stanislav - zahraniční cesta, Chalánková Jitka - pracovní důvody, Janulík Miloslav - pracovní důvody, Karamazov Simeon - do 16.00 hodin - osobní důvody, Langšádlová Helena - zahraniční cesta, Lobkowicz Jaroslav - pracovní důvody, Matušovská Květa - osobní důvody, Maxová Radka - pracovní důvody, Nykl Igor - zdravotní důvody, Pleticha Lukáš - pracovní důvody, Plzák Pavel do 15.00 hodin - osobní důvody, Šarapatka Milan - zahraniční cesta, Šenfeld Josef od 14.30 do 18.00 hodin - osobní důvody, Vondrášek Josef - zdravotní důvody, Vozdecký Josef - zdravotní důvody, Zavadil Jaroslav - zahraniční cesta, Ženíšek Marek - pracovní důvody.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Sobotka Bohuslav od 17.30 hodin - pracovní důvody, Bělobrádek Pavel od 15.30 do 17.30 hodin - pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Pelikán Robert - osobní důvody, Valachová Kateřina od 16.30 hodin - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody. To byly omluvy.

S náhradní kartou č. 31 hlasuje též pan poslanec Bronislav Schwarz.

Nejdříve bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. V tomto týdnu navrhujeme postupovat následovně. (Neustálý hluk v sále.)

V úterý 20. října: Pevně zařazený bod 14 - sněmovní tisk 538, energetický zákon, druhé čtení, to znamená vrátit tento zákon do bloku druhého čtení - zákony, příslušné výbory přerušily projednávání tohoto tisku. Poté projednat body v následujícím pořadí: Bod 121 - první čtení - zákon o prodejní době, sněmovní tisk 275. Bod 21 - druhé čtení - zákon spotřební daně - sněmovní tisk 418. Bod 19 - druhé čtení - zákon jednorázový příspěvek důchodci - sněmovní tisk 526. Bod 11 - druhé čtení - zákon řešení krize na finančním trhu - sněmovní tisk 536. Bod 12 - druhé čtení - zákon řešení krize na finančním trhu - související - sněmovní tisk 537. Bod 3 - druhé čtení - zákon pojišťovnictví - sněmovní tisk 414. Bod 59 - prvé čtení - zákon Státní pozemkový úřad - sněmovní tisk 575. Dále bod 49, je to první čtení - zákon sdružování v politických stranách - sněmovní tisk 569. Bod 48 - první čtení - zákon volební zákony - sněmovní tisk 568. Bod 52 - první čtení - zákon posuzování shody stanovených výrobků - sněmovní tisk 565. Bod 53 - první čtení - zákon technické požadavky na výrobky - sněmovní tisk 566. Poté bychom případně projednávali body z bloku druhé čtení - zákony.

Středa 21. října: To je projednat bod 157 - sněmovní tisk 454 - třetí čtení. Poté bod 1 - sněmovní tisk 617. Dále tzv. opoziční okénko, jedná se o body: bod 80 - první čtení - sněmovní tisk 225. Poté bod 77 - první čtení - sněmovní tisk 167. Bod 102 - první čtení - sněmovní tisk 425. Bod 112 - sněmovní tisk 533. Bod 95 - sněmovní tisk 403.

Ve čtvrtek 22. října po bodu 205, což jsou písemné interpelace, zařazení bodu 204, sněmovní dokument 2883. Projednávali bychom tedy body v pořadí 205, 204, 192, 193 a 194, písemné interpelace, sněmovní dokument 2883, sněmovní tisky 519, 528 a 562. Poté případně neprojednané body z bloku zprávy, návrhy a další. Případně neprojednané body z bloku smlouvy - prvé a druhé čtení. Ve 14.30 hodin následuje bod 206, to jsou ústní interpelace.

Pátek 23. října: Před již pevně zařazený bod 91, sněmovní tisk 378, zařadit body 63 a 62 - jsou to sněmovní tisky 614 a 589. Poté bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení v tomto pořadí: Bod 148 - sněmovní tisk 416, bod 150 - sněmovní tisk 461, bod 167 - sněmovní tisk 465, bod 151 - sněmovní tisk 493, bod 153 - sněmovní tisk 513, bod 154 - sněmovní tisk 514. Projednávali bychom tedy body v pořadí: 63, 62, 91, 148, 150, 167, 151, 153 a 154.

Dále by schůze pokračovala i v úterý 27. října. Tehdy by bylo zahájeno jednání již ve 12. hodin. Tam bychom pevně zařadili body 67 a 66, je to sněmovní tisk 611 a sněmovní tisk 590.

Poté bychom ukončili 33. schůzi Poslanecké sněmovny.

To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice. Já zde eviduji přihlášku, a to pana poslance Miholy.

 

Poslanec Jiří Mihola: Hezké odpoledne. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, já bych chtěl Sněmovnu požádat o zařazení bodu č. 108, sněmovní tisk 491, což je návrh zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, a to na středu 21. 10. jako první bod po projednání zákona o státním rozpočtu na rok 2016. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Dále eviduji přihlášku pana poslance Černocha. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP