(12.10 hodin)

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Já jenom krátce vaším prostřednictvím ke kolegovi Bendovi, protože tu blbost s Mussolinim tady zopakoval znova. Prostě jestliže se nám věk prvorodičky pohybuje pomalu přes 30. rok, přes 40 % dětí se rodí mimo manželství a často tedy neúplným rodinám, svobodným matkám, a v Praze chybí 12 tisíc míst ve školkách a ve středních Čechách 10 tisíc, tak prostě jenom tahle okolnost mně stlačí porodnost dolů úplně zbytečně, jakkoliv bychom toto měli řešit. Prostě já nevím, co tady furt mluvíte o Mussolinim a takovýchhle kravinách! My přece demografickou dynamiku můžeme jenom uvolnit a respektovat to, jak se společnost vyvíjí, a ne tady plácat ideologické blbiny!

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendu s faktickou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já se tedy omlouvám, ale přeci jenom bych na ctěného kolegu vaším prostřednictvím rád zareagoval. Možná, že jsem plácal ideologické blbiny, to nijak nevylučuji, ale vy si, pane poslanče, myslíte, že opravdu jste schopen dnešní mladé lidi donutit k tomu, aby měli dítě před 30. rokem? Že existují nějaká opatření, kterými jim řeknete, že to tak bude? Kde žijeme? To je pořád představa, že stát je schopen ovlivnit všechno. Tohle je přece dnešní trend, který nejsme schopni změnit. Můžeme je možná přemlouvat osobně, ale nejsme schopni ho změnit. Nemůžeme přikázat mladým lidem, aby měli do 25 let první dítě a do 30 druhé a do 35 třetí.

Problém míst ve školkách. To záleží na tom, jak si to jednotlivé Prahy umí zorganizovat. Praha 4, na které dlouhodobě funguji, měla vždycky místa ve školkách pokrytá, protože je nikdy neprivatizovala. Ale to už je úplně jiný příběh a myslím, že místa ve školkách vůbec nesouvisí s tím, jestli se rodičky nebo rodiče rozhodují mít dítě, nebo nerozhodují mít dítě. Jestli máte nějaký recept na to, jak zajistit, aby lidé měli více dětí, tak sem s ním. Pokud ho nemáte, pak si myslím, že mám pravdu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Gabala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Holt na některých právnických fakultách chybí úvod do demografie a sociologie. Prostě to, co řešíme v demografii, a já jsem to tady zmiňoval, je bitva o druhé dítě. Nikdo nebude nutit nikoho, aby byly prvorodičky dřív, když dokončují vysoké školy, kariéry a všechno, ale jde o to, abychom dokázali vytvořit podmínky, v kterých je vyšší pravděpodobnost rozhodnutí se pro druhé dítě, a to prostě mateřské školky ovlivňují, protože ty ovlivňují možnost pokračovat v pracovněprofesní kariéře i za předpokladu, že je to jednočlenná domácnost. Samozřejmě je rizikově finančně z hlediska příjmů i sociálně napjatá, proto ta otázka, zda se vrátí, nebo nevrátí do zaměstnání a školky jsou podmínkou, je prostě strašně důležitá. Tady nejde o to tlačit někoho, aby snížil věk porodnosti. Dobře, kdyby se to povedlo, ale to nikdo neumí, ale jestli dokážeme usnadnit rozhodnutí především o druhém dítěti, o tom je demografická debata. A tam ty školky rozhodují. Je potřeba si studovat základní literaturu toho, jak se společnost vyvíjí. Vždyť ji máme spravovat a vytvářet ji podmínky, tak ji musíme znát a ne tady prostě... Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které také neeviduji žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím a tím také končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
/sněmovní tisk 494/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jak jsem už uvedl u sněmovního tisku číslo 493, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, tj. tzv. doprovodný zákon, obsahuje nezbytné změny u ostatních dotčených předpisů. Součástí předkládaných návrhů na změny zákonů v souvislosti s ukončením druhého pilíře jsou i návrhy na dílčí změny ve třetím pilíři. Ty se zejména týkají umožnění vstupu do systému i pro děti a uvolnění některých investičních limitů za účelem umožnění vyššího zhodnocení prostředků účastníků. Další změny ve třetím pilíři se budou realizovat na základě pokračující práce odborné komise pro důchodovou reformu.

Dovoluji si vás tedy požádat o projednání předloženého návrhu zákona ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 494/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Roman Kubíček, informoval nás o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás seznámím s usnesením rozpočtového výboru z 27. schůze ze dne 2. září 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, sněmovní tisk 494.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí paní Lenky Juroškové, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření schválila bez připomínek, za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky - pana poslance Zavadila a poté pana poslance Votavy.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo částečně, dovolte mi, abych pár slov řekl k sedmi pozměňovacím návrhům, které jsem připravil už někdy v červnu a kterých se laskavě ujal předseda rozpočtového výboru kolega Votava a který je zanesl do systému, a abych vysvětlil nějakou tu genezi.

V žádném případě těchto sedm pozměňovacích návrhů nemělo ambici, abychom systém dostali do úplně jiné roviny. Ambice těchto sedmi pozměňovacích návrhů je částečně zatraktivnit třetí pilíř. To je naprosto jasně řečeno a to zatraktivnění potom z jednotlivých pozměňovacích návrhů vyplývá. Já se pokusím o velice krátké expozé do toho.

První návrh znamená komplexní úpravu limitu nezdanitelné části základu daně z příjmu fyzických osob ve vztahu k tvorbě úspor na stáří a metody výpočtu částky - v současné době je tam 30 tis., my navrhujeme 50 tis. s tím, že tento pozměňovací návrh by měl platit až od 1. 1. 2017, aby nedopadl do státního rozpočtu, který už je vlastně připraven na rok 2016. Jinak dopad do státního rozpočtu pro rok 2017 by byl zhruba asi 150 mil. Kč. To jenom pro upřesnění.

Ty ostatní už nemají žádný vliv na státní rozpočet. Je tam jedna z věcí, která vrací fixní věk 60 let, dneska je tam 65. Ono to nemá logiku, protože jestliže je dneska fixní věk postaven na 65 let a ve stejném věku dneska vzniká nárok na dávku, myslím ve stejném věku 60 let, to je nárok u penzijního připojištění, tak by ten člověk ve své podstatě musel pět let čekat, než by si na ty peníze sáhl. Proto ta úprava 60 let.

Je tam třetí věc, která umožňuje dítěti, kterému je umožněno už, aby mu rodiče střádali na penzijní připojištění od nula věku, tak aby v 18 letech si mohlo částečně vybrat, je tam navrhováno 30 %, finanční prostředky, které ovšem budou spočívat jenom v jeho prostředcích, které tam vkládá, protože prostředky do systému jdou ze tří zdrojů. Jeden zdroj jsou zaměstnavatelé, pokud přispívají, státní příspěvek, ten je, a pak je tedy vklad klienta. Tady se navrhuje, aby to byl jenom vklad klienta a jenom tedy výše 30 %, přičemž nárok nebo spoření tam probíhá dál, ale umožní se mu v 18 letech, dejme tomu na studium nebo na takovéto věci, prostředky vybrat.

Pak je tam úprava zákonného limitu pro provize. Tady je zajímavost. Ti z vás, co se zabývají provizemi dealerů u různých typů produktů, tak vědí, že s výjimkou právě tohoto produktu všechny ostatní nemají žádný strop. Tam není žádný strop, tam si můžou dealeři nasmlouvat s pojišťovnou jakoukoliv odměnu. Tady u tohoto produktu je v současné době částka 880 korun a tady se navrhuje 1 760. Chci říct, že se to týká jenom vztahu dealer a pojišťovna. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP