(13.40 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Cituji z důvodové zprávy. Předpokládaná je tak vlastní aktivita správce daně využívající místního šetření i použití analytických vyhledávacích nástrojů monitorujících veřejné interní zdroje informací. Klíčová bude i spolupráce s dalšími orgány veřejné moci, zejména s orgány Policie České republiky, respektive jejími specializovanými útvary. Mimoto může správce daně využívat podnětů ze strany jiných orgánů veřejné moci nebo - a to pozor - ze strany veřejnosti. Předpokladem použitelnosti takového podnětu je jeho věrohodnost a přesvědčivost.

Co je věrohodné a přesvědčivé, bude posuzovat zřejmě správce daně. O nezbytnosti morální kvality mluvil pan poslanec a předseda rozpočtového výboru pan Votava.

Dámy a pánové, tímto mechanismem a fakticky libovůlí správce daně zde vzniká situace, kdy stačí jakýkoliv podnět, nějaká msta souseda nebo neúspěšného konkurenta v lásce a podobně, a správce daně započne posuzovat, zda majetek odpovídá, nebo neodpovídá příjmům. Fakticky, a to už zde také zaznělo, může jakéhokoliv poplatníka daně z hlediska důvěryhodnosti daně z příjmů fyzických osob úplně zlikvidovat. Tento zákon je možná takzvaně výhodný pro Finanční správu, to slovo hodně slyším z úst úředníků Ministerstva financí, ale je svým rozsahem možného zneužití fakticky symptomem jakéhosi finančně policejního státu se vším všudy. Ten, kdo tleská tomuto zákonu, a to ani prezidenta České republiky nevyjímaje, zároveň tleská institucím, které se dají kdykoliv zneužít. Záleží, kdo na koho ukáže.

Mně to připadá, jako bychom se vraceli dlouho do minulosti, do nějakých 50. let, kdy se také postihovali ti, co vlastnili více, ti, na které mnozí udavači ukázali. Zavádět takovýto zákon proto považuji nejen za populistické, ale skutečně jako nebezpečné pro další vývoj naší země coby demokratické společnosti. Proto se připojuji i k návrhu pana kolegy Plíška na zamítnutí tohoto návrhu zákona hned v prvém čtení.

Děkuji za pozornost. (V sále je velký hluk a neklid.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou k mikrofonu pana poslance Votavu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, neodpustím si reagovat na slova předřečníka pana kolegy Vilímce. Pane kolego Vilímče prostřednictvím paní předsedající, vy jste si trošku upravil má slova k obrazu svému. Já jsem neřekl, že budou úředníci Finanční správy atakovat poplatníky, ale já jsem řekl naopak, že samozřejmě, byl jste se mnou v rozpočtovém výboru delší dobu, oba dva známe Finanční správu a víme, jak to funguje z řad některých poplatníků, jak útočí na úředníky, moje vyjádření mělo být v tom smyslu, že ano, klade to nároky na morální předpoklady pro úředníky, aby odolávali právě těmto atakům. Má to i třeba souvislost s tím odměňováním. To prostě není nic špatného, co jsem řekl.

Naopak vaše slova by se dala interpretovat, že Finanční správě vůbec nevěříte, že nemají předpoklady, a dáváte to do souvislosti s tímto návrhem zákona. Tak to určitě ne, pane kolego. (V sále je stále velký hluk!)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Beznosku, dalšího řádně přihlášeného do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, paní předsedající. Chci říci, že je potřeba tento zákon odmítnout, a to tak, že jednoznačně již v prvním čtení. Je to totiž zákon, který v podstatě výběrově dodaňuje některé poplatníky, jejichž výběr je buďto náhodný, bude zcela závislý na správci daně, na informaci, jaký způsob vyhledávací činnosti použije. A za třetí v naší republice opět akcentuje ty, kteří mají chuť své úspěšnější, řekněme i bohatší sousedy udávat. Nehledě k tomu, že je to zákon, který je na samé hranici ústavnosti, protože v pasáži, kdy se hovoří o dodatečném penále ve výši 50 a 100 %, existuje již z minulosti nález Ústavního soudu, který toto striktně zamítá. Z tohoto důvodu si myslím, že není možné tento zákon pustit dál.

Co se týče retroaktivity, podívání se tři až deset let zpátky, samozřejmě to má vazbu na trestněprávní odpovědnost. Pokud si uvědomíte, že za poskytnutí nepravdivé informace může být poplatník trestán odnětím svobody a může se jednat o vysvětlování případů, ke kterým nejsou účty, a můžou být až několik let staré, pak toto naprosto odmítám. Považuji to za zcela bezprecedentní zásah do soukromí lidí. Tento zákon, který možná pro veřejnost líbivě vypadá, je opravdu paskvil, který bychom měli v prvém čtení zamítnout. Já budu rozhodně proti jeho přijetí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím dalšího přihlášeného a tím je pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane místopředsedo, kteří se za mými zády střídáte, páni ministři, dámy a pánové, já bych přece jenom taky přičinil pár poznámek k tomuto návrhu zákona. Já jsem nikdy nebyl příznivcem majetkových přiznání. Pokládám je za úplný nesmysl a jenom cestu k tomu, jak případně zavést dodatečné majetkové daně. Ale vnímal jsem snahu a vůli levice majetková přiznání jako výraz jejich, řekněme, lásky k závisti do společnosti vnést a nechat je tady fungovat. (V sále je veliký hluk a neklid.)

Co ovšem pokládám za úplný nesmysl, je tento návrh zákona. To nejsou ani majetková přiznání. To bych ještě dokázal nějak skousnout, že každý, kdo má na něco, musí přiznat a bude se kontrolovat. Tohle je jenom návrh zákona pro práskače. To není nic jiného než návrh zákona pro žalobníčky, práskače, pro potvrzení naší národní povahy na někoho si zažalovat. Já to jinak prostě nedokážu vůbec pochopit. Já nevím, kolikrát kdo z vás měl styk s nějakým správcem daně. V dobách, kdy jsem nebyl ve Sněmovně, jsem měl styk se správcem daně. To rozhodně nejsou lidé, kteří chodí po ulicích a koukají se, jaké jste nabyl majetky, nebo jestli jste si koupil -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že přerušuji váš projev, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení, aby bylo rozumět, co říkáte. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. To rozhodně nejsou lidé, kteří chodí po ulicích a sledují, jestli jste si koupil takovou, nebo onakou vilu, letadlo, nebo něco podobného. To jsou normální úředníci, kteří vás zdaňují a kteří budou fungovat jenom na základě udání, jinak to nebude. V tomto směru říkáme, že ten návrh je opravdu absolutně šikanózní. Nesouhlasím s tím, co říká pan zpravodaj, který říká, že to není šikanózní návrh. Tady nejsou žádná kritéria. Jestli šetří něco policie, ať šetří trestné činy, ale všechno ostatní bude jenom na tom, jestli je na mě nějaký soused - a já říkám, abych nevnesl do někoho pocit, že jsem já ve střetu zájmů, žádné majetky převyšující 10 mil. jsem nikdy neměl a předpokládám, že nikdy mít nebudu, ale je to jenom o tom, jestli je na mě naštvaný soused z ulice a nebo jestli se objeví nějaký drahý roztomilý fond nebo jiná nezisková organizace, jejichž cílem je chodit a žalovat po zemi na každého a všechno, které se zaměří zrovna na mou osobu nebo zrovna na osobu kohokoliv z jiných poslanců.

Podle mého názoru je to fakt strašidelný omyl. Kdybyste zavedli čistá majetková přiznání, budu říkat "nedělejte to, obtěžujete". Ale takhle nejenom že obtěžujete, ale obtěžujete ještě jenom ty, na které si někdo zasedne, které někdo půjde prásknout. Upřímně řečeno dobře víme, že to přece v žádném případě fungovat nebude. Ti, co chtějí své majetky zakrýt, ať už je nabyli jakýmkoliv způsobem, ať už z trestné činnosti, nebo prostě jenom z toho, že něco nezdanili, což je také v nějakém rozsahu trestný čin, ale tito lidé to přece vždycky ukrýt umějí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP