(12.10 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Že bychom měli ambici velice rychle vyčlenit odštěpný závod, abychom získali nějaké peníze pro rychlý internet a zničili konkurenční prostředí v České republice, to je velmi odvážná myšlenka, ke které se nemohu připojit. My máme v rámci broadbandu, jak se to nazývá, jedinou ambici, kolegové, a to je to, aby stát měl vhled do přenosů dat, a to bezpečných přenosů dat. My nemáme ambici brát privátu práci. My nemáme ambici vstupovat tam, kam si myslím, že stát vstupovat nemá. My třeba říkáme jednu zásadní věc, že od roku 2009 tady měl být registr pasivních sítí. Není dodneška. Není tady koordinátor. A nezlobte se na mě, když jsem se vracel ze Slovenska, například na východní hranici, kde stát opravdu velmi dobře chrání hranici s Ukrajinou, přenosy dat po optických sítích má pod sebou Ministerstvo vnitra, policie - ve vymezených segmentech. Oni si prostě objednají kapacitu. A jestli si ji objednají u privátu, nebo kus sítě je jejich, nebo je krajská, nebo je městská, to je přece jedno.

Naší jedinou ambicí, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, je to, aby tam, kde selže trh, na bílých místech, kde trh prostě nezafunguje, aby přišel stát a ten vysokorychlostní internet zapojil i tam, kde bílá místa jsou. A trh dneska hovoří o tom, že není schopen zapojit i venkov, kde je malá hustota obyvatel, málo klientů pro televizi, pro rychlý internet, pro cokoliv dalšího. To je jediná ambice, kterou vnitro má. Já si myslím, že je poctivá a spravedlivá a že je v zájmu tohoto státu. Jestli si myslíte něco jiného, pojďme o tom vést debatu. Já si na to velice rád s vámi sednu. Je to na delší dobu. Ukážu vám celou strukturu, jak to probíhalo. Ale poslední, co chceme, je konkurovat trhu. To si myslím, že není úkolem státu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Pilný.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem položil otázku. Za odpověď poděkuji, budeme sledovat, jak stát nebude vstupovat do trhu. Já s tím souhlasím, že nemá vstupovat tam, kde trh funguje. Pokud princip bude zachován, tak určitě budeme ve shodě. Pane ministře, já bych jenom požádal o odpověď k negativnímu stanovisku, k tomu D, k tomu "zpravidla", když se vypouští, protože to mi přišlo skutečně ne jako politická, ale spíše věcná námitka s tím, že se těžko ti, kteří podle toho mají postupovat, vypořádávají s tím slovem zpravidla.

Já dnes nechci zatěžovat debatu in-house řešením. Ale myslím si, že to není tak jednoduché říkat, že in-house řešení je to, co chceme. Rozumím tomu, že operaci, kterou chcete provést, uděláte proto, abyste jakoby zlegálnili nebo zvýšili jistotu, že to, čemu se říká in-house řešení, projde u ÚOHS. Ale my si musíme položit otázku, jestli to in-house řešení přináší to, co chceme. A na to není dneska čas. Na to není ani zákon, který dneska projednáváme, ale určitě debatu musíme vést, protože velmi často to funguje tak, že in-house něco zadáte, to znamená bez výběrového řízení, ale ti, kteří to dostanou, potom nakupují jednotlivé dílčí služby a subdodávky. A to se mi tedy jako princip, který se používá, nelíbí. Možná v nějakých drobnostech, ale pokud je ambice řešit velké softwarové, aplikační projekty in-house, tak mám prostě pochybnosti, jestli stát je ten pravý, který by to tak dělal, a jak in-house potom dopadne až ke konečnému řešení.

Ale rozumím tomu, že to není otevřeno v tomto zákoně, obecná debata o in-house řešeních, která jsou legální, jsou podle legislativy, ale měli bychom vést debatu, kdy jsou vhodná a kdy ne. Na takovou debatu se určitě těším a do debaty určitě přispějeme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. S přednostním právem potom pan zpravodaj.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem určitě nechtěl u tohoto zákona, kde se jedná o poštovní služby, otevírat otázku vysokorychlostního připojení a internetového financování. Nicméně se musím vyjádřit k tomu, co tady bylo řečeno. Podpora 14 mld. je z operačního programu Evropské unie, která zcela evidentně, a bude to asi řešit Evropská unie, nedovoluje výstavbu sítí, které slouží veřejné nebo státní správě. To je první problém, který tam je.

A druhý problém. Pokud by na bílých místech nebo jinde byly tyto peníze využívány tak, že optické sítě budou využívány dalšími uživateli, tak se dostáváme do pozice, kterou už jsme tady měli, a to je Český Telecom. Ten přesně v téhle situaci stál. Já jsem byl tehdy předseda představenstva. Docházelo k tomu, že byla výrazně omezována práva alternativních operátorů. Samozřejmě to byl i velký prostor pro nějaké pokoutní manévry, jak se k těmto sítím dostat.

Omlouvám se, je to jenom v rámci faktické poznámky k tomu, co tady bylo řečeno. Já jsem tento problém otevírat nechtěl, bude řešen i na hospodářském výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Dámy a pánové, já musím říci, že pozměňovací návrh pana poslance Stupčuka podpořím. Rozhodl jsem se k tomu po zralé úvaze, i když jsem dlouho váhal. Ale současně musím oznámit panu ministru vnitra, že těch 14 mld. korun, které se mají, a víceméně všechno přede mnou již řekl pan předseda hospodářského výboru Pilný, a kdyby náhodou měly jít do stadia přerozdělování v nějakém odštěpném podniku České pošty, tak to jako podvýbor pro ICT, průmysl a eGovernment pod hospodářským výborem budeme bedlivě sledovat a využijeme veškeré možné nástroje, a to i za spolupráce s významnými profesními organizacemi. Prostě nemůžeme dopustit, aby ty peníze, jako se v této republice stalo již mnohokrát, šly tam, kam jít nemají, a aby se nerozplynuly zcela zbytečně. Je to opravdu obrovská suma.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tento moment neeviduji již nikoho přihlášeného do rozpravy. V tom případě končím rozpravu. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodajů. Pan navrhovatel si bere slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě s omluvou ke kolegovi Stanjurovi, vaším prostřednictvím. Ta odpověď je, že si myslíme, že tím návrhem se ruší část transponované poštovní směrnice. To je ten hlavní důvod. Já vám k tomu dám nějaký kraťoulinký právní rozbor, abychom věděli, o čem se bavíme.

Chtěl bych také poprosit vaším prostřednictvím pana kolegu Pilného, jestli by k otázce broadbandu, protože to dneska tady zní a rezonuje, byť to není asi základním předmětem dnešní debaty, jestli by nebylo možné svolat seminář, který by uspořádal hospodářský výbor. Já tam velice rád vyšlu naše specialisty. My se této otázce věnujeme velice dlouho a byli bychom rádi, aby poslanci detailně věděli, co nás k tomu vede. Prosím pěkně, není to o tom, že máme ambici přerozdělovat 14 mld. To není pravda! A nikdy to pravda nebyla! Máme jednu jedinou ambici, aby vysokorychlostní internet byl dostupný i v těch nejzazších místech České republiky. A jinak potřeba dobudování vysokorychlostního internetu - 14 mld. je jenom část částky. Privát bude muset investovat. A ideál, ke kterému směřujeme, je někde mezi 60 a 80 mld. Tam někde je to číslo, kde i privát bude muset přidat ruku k dílu. Já se pouze obávám, a teď se neurazte, že i v té Horní Dolní si lidé zaslouží mít vysokorychlostní internet přesto, že je tam velmi malý počet klientů na to, aby si nakoupili nějaké služby. To jsme chtěli zabezpečovat v rámci státního podniku. To je naše role. Naše role není bourat trh tam, kde funguje. Bohužel se kolem toho napsalo mnohé, řeklo mnohé. A já prosím poslance Parlamentu České republiky, které to zajímá, aby si nás vyslechli. Poprosím pana poslance Pilného, jestli by byl tak laskav a svolal k tomu velmi brzy dle svých časových možností zasedání hospodářského výboru. My tam přijdeme v plné síle a budeme naši pozici obhajovat.

Jinak děkuji za debatu. Beru ji jako věcnou. Poprosím ještě jednou o to, aby návrh pana Stupčuka byl podpořen, ale je to na vaší zralé úvaze, kolegyně a kolegové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní poprosím pana zpravodaje Valentu, jestli si chce vzít závěrečné slovo za hospodářský výbor. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi před samotným hlasováním o pozměňovacích návrzích a novele zákona jako celku velice stručnou rekapitulaci.

Vládní návrh tohoto zákona byl poslancům doručen 3. června tohoto roku pod šifrou 509/0. Garančním výborem byl určen hospodářský výbor a dále byla tato novela přidělena k projednání výboru rozpočtovému a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V průběhu prvního čtení 17. června byl podán návrh na zamítnutí zákona, který podpořilo 27 poslanců, a tudíž tento návrh nebyl přijat. V průběhu druhého čtení 15. září byl přednesen také návrh na přerušení projednávání novely, avšak ani tento návrh nebyl Sněmovnou přijat. 3. září tohoto roku došlo k projednání garančním, tedy hospodářským výborem a zde bylo také hlasováno o podaných pozměňovacích návrzích. Ty byly čtyři, jak se o tom tady celou dobu bavíme, přičemž tři z nich pod písmeny A, B, C byly hospodářským výborem akceptovány, pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Stanjury garanční výbor naopak neschválil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP