(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Ale to tak přece není. Naše odpovědnost je jiná. My i těm státním podnikům musíme vytvářet podmínky pro to, aby mohly v tom tržním prostředí fungovat. A Česká pošta je takovým podnikem. Podívejte se na Deutsche Post, na poštu, která funguje v tom tržním prostředí Spolkové republiky. Ponižuje ji Bundestag vůči ostatním podnikům, které provádějí poštovní nebo doručovací služby? No není tomu tak. Tak mi neříkejte, že v otevřeném zákoně o státním podniku Česká pošta nemůžeme novelizovat zákon o státním podniku. To přece není pravda.

Není to přílepek. Přílepkem se to ani nemůže označit, protože řešíme konkrétní podmínky pro konkrétní postavení státního podniku. Jestli to spěchá, nebo nespěchá, není mou věcí. Já to říkám čistě z pohledu teorie práva a z toho, jak to bude muset posuzovat Ústavní soud. Jestli jsme řešili konkrétní věc v konkrétní záležitosti a tím pádem jestli jsme to u toho státního podniku otevřeli, protože to otevíráme v zákoně o státním podniku, tak můžeme samozřejmě otevřít i ten zákon, který je obecný. A tady je samozřejmě zákon o České poště, státním podniku, lex specialis vůči tomu obecnému zákonu o státním podniku. Takže to nebude přílepek.

A prosím nevyhrožujte vy, kteří jste před Ústavním soudem nestáli a neodůvodňovali postup Poslanecké sněmovny, že to Senát nebo Ústavní soud zruší. To není věcí. Naopak. Ústavní soud nás vždycky vede k tomu, abychom uvažovali o tom, jestli máme mít tolik novelizací nějakého zákona v jednom roce, nebo jestli máme něco dělat kompaktně v tom problému, který řešíme. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že to nemůže být označeno jako přílepek. A říkám, je mi lhostejno a ani nevím, nakolik pan ministr vnitra z pohledu své funkce nejvyššího správního úředníka v té oblasti, který má podle zákona 2/1969, tedy podle kompetenční normy, na starost Českou poštu, říká - já to potřebuju hned nebo zítra nebo později. To není podstatné. Podstatné je to, jestli chceme jako zákonodárci na jedné straně ponižovat v tržním prostředí ty státní podniky proti ostatním subjektům. V tom případě ale si každý sáhněte do svědomí, jak budete hlasovat ve státním rozpočtu o tom nebo o onom. Protože v tomto ohledu my jsme zodpovědní za to, že ty státní podniky včetně státního podniku Česká pošta jsou vůbec schopny fungovat v tom tržním prostředí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Stupčuk. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak aby velký zastánce státních podniků pan místopředseda Filip nebyl tak rozčilený. Já jsem nevyhrožoval ani neříkal, že my něco podáme k Ústavnímu soudu. Abychom si rozuměli. Na rozdíl od minulé opozice, která tam běhala šestkrát za rok, když prohrála politické hlasování, my jsme to ještě nepoužili ani jednou za ty dva roky a ani o tom nemluvíme. Bavíme se normálně o zákoně.

Já se omlouvám, možná mě pan místopředseda Filip poučí, ale ten zákon není zákonem o státním podniku Česká pošta lex specialis, který projednáváme, ke kterému navrhl někdo změnu obecného zákona o státním podniku. Ten zákon se jmenuje a je o něčem jiném. Není o státním podniku Česká pošta. Omlouvám se. Podívejte se - novela zákona o poštovních službách se jmenuje ten tisk 509. Ne o státním podniku Česká pošta. Takový zákon prostě dnes neprojednáváme.

A když už jste, pane místopředsedo prostřednictvím jiného pana místopředsedy, zmínil Deutsche Post, tak byste nám mohl něco říct třeba o vlastnické struktuře Deutsche Post. A naším úmyslem není ponižovat státní podniky, jak jste chybně usoudil z mého vystoupení, ale nevytvářet neoprávněné výhody státním podnikům. A to je velký rozdíl. My chceme mít pokud možno stejné podmínky pro všechny na trhu bez ohledu na vlastníka. Takže my protestujeme proti tomu, pokud si myslíme, že se legislativně znevýhodňuje privátní sektor na úkor státního podniku, a nechceme, aby to bylo naopak. Nechceme - aby to bylo úplně jasné. A to, že to je přílepek, to prostě pravda je a může si někdo říkat, co chce.

Já si vzpomínám na tu debatu zejména ve vládní koalici, jak tady vystupovali s tím, že proti přílepkům budou rozhodně bojovat. Já jsem pro. A dneska se to v tom hlasování ukáže, kdo to jenom říká a kdo skutečně, když se mu to hodí, tak zapomene. A navíc když ten návrh, o kterém mluvil pan ministr Mládek, je v běhu, tak žádné velké zdržení (předsedající upozorňuje na čas) nezpůsobíme. A jak jsem říkal, rozhodný den pro vznik podniku rozštěpením nemusí být 1. leden kalendářního roku, ale kterýkoli jiný den.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku pan poslanec Stupčuk. Máte slovo.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem chtěl, vážené kolegyně, kolegové, pouze poděkovat panu místopředsedovi Filipovi za tu interpretaci toho, co to ten přílepek je, či není. Já jako právník se s ním ztotožňuji kolem rozsahu, jenom jsem se sám neodvažoval, protože to je moje první volební období, vám tady dávat nějakou hlubší analýzu či interpretaci tohoto problému. Čili já plně stojím za interpretací pana místopředsedy a v tomto smyslu samozřejmě, pokud se to bude vykládat čistě formálně tak, jak to činí pan předseda Stanjura, tak přílepek bude vždycky všechno. Ale jak jsem říkal, ta věc je relativní a Ústavní soud ty věci vždycky posuzuje nejenom z hlediska formy, ale i té materie a té souvislosti mezi jednotlivými návrhy zákonů. A tady to bylo jasně řečeno. Samozřejmě že zákon o státních podnicích je obecný ve vztahu k zákonu o poštách. Takže v tomto smyslu ta souvislost obsahová je tady dohledatelná a nepochybně by k tomu mělo být - a podle mého soudu i bude - později při tom dalším legislativním procesu přihlíženo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan ministr Chovanec.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem ještě neodpověděl kolegovi Bendovi vaším prostřednictvím na vyšetřovací komisi na poště. Pokud náš koaliční partner má oprávněný požadavek, že by ta komise mohla cosi zprůhlednit, tak já mu v tom přece nebudu bránit. To je přece normální standardní koaliční spolupráce.

Také jste mě upozornil na jednu věc, za kterou se musím ODS omluvit. Včera servery proběhlo, že ODS je toxická strana. To jsem myslel pouze a jenom v případě předsedy té komise, a to proto, že jste měli ministry vnitra, kteří tu poštu měli pod sebou. Jinak ODS považuji za standardní demokratickou stranu.

Co se týká těch ministrů vnitra za ODS. Ten odštěpný závod vznikl pod hlavičkou pošty v roce 2012. To já jsem ještě chodil po ministerských houbách a nemůžete po mně chtít, že bych za to tedy mohl. A od té doby je neustálý problém s in-housem, protože tehdy - já přesně nevím, kdo byl ministrem vnitra v 2012 a je to skoro jedno - tehdy byla obrovská ambice, aby tento podnik nebo tato část pošty řešila především segment IT pro stát, pro policii, pro hasiče - a to se do dneška děje. Na odštěpný závod byla navalena obrovská spousta práce, kterou nezvládal. Když jsem nastoupil, tak už jsme jenom hasili některé problémy, abychom byli schopni dočerpat. Připomenu třeba evropské peníze, omlouvám se. Chci připomenout např. projekt Střecha, společné IT systémy pro policii, hasiče, na které byly čerpány poměrně výrazně evropské fondy. A my nemáme ambici, kolegové z pravé části politického spektra, dělat konkurenci standardnímu tržnímu prostředí. To nemáme. Ale potřebujeme dodělat ty projekty, které tam jsou. Máme ambici dále dělat projekty pro policii, pro hasiče, pro resortní věci, pro stát. To si myslím, že je úkolem toho nového podniku, který by se měl odštěpit.

Ústavní soud. Já bych nepředjímal jeho rozhodnutí, ale i kdyby náhodou tu část zákona zrušil, tak vliv na vznik toho státního podniku to nemá. Ten prostě vznikne a bude fungovat. Nemyslím si, že by tam měl být jakýkoli problém. Víte sami, že Ústavní soud neruší ty věci zpětně, alespoň takhle je naše právní pozice.

Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Stanjurovi. No, 1. 1. tu ambici máme proto, že to je jednodušší - kvůli účetnictví a dalším věcem. Ale může to vzniknout kdykoli jindy. To máte pravdu, tady s vámi nemůžu než nesouhlasit.

Já to za přílepek nepovažuji. Žádám Sněmovnu o to, aby toto schválila, z prostého důvodu. Když se některé firmy v rámci napadání in-house obracely na ÚOHS, tak i ÚOHS označoval toto řešení, tedy integrální součást České pošty, jako řešení dočasné a nevhodné. Proto se vydáváme touto cestou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP