(11.20 hodin)

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem hlasovací procedury ke sněmovnímu tisku 498.

Jelikož nebyly předneseny žádné legislativně technické úpravy ve 3. čtení, tak doporučuje výbor následující proceduru: Za prvé hlasovat o souboru pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem A, tedy A1 až A6 en bloc společně jedním hlasováním. Jedná se o usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále hlasovat společně o B1 a B6 dohromady. Zde je vzájemná věcná souvislost. Hlasovat samostatně o B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, samostatně o C a hlasovat společně o D1 a D2. Poté hlasovat o zákonu jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo připomínku k proceduře? Není tomu tak. Já vás odhlásím, abychom zjistili přesnou přítomnost. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami a proceduru schválíme ve chvíli, kdy se ustálí počet přítomných poslanců v sále.

 

S návrhem procedury vyslovíme souhlas v hlasování číslo 212, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 140 pro 139, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme začít, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem A, což je usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Stanovisko garančního výboru - souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 213. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 142 pro 141 poslanců, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Klán: Dále budeme hlasovat společně o B1 a B6. Stanovisko garančního výboru - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 214 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 144 pro 9, proti 126. Návrh nebyl přijat. Pokračujeme.

 

Poslanec Jan Klán: B2 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 215 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 146 pro 4, proti 128. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: B3 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 216 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 147 pro 3, proti 132. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: B4 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 217 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 147 pro 5, proti 137. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: B5 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 218 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 148 pro 3, proti 136. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: B7 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 219 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 149 pro 10, proti 128. Návrh nebyl přijat. Můžeme další.

 

Poslanec Jan Klán: B8 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 220 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 149 pro 6, proti 127. Návrh také nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: B9 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 221 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 149 pro 4, proti 126. Návrh nebyl přijat. Můžeme hlasovat o dalším návrhu, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Nyní se jedná o písmeno C - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 222 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 149 pro 9, proti 120. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: Nyní budeme společně hlasovat o D1 a D2. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 150 pro 129, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Schválili jsme legislativně technické úpravy, takže máme odhlasovány všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jan Klán: Ano, máme všechny odhlasovány.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Z navrhovatelů pozměňovacích návrhů se nikdo nehlásí, že bychom ho vynechali, můžeme tedy hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 498, ve znění pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 224 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 150 pro 143, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 173.

 

Pan ministr je ukázněný, zůstal u stolku zpravodajů a já požádám, aby ke stolku zpravodajů také přišel za garanční hospodářský výbor poslanec Jiří Valenta. Budeme se zabývat bodem číslo

174.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 509/5, byly doručeny 16. září 2015, a tedy včas pro dnešní jednání. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 509/6.

Ptám se navrhovatele, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP