(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Danielu Kortemu. Pan zpravodaj si to poznamená jako legislativně technickou, nebo spíše gramatickou úpravu textu, která je přípustná samozřejmě ve třetím čtení. Dále pan poslanec Ivan Gabal stále v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, já bych rád jenom uvedl doplňkovou informaci, protože touto legislativou poměrně významným způsobem zpřísňujeme některé aspekty pobytu cizinců a přitom neřešíme, protože to ani není cílem, jejich integraci. Ve shodě s řadou kolegů víme, že nejúspěšnější imigrace je provázena dobrou integrací. Neboli mi dovolte, abych jaksi komplementárně jenom řekl, že budu usilovat s panem kolegou Zlatuškou a s některými dalšími kolegy, aby členové výboru pro vzdělání, výboru pro bezpečnost a podvýboru pro integraci si udělali seminář, na kterém bychom prodiskutovali také integrační aspekty imigrace a pokusili se navrhnout v krátké době nějaký postup tak, aby mohla vláda v této věci konat. Zda to bude, nebo nebude legislativa, nechávám otevřené, ale myslím si, že bychom to měli probrat, abychom tuto restriktivní legislativu doplnili integračně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi, což bylo spíše prohlášení než diskuse ve třetím čtení, ale v pořádku. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, chcete mít závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj Zahradníček? Není tomu tak. Paní kolegyně Langšádlová jako zpravodajka výboru pro evropské záležitosti? Také ne.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Vyzvu pana zpravodaje garančního výboru, pana poslance Zahradníčka, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, sdělil stanovisko výboru, o totéž požádám vždycky pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, členové vlády, přeji vám příjemné dopoledne. Dovolte mi, abych se ujal funkce zpravodaje pro třetí čtení vládního návrhu zákona o azylu, což je sněmovní tisk 463.

Chci vás informovat, že výbor pro bezpečnost jako výbor garanční návrh projednal toto úterý 29. září a přijal usnesení č. 88 s návrhem procedury hlasování a s návrhem doporučení pro hlasování k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Vzhledem k počtu pozměňovacích návrhů není navržená procedura hlasování úplně jednoduchá a výbor se přiklonil k tomuto postupu. Dovolte mi, abych vás požádal o trpělivost a také o pozornost.

Za prvé budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1, A2, potom A3, A4. V pátém hlasování budeme společně hlasovat o bodech A5 a A6. V šestém hlasování společně o bodech BA a BB. V sedmém hlasování C1, v osmém C2, v devátém hlasování společně body D1 až D4. A bude-li přijat návrh D4, stane se návrh G1 nehlasovatelný. Desáté hlasování bude opět společné E1, E2, E3 a E8. Jedenácté o bodě E4, dvanácté E5, třinácté E6, čtrnácté E7. V patnáctém hlasování bychom měli společně hlasovat o bodech F1 a F2. V šestnáctém hlasování by měl přijít na pořad bod G1 a hlasování půjde uskutečnit jen v případě, že nebude přijat návrh D4 z devátého hlasování. A dále budeme hlasovat o bodech G2, G3 a G4. Dále výbor navrhuje hlasování číslo dvacet legislativně technických úprav. A tyto byly předneseny, proto doporučuji, aby se o nich hlasovalo již v úvodu, to znamená před bodem jedna. Dále potom bude hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Vzhledem k tomu, že procedura je, jak jsem vás upozorňoval a sami vidíte, poměrně složitá, prosím vás, pane předsedající, abyste o této proceduře nechal hlasovat. Dále sděluji, že jsem připraven sdělit plénu Poslanecké sněmovny hlasování doporučení výboru pro bezpečnost.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Pravděpodobně k proceduře hlasování se hlásí paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane místopředsedo, jenom se vracím ke svému původnímu návrhu. Žádám s ohledem na věcné připomínky, které jsem zde, byť velice stručně a rámcově, shrnula, samostatné hlasování k bodu E8. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, E8 samostatně. V desátém hlasování, ano? Dobře. Ještě někdo k proceduře? Pokud ne, požadavku na E8 vyhovíme. Budeme tedy hlasovat podle procedury s tím, že požadavek předkladatelky byl na samostatné hlasování v E8, což bude součást procedury.

 

Požádám vás o váš souhlas s touto procedurou, a to v hlasování pořadové číslo 189, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí této procedury s jednou změnou. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 156 poslanců pro 152, proti nikdo. Procedura byla schválena. Žádám tedy pana zpravodaje, aby postupoval podle jednotlivých bodů. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo. Jako první by mělo dojít k hlasování ohledně legislativně technických úprav, které byly předneseny. Prosím, můžete zahájit hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlasíte s legislativně technickými? Pravděpodobně ano. Pane zpravodaji? (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

Legislativně technické úpravy v hlasování pořadové číslo 190, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí legislativně technických úprav přečtených ve třetím čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 155 pro 151 poslanec, proti nikdo. Legislativně technické změny byly přijaty. Další hlasování.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Doporučuji hlasovat o bodu A1, výbor souhlasí. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 191. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 155 pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Doporučuji hlasovat o bodu A2. Výbor souhlasí. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 192 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 155 pro 153, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji. Doporučuji hlasovat o bodu A3. Výbor souhlasí. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 193. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 155 pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP