(10.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já děkuji, pane zpravodaji. Táži se, zda má někdo jiný návrh procedury. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, proveďte nás.

 

Poslanec Václav Klučka: Takže jako první hlasování je navrženo hlasování o bodech A1 až A15. Je to usnesení jako celek výboru pro bezpečnost pod číslem, které jsem vám už tady sdělil.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Stanovisko výboru? (Souhlas.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování číslo 185, hlasování končím. Je přihlášeno 155 přítomných, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

 

Poslanec Václav Klučka: Jako druhé hlasování je návrh hlasování o pozměňujícím návrhu B předložený poslancem Václavem Klučkou ve druhém čtení návrhu zákona. Chci jenom upřesnit, jde o technicko-legislativní znění, kterým se vyrovnáváme s možnou novelou zákona o majetku. (Obě stanoviska souhlasná.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 186, do kterého je přihlášeno 155 přítomných, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Jako třetí hlasování navrhujeme hlasování o pozměňujících návrzích C1 a C2 předložených předsedou výboru Romanem Váňou ve druhém čtení návrhu zákona. Pozměňující návrh C1 se týká podnikových hasičů, pozměňující návrh C2 rozšiřuje věci kolem autoškol na služby integrovaného záchranného systému.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím o stanoviska. (Obě souhlasná.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro; zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 187, přihlášeno 155 přítomných, pro 152, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Klučka: Paní místopředsedkyně, vyčerpali jsme všechna hlasování o všech pozměňujících návrzích, to znamená, že je před námi hlasování o zákonu jako o celku ve znění přijatých pozměňujících návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), podle sněmovního tisku 459, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 188, přihlášeno 154 přítomných, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu a děkuji panu zpravodaji i navrhovateli.

Dříve než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, svou omluvu z dnešního dne ruší pan poslanec Černoch a pan poslanec Jakubčík. Naopak z našeho jednání se dále omlouvá od 10.10 do 11 hodin ze zdravotních důvodů pan poslanec Nekl a pak tady mám omluvu na pátek 2. října - paní ministryně Valachová se omlouvá.

 

Takže nyní přikročíme k projednávání bodu

172.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 463/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního výboru, výboru pro bezpečnost pan poslanec Josef Zahradníček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 463/3, byly doručeny dne 16. září 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 463/4.

Prosím pana ministra, který stojí u řečnického pultíku, aby zahájil své vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s tímto návrhem jsem vás seznámil podrobně ve druhém čtení. K pozměňovacím návrhům: stanovisko Ministerstva vnitra je v souladu s návrhy výboru pro bezpečnost. Účelem návrhu zákona je zajistit efektivní systém udělování mezinárodní ochrany. Já pevně věřím, že Česká republika tento záměr podpoří i tím, že předložený vládní návrh bude schválen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Lanka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji, paní předsedající. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych tady rád přece jenom vystoupil na obhajobu pozměňovacího návrhu, který tam najdete pod písmenem D, který jsem předložil za klub Úsvit - národní koalice.

Jde tam o to, že v současnosti může u nás azyl získat i osoba, která se na našem území dopustí přestupku nebo trestného činu. Azylový zákon zná jenom jedinou výjimku, kdy se azyl nemůže udělit, a to spáchání zločinu proti lidskosti nebo válečných zločinů. Tyto paragrafy měly v minulosti zabránit migraci nacistických zločinců. Dneska je situace jiná a pasáže zákona jsou zoufale zastaralé. V České republice roste počet imigrantů, kteří se tu nekontrolovatelně pohybují a nemají často co ztratit. V následujících měsících je zde proto velké riziko, že vzroste počet jimi spáchaných trestných činů. Podle našeho názoru nesmí mít nárok na azyl ten, kdo nerespektuje právní řád České republiky. To se samozřejmě dá vztáhnout i na nelegální překročení hranice. Nemůžeme akceptovat, že nelegální imigranti úplně ignorují právní předpisy evropských zemí. Migranty, kteří nerespektují naše pravidla a zákony, bychom nejenom že neměli přijímat, my je ani přijímat nesmíme. Tím si jenom zaděláváme na to, že v České republice budou stejně jako ve Francii nebo ve Švédsku vznikat ghetta, kde neplatí zákony státu, ale zákony místní islámské komunity.

Já bych vás rád seznámil se statistikou, kterou na svých stránkách zveřejnil před časem ekonom Pavel Kohout, které se týkají trestních deliktů přistěhovalců ve Švédsku. Mezi rodilými Švédy je 5 % lidí se záznamem v trestním rejstříku. To je jakýsi standard pro to domácí obyvatelstvo. A jak jsou na tom migranti, kteří do Švédska přišli? Mezi imigranty z Blízkého východu má záznam v trestním rejstříku 18,8 % z nich, čili to je v podstatě každý pátý. U Afričanů je to ještě horší, trestné činnosti se tam dopustilo podle této statistiky už 26 % z nich, tedy už dokonce každý čtvrtý imigrant sklouzne přes hranu zákona. Já připomínám, že to jsou čísla ze Švédska, které je daleko před námi v integraci cizinců. Přesto jsou podle této statistiky naprosto neúspěšní. Imigranti s sebou zcela evidentně přinášejí skokové zvýšení kriminality. Já jsem si stoprocentně jistý, že nelegálním imigrantům, kteří porušují zákony České republiky, azyl dávat nesmíme. Pak se můžeme bavit samozřejmě ještě o vzniku takzvaných no-go zón. Ty existují po celé západní Evropě, přestal tam v podstatě platit právní systém a místní úřady jsou tam ignorovány. Jenom pro ilustraci, ve Švédsku by takových zón mělo být celkem 55 ve 22 městech.***
Přihlásit/registrovat se do ISP