(Na žádost klubu ČSSD schůze pokračovala od 10.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Budeme pokračovat v programu dnešního jednacího dne.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Dnes s náhradními kartami hlasují pan poslanec Kostřica s kartou č. 11, pan poslanec Rykala s kartou č. 13, pan poslanec Holeček Jiří s kartou č. 17 a pan poslanec Tejc s kartou č. 6.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: paní poslankyně Šánová z pracovních důvodů, pan poslanec Urban po celý dnešní den ze zdravotních důvodů. Dále se omlouvají: pan poslanec Adam Petr - zdravotní důvody, Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Babiš Miloš do 12.30 - pracovní důvody, Bebarová Rujbrová Zuzka - zahraniční cesta, Bohdalová Vlasta - pracovní důvody, Černoch Marek do 11 hodin - pracovní důvody, Dobešová Ivana - pracovní důvody, Fiedler Karel - rodinné důvody, Fischerová Jana - zahraniční cesta, Gazdík Petr - pracovní důvody, Golasowská Pavla - bez udání důvodu, Hájek Josef - zahraniční cesta, Havíř Pavel - osobní důvody, Heger Leoš - zdravotní důvody, Hnyková Jana od 11.30 do 14 hodin - rodinné důvody, Holík Pavel - zahraniční cesta, Jakubčík Igor - osobní důvody, Kailová Zuzana - bez udání důvodu, Marková Soňa - osobní důvody, Matušovská Květa - osobní důvody, Nohavová Alena - rodinné důvody, Novotný Josef - rodinné důvody, Nykl Igor - rodinné důvody, Pavera Herbert - zdravotní důvody, Pecková Gabriela - pracovní důvody, Pleticha Lukáš - pracovní důvody, Pražák Karel - zdravotní důvody, Rais Karel - zdravotní důvody, Skalický Jiří - pracovní důvody, Šánová Zuzana - pracovní důvody, Šarapatka Milan - zahraniční cesta, Vozdecký Josef - zdravotní důvody, Vyzula Rostislav - pracovní důvody, Zavadil Jaroslav do 11 hodin - zdravotní důvody, Zelienková Kristýna - zahraniční cesta.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Bělobrádek Pavel do 13 hodin - pracovní důvody, Brabec Richard - pracovní důvody, Dienstbier Jiří - pracovní důvody, Jurečka Marian - pracovní důvody, Marksová Michaela - pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Stropnický Martin - pracovní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - zahraniční cesta.

S náhradní kartou bude hlasovat též pan poslanec Vondráček, ale nepostřehla jsem to číslo. S náhradní kartou č. 20 pan poslanec Vondráček.

Připomínám, že na dnešní jednání máme již pevně zařazené body v tomto pořadí: body 167, 171, 172, 173, 174, 15, 56, 73, 38, 49, 50 a 51.

S přednostním právem eviduji přihlášku pana místopředsedy Sněmovny Bartoška. Poprosím o klid, protože zřejmě bude načtena změna programu, tak abychom věděli, o čem budeme posléze hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Pouze pro stenozáznam - u hlasování s pořadovým číslem 150 jsem hlasoval pro, na sjetině mám proti. Tak do stenozáznamu, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Aha. S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A já poprosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Já bych chtěl navrhnout zařazení nového bodu, který by se jmenoval zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru. My jsme společně, a opravdu říkám společně, schválili změnu zákona. Zákon je účinný od 1. 10. Myslím, že nám to zabere tak jednu minutu času, protože je to jenom jednoduchý akt, kdy to naplníme, dikci zákona, zřídíme ji. A protože v úterý budou zasedat poslanecké kluby, tak mohou už vytvořit nominace a na příští schůzi bychom mohli tu komisi, nebo členy komise, zvolit.

Navrhuji, abychom to zařadili za blok třetích čtení. Myslím, že jich máme pět. Takže jako šestý bod dnes. A opravdu si myslím, díval jsem se i do stenozáznamu, když jsme zřizovali ostatní komise zákona, je to fakt na jednu minutu. Návrh usnesení a jedno hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí ke změně programu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o předneseném návrhu. A teď poprosím pana poslance Stanjuru, aby mě kontroloval, jestli to říkám dobře. Je to zařazení bodu s názvem zřízení stálé komise pro kontrolu analytického a finančního útvaru. Prosí zařadit tento bod za třetí čtení, dnešní den.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 181, do kterého je přihlášeno 151 přítomných, pro 138, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

167.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 512/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, tím byl rozpočtový výbor, pan poslanec Ladislav Šincl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tiku 512/2, byly doručeny dne 16. září 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 512/3.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře - nemá zájem. Otevírám tedy rozpravu. Do rozpravy nevidím žádnou přihlášku, proto rozpravu končím.

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. A dříve než tak učiním, omlouvám se pane zpravodaji, opět vyzvu sněmovnu, aby se ztišila. Připomínám, že jsme ve třetích čteních, hlasujeme o pozměňovacích návrzích, abychom opravdu věděli, o čem hlasujeme. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, moje role je velice jednoduchá, protože tento tisk je z důvodu podání pouze jednoho pozměňovacího návrhu velice jednoduchý. Tak mi dovolte, abych vás nejprve seznámil s celou procedurou hlasování, kterou bychom nejdříve schválili, a potom bychom přistoupili k hlasování o vlastních návrzích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP