(18.10 hodin)
(pokračuje Laudát)

Dostávám se k bodu č. 8, což je závěr. Trh loterií a jiných podobných her může vytvářet negativní externality ve formě rizikového chování hráčů, závislosti, což může představovat významné společenské náklady. Jedná se ale o trh se značně heterogenními produkty, službami, jejichž rozdílný charakter a rozdílná rizika tvorby negativních externalit ve formě společenských nákladů nejsou v současné legislativě dostatečně zobrazeny. Zároveň se současná právní úprava potýká s dalšími nedostatky, nereaguje na technologický vývoj v posledních letech a především je v rozporu s evropským právem, což by mohlo vést až k uložení sankcí ze strany Evropské komise.

Opakuji tuto větu: Zároveň se současná právní úprava potýká s dalšími nedostatky, nereaguje na technologický vývoj v posledních letech a především je v rozporu s evropským právem, což by mohlo vést až k uložení sankcí ze strany Evropské komise.

Proto je třeba provést změnu právní úpravy, aby řešila problémy stávající legislativy, jež (by) částečně zohlednila předpokládaný vývoj v oblasti loterií a jiných podobných her a zároveň nastavila podmínky pro příznivé podnikatelské prostředí. Regulace by měla být kontinuální a prostředí stabilizovat. Za takový příklad regulace ale nelze považovat postup, kdy namísto přípravy a přijetí komplexní právní úpravy je předložena poslanecká novela, která řeší izolovaně pouze problematiku daňových sazeb, loterijní daně, bez zohlednění dalších významných faktorů ovlivňujících prostředí provozování loterií a jiných podobných her, tj. společenské nebezpečnosti, která skrze společenské náklady ovlivňuje celkový dopad na společnost, resp. veřejné rozpočty. Přizpůsobení regulace novým trendům, stále rostoucí význam online loterií a sázkových her, stability a předvidatelnosti podnikatelského prostředí a v neposlední řadě také možného infringementu ze strany Evropské unie z důvodu nesouladu s evropskou legislativou. Dílčí daňové změny tak bez vědomí širších souvislostí a komplexního řešení problematiky mohou být ve svém důsledku kontraproduktivní a způsobit nenávratné negativní škody na daném trhu. Alternativní návrh nemá ambice stát se komplexní právní úpravou, ale snaží se zohlednit některé výše uvedené faktory. Alternativní návrh tak počítá s diferenciací sazeb jednotlivých skupin her s cílem změny struktury loterijního a sázkového trhu a snahy o snížení negativních externalit ve formě společenských nákladů plynoucích ze stávajícího stavu.

Návrh dále navrhuje zvolit nastavení sazby takové, aby zohledňovala současné trendy v odvětví a minimalizovala riziko odlivu hráčů do šedé zóny, nárůst společenských nákladů, které v tomto případě nejsou ani kompenzovány nárůstem příjmů v rozpočtu. Naopak snahou je nastavit podmínky pro vznik podnikatelského prostředí, které umožní díky předvidatelnosti a stabilitě snižovat podíl šedé zóny.

Dámy a pánové, tolik tedy pan profesor Michal Mejstřík. Já jenom k tomu chci říci: Ministerstvo financí disponuje řadou analýz, řadou odborníků - pokud tam ještě někteří přežili personální genocidu, nevím. A pak se ptám pana ministra financí, kolik ještě roků budete potřebovat, abyste přišli s komplexní promyšlenou novelou, aby story jménem hazard v České republice se alespoň na nějakou dobu, na nějaké roky uzavřela. Prosím, přestaňte dělat mediální PR akce a začněte pracovat.

Těm, co poslouchali, moc děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslanec František Laudát. Dále přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Leoš Heger. S přednostním právem chce využít pan kolega Kalousek? Předběhne svého stranického kolegu. Prosím, předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zdůrazňuji, že to bylo po dohodě. Chtěl jsem jenom dokončit ty věcné připomínky, které jsem měl k návrhu zákona a kde jsem pokládal za nezbytné vás také seznámit s výhradami Hospodářské komory.

Leč dovolte mi předtím, dámy a pánové, abych se vyjádřil k tomu, co velmi často slyším v kuloárech, protože někteří kolegové nemají ve zvyku mluvit na mikrofon, o to více chodí mluvit do mikrofonů novinářů, kde říkají, že naším záměrem není nic jiného než blokovat projednání novely zákona o hazardu, že je to ve spojení s hazardní lobby, a doprovázejí to nejrůznějšími urážkami o zdravotním stavu.

Chci jasně říct za prvé, že my vítáme tuto novelu, řekl jsem to už ve svém vstupním. Pevně doufáme, že se podaří vysvětlit všechny připomínky a námitky, které jsme formulovali a ještě formulovat budeme, a pevně doufáme, že společně schválíme vládou předložený návrh o loteriích, hazardní hry a hazardní hry související, včetně daňové úpravy. To za prvé, a můžete nás sledovat, že to budeme podporovat. Za prvé.

Za druhé není pravdou, že kauza Volný, tedy pardon, novela Volný je jediným instrumentem, kterým můžete dosáhnout navýšení daňového výnosu nebo změny daní k 1. 1. 2016. Jednali jsme o tom včera obsáhle na organizačním výboru a řada z nás, včetně přítomných odborníků z legislativy, potvrdila, že je možné toto navýšení načíst nikoli do poslaneckého návrhu poslance Volného, ale do vládního návrhu, který my, jak zdůrazňuji, podporujeme. Většina toho vládního návrhu kvůli notifikaci by nemohla být účinná k 1. 1. 2016, byla by účinná k 1. 1. 2017, ale ty parametrické změny, které pan poslanec Volný navrhuje, by mohly být účinné k 1. 1. 2016 a stihlo by se to.

Vám, a to je potřeba říct zcela otevřeně, jde ale o něco jiného. Vám nejde ani tak o to, aby to prošlo včas či o něco později, protože k 1. 1. 2016 to prostě v tu účinnost vstoupit mohlo i ve vládním návrhu, ale vy jste uzavřeli v koalici, já vám to nevyčítám, takové obchody se občas dělávají, vy jste v koalici uzavřeli obchod: vy nám podpoříte novelu Volného za to, že my vám podpoříme rozpočtové určení daní pro vaše hejtmany. Kolegy z KDU-ČSL jste nechali tak trochu bokem, těm jste to jenom vzkázali. Tento obchod jste spolu uzavřeli, a proto je nezbytné, aby se ty dva zákony projednávaly ve stejném režimu, na stejné schůzi a vedle sebe, protože vy si navzájem nevěříte a potřebujete ten obchod prostě udělat v reálném čase na jedné schůzi, pokud možno v jedné jediné hodině hlasování. Žádný jiný důvod pro to není než tento obchod. Proto tak zarputile trváte na nesystémovém řešení daňové legislativy poslaneckým návrhem, místo abyste ho systémově řešili návrhem vládním.

Koneckonců kdyby pan ministr financí naplnil to, co měl za úkol a k čemu se zavázal, že vládní návrh předloží v polovině roku 2014, tak jsem ho měli dávno schválený a mohl být celý účinný k 1. 1. 2016, protože už by byl notifikovaný. To znamená vaše výhrady proti tomu, že tady snad zdržujeme hodinu nebo dvě nějakými projevy, jsou naprosto směšnou marginální částí času, o který jste byli připraveni liknavostí a neschopností ministra financí, který slíbil polovinu roku 2014, a skutečností je srpen 2015.

A jako vždycky, když se mluví o tématu, o kterém pan ministr financí mluvit nechce, a chce to něčím přehlušit a nemá žádné argumenty, tak začne s osobními útoky a s urážkami. Je to jeho know-how. Takhle nepostupuje jenom vůči mně, takhle postupuje vůči sociálně demokratickému poslanci, takhle postupuje vůči sociálně demokratickému hejtmanovi, takhle občas postupuje vůči sociálně demokratickému premiérovi. Nevím, jestli je náhoda, že zrovna když je premiér ve Spojených státech, tak titulky otevírací strany Lidových novin jsou zločinného Sobotky, kterak privatizoval to uhlí. Není to náhoda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP