(15.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Doslova schválně. To je neuvěřitelné, jak se tato vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL chová. Již rok tady čekají zákony, nejenom tento, na projednání, čeká tady zákon na plošný zákaz výherních hracích automatů v České republice, a tady jsem svědkem nějaké komedie, jako by se tady něco regulovalo, a ve skutečnosti se to podporuje. A to, že tady již čekám a čekáme, nejenom já, ale i další z opozice, na to, aby se vůbec naše zákony veřejně projednaly, to skutečně není demokratické. A myslím, že cílem je, abychom my, opoziční poslanci, byli vládní koalicí ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL umlčeni. Proto se naše zákony ani záměrně na plénum nedostanou, aby se vlastně ani veřejnost nedozvěděla naše argumenty.

Drtivá většina našich občanů, našich a vašich voličů, si přeje úplný zákaz výherních hracích automatů, videoloterních terminálů a jejich internetových obdob, protože na sociální dávky pak doplácejí všichni. A jen poznamenávám, že podle statistik, a já vím, že ty statistiky jsou různé, ale plus minus jsou ve stejném duchu, jsou příjmy státy z hazardu, tzn. třeba obcí, 8 miliard korun, ale výdaje státu, tedy všech občanů České republiky, na škody způsobené hazardem jsou minimálně kolem 15 miliard korun. Rozdíl je tedy kolem 7 miliard a tyto miliardy de facto doplácejí všichni nezúčastnění občané, všichni je doplácíme z rozpočtu České republiky. Samozřejmě vydělávají jenom hazardní firmy.

Takže shrnuto a podtrženo, mým cílem, a dlouhodobým cílem, je, a tento zákon tady ve Sněmovně leží již rok, absolutní plošný zákaz výherních hracích automatů, videoloterních terminálů a jejich internetových obdob, ale koukám, že přes tuto vládní koalici ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, která naopak ve skutečnosti hazard podporuje, jinak bychom ho zakázali, právě třeba jako dětskou pornografii, tak ve skutečnosti jednání této vlády je přesně opačné. A doufám, že na tuto habaďúru občané České republiky neskočí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, zdá se, že rozprava bude trvat ještě dlouho. Abychom neblokovali další body, dovolím si navrhnout přerušení tohoto bodu do tohoto pátku v 9 hodin, abychom se mohli věnovat i dalším titulům.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Do pátku do 9 hodin ráno? Já jsem nezaznamenal.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Do pátku do 9 hodin ráno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Chcete upřesnit tento procedurální návrh, pane předsedo?

 

Poslanec Roman Sklenák: Chci vznést jiný procedurální návrh, tedy pozměňující návrh k tomuto návrhu. Vzhledem k tomu, že budeme hlasovat, tak vás žádám, pokud jste tak ještě neučinil, asi ano, abyste přivolal všechny, a dávám variantní návrh, abychom přerušili tento bod na deset minut.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušení tohoto bodu na deset minut, dobře. Budeme tedy hlasovat tak, jak ty návrhy přicházely. Ještě jednou zazvoním a přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení, takže všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Jako o prvním budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Kalouska na přerušení... (Hluk a výkřiky ze sálu.) Na přerušení tohoto bodu do... Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, jako autor tohoto procedurálního postupu, který jsme používali proti opozici, když jsme byli ve vládě, a teď to vláda používá proti opozici, když jsme v opozici, což nijak nekritizuji, nejprve se hlasuje o protinávrhu pana předsedy Sklenáka. Pokud nebude přijat, tak se bude hlasovat o původním návrhu pana předsedy Kalouska.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, budeme postupovat tímto způsobem, ale nebylo to rozporováno. Takže tedy nejprve dám hlasovat o tom, že přerušíme tento bod na deset minut.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu na deset minut. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 179. Přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro návrh 48, proti 25. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy dám hlasovat o přerušení tohoto bodu do 9 hodin ráno v pátek.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 180. Přihlášeno poslankyň a poslanců je 140, pro návrh 59, proti 68. Tento návrh byl zamítnut a pokračujeme v projednávání tohoto bodu.

 

Eviduji faktickou poznámku pana poslance Chalupy? Není tomu tak, takže faktickou poznámku odmažu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokračujeme v rozpravě vystoupením místopředsedy Jana Bartoška. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dámy a pánové, nedá mi to, abych nezareagoval na svého předřečníka, byť tu není pan předseda Okamura, vaším prostřednictvím. Byť rozumím té touze, aby hazard z této republiky zmizel a nehrál se, tak je to věc, která se v praxi ukazuje jako nefunkční, bohužel, a v případě, že jdeme, podobně jako je prohibice ohledně alkoholu, tak to vede pouze k tomu, že se rozvíjí nelegální hazard. To jsou věci, které jsou vyzkoušené v praxi. To, co je i z odborných kruhů doporučováno, je smysluplná a cílená regulace tohoto odvětví jak adiktologickými nástroji a brzdami, tak pomocí daňové politiky.

Nezlobte se, pane kolego Okamuro prostřednictvím předsedajícího, vaše vyjádření označuji za populistické a za zneužití tohoto tématu s jasnou neznalostí této problematiky. (Potlesk zleva.) Zneužíváte téma hazardu bez toho, že přinášíte reálná řešení, která budou v praxi fungovat. Prostě tak to je. Bavme se o problematice hazardu, který sám o sobě již je komplikovaný, abychom skutečně tuto situaci vyřešili. Přinesme řešení, které pomůže regulovat hazard.

Ještě bych se chtěl vyjádřit k jedné věci a to je oblast daní. Všude ve světě daně z hazardu jsou alokovány na zcela konkrétní věci, především na prevenci a léčbu, dále na sport a na kulturu, jako preventivní nástroje vzniku závislostí. A to si myslím, že je potřeba také vnést do debaty, aby peníze, které získáme zdaněním hazardu, nezmizely ve státním rozpočtu, ale smysluplně sloužily. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi. S faktickou poznámkou pan kolega Stanjura, poté s přednostním právem pan poslanec Kalousek a potom další přihlášení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám dotaz buď na pana předkladatele, nebo na pana zpravodaje. Když se podíváte na rejstřík osob vyloučených z her, mně tam některé typy nebo zákazy chybí, tak jsem si říkal, jestli se uvažovalo o tom, že kromě pomoci v hmotné nouzi by tam byl také doplatek na bydlení. Je to dávka, jejíž využití, a suma, která se na to dává, raketově roste, velmi často se společně snažíme omezit ten byznys, který je na ubytovnách, a já si myslím, že kdo tu dávku pobírá, by neměl ty peníze použít na hazardní hry. Myslím, že to tam chybí. Stejně tak se chci zeptat, proč tam nejsou lidé, kteří jsou v exekuci. Jejich věřitelé se nemohou domoci svých peněz a současně ten zákon, pokud by prošel v navržené podobě, by těmto lidem, kteří neplatí své dluhy, umožnil házet peníze, které mají, do hracích automatů a k jiným hazardním hrám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP