(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Zahajuji pokračování schůze v přerušeném bodu ve sloučené rozpravě bodů 42, 43 a ... Ne, 43, 44 a 45. Na začátek přivolám kolegy z předsálí a přečtu omluvenky, které dnes dorazily. Dnes od 17.30 ze zdravotních důvodů a zítra, 1. 10., a v pátek 2. 10. taktéž ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam. Dále dnes od 17.30 do 21.00 z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Nina Nováková, dnes od 14.30 do 15 hodin z důvodu jednání s albánskou delegací se omlouvá pan Ondřej Benešík. Dále dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec František Vácha, dnes od 14.30 do konce jednání se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec David Kádner. Dále - a tuto omluvenku jsem už jednou četl, mám ji zde dvakrát - dnes do pátku 2. 10. ze zdravotních důvodů pan poslanec Petr Adam. A dále od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

Budeme pokračovat v rozpravě. Faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Volný, řádně přihlášen do rozpravy je pan poslanec Fiedler a po něm pan poslanec Hovorka. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Kolegové a kolegyně - děkuji, pane předsedající, za slovo. Moc vás tady není, nebudu to protahovat. Já jsem chtěl jenom reagovat na kolegu Fiedlera. Já tady nebudu opakovat, proč Volného zákon ano, proč ne, proč tam nemá internetový hazard. Je to kvůli té notifikaci a kvůli nutnosti, aby právě nebyly ty prázdniny, na které se pan poslanec odvolává, které ministerstvo údajně tím novým dává hazardním hráčům a hazardním provozovatelům, tak právě proto, aby tam ty prázdniny nebyly, tak právě proto Volný. Já jsem jenom chtěl poukázat, že pan kolega Fiedler je sice účasten rozpočtového výboru, ale neposlouchá tam. Tam jsem signalizoval datum podvýboru pro daně, cla a hazard a následně jsem podepsal pozvánku, kterou on jistě již má, a 13. října bude tento podvýbor zasedat a právě by měl rozebírat pozměňovací návrhy, které přijdou k mé novele, a měl by diskutovat i o tom novém hazardním zákoně, který se dneska projednává v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Fiedler. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, jen velmi krátce. Já chápu, že to, že podvýbor zasedá třikrát za dva roky, je potřeba nějak okomentovat a jakoby zdůvodnit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka. Připraví se pan poslanec Adolf Beznoska. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vítám snahu vlády a Ministerstva financí systémově upravit provozování hazardních her a hazardu v České republice, protože zákon, který tady máme od roku 1990, v době raného kapitalismu tuto oblast nedostatečně upravoval a navíc umožnil ovlivňovat i veřejné mínění za peníze z hazardu firmám, které hazard provozovaly. Mám osobní zkušenost s tím, že např. na menší obci, která měla 1 750 obyvatel, dokázali tito obyvatelé včetně žen a nemluvňat prosázet na pěti hracích automatech za šest let 9 mil. korun.

Chtěl bych ale říct, že mě zarazila informace, že zákon, ten sněmovní tisk, který je ten hlavní, to znamená 578, tak v době, kdy přišel na vládu, tak výsledná podoba se o více než jednu třetinu toho zákona změnila. To je poměrně závažná informace, a protože se jedná o velmi technický zákon, bylo by dobré, kdybychom dostali informace o tom, jak moc nebo jak konkrétně a co se v tom zákoně změnilo proti původnímu znění. A je to z toho důvodu, že k tomu zákonu samozřejmě byla zpracována RIA, hodnocení dopadů, a ten výsledný návrh - a samozřejmě vláda má právo návrh upravit - tak jak moc se to liší a jak moc ty věci, které se tam objevily, byly odlišné oproti tomu, co prošlo Legislativní radou vlády, případně připomínkovým řízením.

Upozorňuji na to z jednoho důležitého důvodu, protože mám ještě v živé paměti záležitost, kdy Česká republika prohrála arbitráž s firmou CME a musela zaplatit přes 12 mld. korun. Jestli mám správné informace, tak proti České republice je podána žaloba od pana senátora Valenty a zastupovat stranu pana senátora Valenty má renomovaná právní kancelář, která právě vymohla pro CME onu částku. Takže doporučuji předběžnou opatrnost a vypořádání těch změn, které neprošly řádným připomínkovým řízením a Legislativní radou vlády.

Z těch připomínek vidím jako zásadní značné zkrácení doby povolení herního prostoru z deseti na tři léta. Tady bych se chtěl zeptat, jestli tady ta věc nemůže zavdat problém v případě, že bude Česká republika napadena z hlediska nějaké ochrany investic a z hlediska smluv, které má uzavřeny, mezinárodních dohod, protože pochopitelně protistrana, která žaluje Českou republiku, bude každého tohoto důvodu, každé této záminky využívat v případných právních sporech.

Taky jsem dostal informaci, že existují - a tu informaci jsme dostali z Ministerstva financí - nálezy Evropského soudního dvora týkající se Maďarska a nyní Holandska, které ve své argumentaci zástupci provozovatelů hazardu, tedy hazardního průmyslu, využívají ohledně hrozby arbitráží. Ministerstvo financí ve svém vystoupení na rozpočtovém výboru sdělilo, že toto odmítá a disponuje posudky, že žádné arbitráže České republice nehrozí. Osobně doporučuji vyžádat si tyto posudky, případně i konkrétní nálezy, protože tam nebyla uvedena čísla nálezů, o co konkrétně v těch nálezech šlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP