(13.00 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Závěrem lze říci, že tím, že zákon o provozování hazardních her v sobě nese řadu restrikcí a nedořešených otázek, nelze v žádném případě predikovat zcela jeho dopad, natož v kombinaci s extrémním nárůstem daňové zátěže, nebo té daňové zátěže, která je plánována - opět zmiňuji tisk 437, který nejdříve zvedne, a potom jak jsem se s materiály seznámil, bude snížena.

Je mylné se domnívat, že takto radikální forma regulace a fiskální prohibice v jednom přinese kýžený efekt, a to zamezení nelegálního podnikání, efektivní a progresivní výběr daní a v neposlední řadě vyřešení patologických závislostí.

Zákony v sobě nesou sice i řadu pozitivních řešení, to je nutno říci a přiznat, proč ne, nicméně jejich nesourodost a nekompaktnost budou vyžadovat ještě řadu legislativních úprav. (Velký šum v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se pane poslanče, je 13 hodin, čas pro obědovou pauzu. Kolegové, jestli dovolíte, nechám pana kolegu Fiedlera dokončit jeho projev a poté budeme v jednání pokračovat po polední přestávce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Tyto legislativní úpravy by měly být v souladu s požadavky samotného loterijního trhu a všech jeho příjemců, ať jsou to obce, města, provozovatelé, hráči, represivní složky, ale měly by také odpovídat nárokům evropského práva a judikatury, aby do budoucna ochránily Českou republiku v mezinárodních soudních sporech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Je 13.02 hodin a vyhlašuji polední obědovou pauzu. Ve 14.30 hodin se tady sejdeme a budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů. Děkuji vám a přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno v 13.02 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP