(12.40 hodin)
(pokračuje Šincl)

Stejně tak by tomu mělo být rovněž v případě omezení provozování nelegálních technických herních zařízení využívajících tzv. dovednostní prvek k obcházení veřejnoprávní regulace, jakými jsou například již zmiňované kvízomaty, pane ministře. Nová právní úprava patrně právě kvůli tomuto druhu nelegálních přístrojů rozšiřuje samotnou definici hazardních her v tomto směru, že nově budou za hazardní hry považovány i takové hry, u nichž rozhoduje náhoda či neznámá okolnost o výhře nebo prohře pouze zčásti. I v tomto případě je v rámci projednávání návrhu zákona o hazardních hrách nutné posoudit ve spolupráci s předkladateli tohoto návrhu, do jaké míry je tato úprava legální definice hazardních her dostačující z pohledu jednoznačného podřazení kvízomatu a podobných zařízení pod ustanovení návrhu zákona o hazardních hrách, nebo zda nebude nutné v rámci připravované legislativy přijmout další opatření zajišťující účinný postih těchto vysoce rizikových herních zařízení, která ohrožují stále větší počet sázejících. Stejně tak zbývá dořešit otázku spotřebitelských soutěží, které byly v textu zákona explicitně vyloučeny, avšak jejich komplexní regulace nebyla Ministerstvem financí dosud předložena.

Důležitá oblast, která by dle mého názoru neměla zůstat nepovšimnuta při projednávání ve výborech, je oblast tzv. sebeomezujících opatření. Zde bude jistě dobré v dalším projednávání v Poslanecké sněmovně a ve výborech si nechat vysvětlit od předkladatele, proč proti původní přísné verzi návrhu zákona - myslím verzi k dvanáctému měsíci minulého roku - předkladatel, Ministerstvo financí, upravil veškeré paragrafy týkající se hráčských sebeomezujících opatření. Změny se konkrétně týkají dvou podstatných ochranných prvků: zaprvé registrace a nastavení seberegulačního opatření - týká se konkrétně paragrafu číslo 14, paragrafu 30 a paragrafu 45. V předloženém návrhu zákona hráči nyní totiž už nemají povinnost si při regulaci nastavit limity apod., ale jejich nastavení mohou odmítnout, což udělá pro zrychlení procesu registrace v podstatě každý. Zadruhé, změna již nastavených sebeomezujících parametrů byla původně zvažovaná nejdříve za 30 dnů, v předposlední verzi za 15 dnů a potom pan ministr přinesl na vládu verzi, kde se objevilo pouze 7 dní.

V souvislosti s ochranou hráčů před vznikem závislosti a společenskými škodami, které hazard prokazatelně způsobuje, by neměla také zapadnout otázka limitů výše sázek, která je v současném návrhu stále nastavena na dvacetinásobek původního návrhu. Zdůrazňuji, na dvacetinásobek původního návrhu, pane ministře. Považuji za žádoucí, aby se i toto téma pečlivě projednalo v příslušných výborech.

Závěrem mi dovolte zmínku týkající se technologicky velmi náročného centrální informačního systému provozování hazardních her, s jehož vytvořením návrh zákona o hazardních hrách počítá. Tento informační systém by nejen monitoroval veškeré sázky u vybraných druhů hazardních her, ale zároveň by například koncentroval údaje o hráčích, jimž bude účast na hazardních hrách dle tohoto zákona zakázána. Náklady na vytvoření uvedeného systému budou bezesporu dosahovat až několik set milionů korun, ale s ohledem na neukončený legislativní proces není v současné chvíli možné definovat jeho konkrétní parametry. V tomto směru by autoři návrhu měli zohlednit zejména kritérium hospodárnosti a dále aktuální postoj vlády k efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky.

Je velice pravděpodobné, že všechny tři návrhy zákona o hazardních hrách budou v rámci projednávání Poslaneckou sněmovnou předmětem podrobných a rozsáhlých jednání, jejichž průběh a zejména pak výsledek by měl sledovat pouze jediný cíl a tím je nastavení skutečně moderní a funkční regulace, která zajistí řádné provozování hazardních her na území České republiky a která poskytne dostatečnou ochranu sázejícím, a to nejen před nelegální nabídkou hazardních her, ale také před neblahými důsledky spojenými s jejich nepřiměřenou účastí na hazardních hrách.

Děkuji všem za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šinclovi za jeho příspěvek. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Pardon, s přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych reagovat na pana kolegu Šincla. Samozřejmě mu vůbec neberu právo říct tady u pultíku cokoli, ale trochu nerozumím jeho otázkách, proč se tento zákon během vývoje měnil, a chce vysvětlení, proč se nějaké parametry upravovaly.

Ano, každý zákon, když se tvoří na ministerstvech, v legislativní radě, se nějak upravuje, pak přijde do vlády, vláda ho v této podobě schválila a vy máte jako každý jiný, prostřednictvím pana předsedajícího, možnost podat pozměňovací návrh a upravit ho podle svých představ. Proto mi nedává logiku otázka, co bylo před vládou. Vláda toto schválila, poslala Sněmovně, pojďme o tom jednat. Připadá mi to takové naprosto zbytečné popichování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní již dříve avizovaný, řádně přihlášený poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo pane předsedající, dobré poledne, dámy a pánové.

Spojili jsme tady projednávání tří bodů do jednoho projednávání. Nejsem si jist, že to více nesouvisí i s tiskem 437, který se týká v podstatě stejné problematiky, a to, co tady zaznělo i včera - dostáváme se do naprosto zvláštního stavu projednávání novely tohoto zákona. Ministerstvo financí připravilo tyto tři spolu související zákony, které by měly dle koaliční smlouvy vyřešit problém patologického hráčství a zvýšit daňový výběr. Z pohledu Evropské unie by měly zejména vyřešit uvolnění sídla pro získání legálních licencí zahraničním subjektům, dále vyřešit otázku nepředvídatelnosti přijímání obecně závazných vyhlášek a následného okamžitého rušení již vydaných povolení. Je důležité považovat soubor těchto zákonů za kompaktní celek, který je třeba projednat, analyzovat a vyhodnotit jeho dopady v souvislostech. Proto je novela poslance Volného, kterou jsem již zmiňoval, která je projednávána paralelně a řeší jen výši daňových sazeb, zcela nesystémovým zásahem do regulace loterií, protože neřeší rozmach nelegálního provozování, neřeší patologické hráčství a neřeší výtky Evropské komise. Je jen jednoduchým, možná primitivním legislativním nástrojem, který má zachránit koalici v rámci slíbeného nadstandardního výběru daní z loterijního sektoru.

Zákony jako takové měly velmi dramatický vývoj. Náměstek ministra financí Závodský byl jmenován do své funkce v polovině února 2014 a na jedné z prvních svých tiskových konferencí deklaroval předložení zcela nové loterijní legislativy do konce června 2014, tak aby se stihl termín notifikace, a tím zavedení komplexní nové legislativy k 1. 1. 2016. Nestalo se. V polovině října 2014 pouze svolal den před senátními a komunálními volbami tiskovou konferenci, kde avizoval předložení již zcela dokonalého loterijního zákona. Připomínám, že jsme na konci září 2015. Tento zákon ovšem pro své zcela zásadní nedostatky byl několikrát přepracován a vládě ho s dalším zpožděním předložil formou další, poněkud velkolepé tiskové konference koncem prosince 2014, aby se dodržel termín v rámci koaličního ujednání, a teoreticky to byl i konečný termín za strany Ministerstva financí. Pro další zásadní nedostatky zákona byl ale znovu za účasti Ministerstva financí přepracován a jeho konečná podoba se datuje tedy až k termínu 28. srpna roku 2015, jak putuje nyní do Poslanecké sněmovny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP