(12.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Paní zpravodajko, jenom vám chci říct, že se můžete přihlásit svou kartičkou rovnou u pultíku a nemusíte přebíhat k hlasování. Odhlaste se na tom místě.

Prosím, přistupme k dalšímu hlasování.

 

Poslankyně Nina Nováková: Dále prosím paní předsedající, aby nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 v bodech 2 až 7.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se... (Nesouhlas v sále.) Moc se omlouvám, paní ministryně, není to úmysl. Prosím vyjádření paní ministryně. (Souhlas.) Paní zpravodajka? (Poslankyně Nováková: Garanční výbor souhlasí.)

Zahajuji, končím hlasování, anuluji ho.

 

Teď zahajuji nové hlasování. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 168, přihlášeno je 166 přítomných, pro 166. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Nina Nováková: Paní předsedající, prosím, abyste nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 bod 8.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.) Garančního výboru? (Poslankyně Nováková: Garanční výbor souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 169, přihlášeno je 167, pro 81, proti 35. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Nina Nováková: Nyní prosím paní předsedající, aby nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu B. (Stanovisko ministryně: Nesouhlas. Stanovisko garančního výboru: Neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 170, přihlášeno je 167, pro 25, proti 98. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Paní zpravodajko, předpokládám, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Je tomu tak? (Souhlas.) Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 407, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 171, přihlášeno je 167, pro 156 (proti 1). Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dříve než otevřeme další bod - děkuji, paní zpravodajko - načtu omluvu pana poslance Vlastimila Vozky, který se omlouvá z dnešního jednání mezi 14.30 a 19. hodinou ze zdravotních důvodů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme pokračovat bodem číslo

157.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 406/ - třetí čtení

Ve středu 16. 9. byla přerušena rozprava k tomuto bodu. Já tedy budu pokračovat v otevřené rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásí.) Ano, takovou aktivitu jsem skutečně nečekal, takže končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně pana zpravodaje. Není zájem, přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, garanční výbor se nezabýval po druhém čtení tímto tiskem. Tak jak byly načteny pozměňovací návrhy, máme před sebou pět hlasování. První hlasování by bylo o legislativně technické úpravě kolegy Beznosky k jeho pozměňovacímu návrhu, doplnění čárky v bodě B za slova "o spotřebitelských úvěrech", tak abychom hlasovali poté o správném pozměňovacím návrhu. Jako druhé by proběhlo hlasování o usnesení výboru pod bodem A. Jako třetí bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Beznosky pod bodem B. Jako čtvrté o pozměňovacím návrhu kolegy Zavadila pod bodem C. A pokud se nám podaří projít tato čtyři hlasování, budeme hlasovat o návrhu jako celku, to znamená páté hlasování. Tolik k návrhu mé procedury, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, jestli má někdo připomínky k proceduře případně návrh alternativní procedury. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu procedury, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 172, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. Návrh procedury byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, začneme tedy prvním bodem, což jsou legislativně technické úpravy.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Ano, já děkuji, souhlas. (Ministryně Marksová: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách tak, jak je přednesl pan poslanec Beznoska. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 173, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Jako druhé hlasování bude hlasování o usnesení výboru pod bodem A. Souhlas. (Ministryně Marksová: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 174, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 156, proti žádný. I tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Třetí hlasování bude o pozměňovacím návrhu kolegy Beznosky pod bodem B. Nesouhlas. (Ministryně Marksová: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Beznosky pod písmenem B. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 175, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 112. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP