(Jednání zahájeno v 11.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 31. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 11 bude hlasovat pan poslanec Rykala.

Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslankyně a poslanci: Adamová Markéta - zahraniční cesta, Bebarová Rujbrová Zuzka - zahraniční cesta, Dobešová Ivana - pracovní důvody, Fischerová Jana - zahraniční cesta, Golasowská Pavla - od 16.30 hodin bez udání důvodu, Hájek Josef - zahraniční cesta, Holík Pavel - zahraniční cesta, Jakubčík Igor - od 13 hodin osobní důvody, Kostřica Rom - pracovní důvody, Kučera Michal - zdravotní důvody, Langšádlová Helena - osobní důvody, Matušovská Květa - osobní důvody, Novotný Josef - rodinné důvody, Pecková Gabriela - pracovní důvody, Pleticha Lukáš - od 12 hodin pracovní důvody, Pražák Karel - zdravotní důvody, Rais Karel - zdravotní důvody, Šarapatka Milan - od 14 hodin zahraniční cesta, Urban Milan - zdravotní důvody, Váňa Ivan - zdravotní důvody, Vozdecký Josef - zdravotní důvody, Zelienková Kristýna - zahraniční cesta, Ženíšek Marek - pracovní důvody.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Sobotka Bohuslav - zahraniční cesta, Chovanec Milan - z odpoledního jednání, z pracovních důvodů, Jurečka Marian - do 12 hodin a od 14.30 do 15 hodin pracovní důvody, pan ministr Pelikán Robert - pracovní důvody, pan Stropnický Martin - odpolední jednání, pracovní důvody, Ťok Jan - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - zahraniční cesta.

Připomínám, že z dnešního jednání od 12 do 15 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jan Sedláček.

Na dnešní jednání máme již pevně zařazené body v tomto pořadí: body 158, 157, 43, 44, 45, 42, 10, 11, 68, 77, 69, 65, 31 a 7.

S přednostním právem dvě přihlášky - pan poslanec Černoch, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Než vám ho přidělím, poprosím kolegy v sále, aby se ztišili, protože předpokládám, jestliže chcete něco k programu, abychom si to správně zaznamenali. Děkuji.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Rád bych navrhl předřazení bodu 109 sněmovního tisku 453, což je novela zákona o církvích a náboženských společnostech. Chtěli bychom to zařadit dnes po již pevně zařazených bodech. Cílem tohoto návrhu zákona je podmíněné přiznání zvláštních církevních práv jako zakládání církevních škol či provozování duchovní služby ve věznicích a v armádě bezpečnostním hodnocením dané církve. Jsou to právě ty instituty, kudy může pronikat radikalismus do naší společnosti, ať už se radikální myšlenky dostávají do hlav mladých studentů, nebo odsouzených zločinců. BIS, Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace a policie má tak dát závazné hodnocení, zda příslušná církev nevzbuzuje důvodnou obavu, že ohrožuje zahraničněpolitický zájem České republiky či nezakládá důvodné podezření, že ohrožuje veřejný pořádek nebo národní bezpečnost.

Chtěl bych zdůraznit, že žádný z bezpečnostních orgánů, Národní bezpečnostní úřad, Ministerstvo vnitra, BIS ani Úřad pro zahraniční styky a informace se k zákonu nestaví zamítavě a chápou důvody tohoto zákona a jeho zavedení. Tento návrh považujeme za aktuální právě dnes, kdy na území Evropy a do České republiky pronikají statisíce cizích vyznání, o kterých nevíme vůbec nic. Roste tím riziko náboženského fanatismu, čemuž musíme právě teď čelit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

Prosím o klid ve sněmovně, je tady opravdu velká hladina hluku, a když neslyším, špatně se mi řídí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobré ráno, dámy a pánové. Já jsem avizoval včera všem předsedům klubů, že si od 9 do 11 hodin potřebujeme vzít přestávku na klub - nejenom na klub, ale i na jednání mezi kluby, tak jsem přišel před 9. hodinou disciplinovaně, jak mi někteří svědci, kteří tu byli, jistě dosvědčí, abych si tu přestávku vzal, a díval jsem se, že začínáme v 11 hodin. Takže bych chtěl jenom konstatovat, že jsem si přestávku nevzal. (Smích v sále.).

Nebojte se, vzhledem k tomu, že jsem to skutečně měl v úmyslu a ty dvě hodiny bych si vzal, tak já to nezneužiju a dnes si už žádnou přestávku na klub brát nebudu. Ale až mi budete počítat, kolik jsem si vzal přestávek, tak dnes jsem si prosím žádnou přestávku nevzal, to dosvědčí kdokoli, kdo se podívá na zvukový záznam. Nebylo mi to umožněno, i když jsem to měl v úmyslu. (V sále je silný hluk.)

Dále mi dovolte, abych požádal o zařazení čtyř bodů, které včera nebyly projednány. Dohoda pro tuto schůzi byla, že se v úterý projedná osm prioritních opozičních bodů, projednaly se pouze čtyři. Domnívám se, že by bylo fér, abychom dnešní den pokračovali tím, že umožníme opozici realizovat alespoň v těch hlavních prioritách -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, moc se omlouvám, ale v tuto chvíli prosím pravou stranu, pokud si mají kolegové co říct, aby tak učinili v předsálí, protože hluk je opravdu velký. A to musím říct i z levé strany.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: - alespoň v hlavních prioritách naplnit její ústavní právo mít zákonodárnou iniciativu. Některé ty iniciativy tady čekají víc než rok.

Dovolte tedy, abych požádal o zařazení bodů v tomto pořadí: bod 82 - sněmovní tisk 225, bod 79 - sněmovní tisk 167, bod 104 - sněmovní tisk 425, bod 116 - sněmovní tisk 533. Děkuji za pochopení a za vstřícnost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Mám jenom prosbu, jestli byste upřesnil, kam je chcete zařadit. Před pevně, nebo po pevně zařazených bodech?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pardon. Domníval jsem se, že jsem se jasně vyjádřil - abychom tím začali, protože pokračujeme včerejškem. To znamená před pevně zařazené body.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o navržených změnách v programu.

 

První budeme hlasovat návrh na změnu pana poslance Černocha, to je zařazení bodu 109 po již pevně zařazených bodech na dnešní den.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 163, do kterého bylo přihlášeno 156 přítomných, pro 40, proti 68. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP