(14.20 hodin)
(pokračuje Volný)

Ale já bych tady chtěl podtrhnout, a budu o tom mluvit ve svém příspěvku o Švédsku, kde v levicově postaveném Švédsku, a Švédsko myslím je jedna z nejčistších zemí v Evropě, zavedla pravicová vláda - pravicová vláda - EET v roce 2010 v plném rozsahu. V podstatě evidenci tržeb formou registračních pokladen. A shodou okolností minulý, nebo resp. tento týden paní kolegyně Hornochová byla na evropském sezení a tam jí to potvrdil pan stávající ministr, že to přineslo obrovský posun právě v zrovnoprávnění podmínek pro podnikatele. Pokud pomine tedy vyšší výběr DPH, o kterém budu mluvit ve svém řádném příspěvku. Ale ten důkaz tady je. Vy se pořád obracíte na Chorvatsko. Chorvatský model je proto, protože je technicky nejdokonalejší, byl poslední a je tam využitá veškerá technologie. A je tady spousta velkých států, seriózních států, úspěšných států, které to zavedly a chválí si to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Laudát. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, co mě na celé té debatě, která už tady tak dlouho i v kuloárech probíhá, nejvíc děsí? Skutečnost, že všichni moji předřečníci, ale také všechny kolegyně a kolegové, tak jak se tady v té sněmovně nacházíme, všichni jsme vzali na vědomí, že tady ty daňové úniky existují. Sněmovna je rozdělena na zásadní odpůrce a na ty, kteří prosazují, aby se ta situace radikálním způsobem změnila. Mimochodem, já nevěřím, že to bude těch avizovaných 5 nebo 8 mld., já si myslím, že to bude několikanásobně víc. (Volání zprava: Míň?) Ano. Několikanásobně víc. Protože celá léta se tady usilovně pracovalo na tom, aby ta situace, ve které jsme, dosáhla stadia dokonalosti! A ona ho téměř dosáhla! Jenomže najednou se tady objevil někdo, kdo do toho hnízda chce vnést trochu pořádek!

Samozřejmě můžete se usmívat, pánové vpravo, protože je to hlavně dílo pravice, čeho jsme tady vlastně za ta léta dosáhli. Že prakticky není možné, abychom jednomyslně a jednoznačně všichni chtěli vyčistit to hnojiště (důrazně), které jsme tady vlastně za ta léta vytvořili! Ne já, ne moji současní kolegové, ale předchůdci! Tváříme se, že budujeme demokracii, že chceme vyspělou ekonomicky silnou společnost, jako bychom stavěli mrakodrap! Ale v základech místo kvalitního betonu máme hnůj. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Lorencové.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Už poslední věta. Teď je šance to napravit, teď je šance něco změnit. Já doufám, že i napravo se najdou kolegové, kteří tu změnu podpoří!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Z úcty k dámě jsem tolerance sama. Doufám, že mně to kolegové odpustí. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já musím zareagovat na paní předchůdkyni. Já už jsem se mezitím odhlásil, chtěl jsem zareagovat na pana Volného, ale pak jsem si říkal, že to neudělám. Ale prosím prostřednictvím pana předsedajícího, nechte si ta slova o nějakém hnojništi. Jestli tady někdo zakládá hnojniště, které je pro smích a je odpudivé pro celou Evropu, tak jste to v tuhle chvíli právě vy. V žádné zemi, v kultivované zemi v Evropě není, aby příjemce miliardových dotací o nich sám rozhodoval. V žádné zemi není normální - a nám se to tady na rozdíl od vás neděje - aby se někdo potácel nad korunovačními klenoty a podával si ruku s vrahy. Za naší éry nebylo, abyste vy hlasovali o tom, že půjdou dotace vašemu předsedovi. Abyste paralyzovali selektivně paragrafy. (Šum v sále.) Nebylo tady, abyste začali šmírovat lidi až téměř do úrovně domácnosti, protože vůbec nevíte, co je to svoboda, jak silná vazba je mezi státem a občanem nebo mezi podnikatelem, jeho firmou a občanem nebo zaměstnancem. To prokázala i paní Lorencová svými neuvěřitelnými stupidními vystoupeními jak na hospodářském výboru, tak na rozpočtovém výboru. A předpokládám, že na těch nesmyslech a nehoráznostech, které popírají základní elementární parametry svobody a demokracie, dokonce i trvá! Ale říkám, je to dáma, já budu velice tolerantní, abych nepoužil ještě ostřejší slova. Nevím, o jakém hnojništi to mluvíte v uplynulých letech. Já neříkám, že to tady bylo dobré, že tady nebyli kmotři. Teď se to jen změnilo, metody se změnily - od zlodějen k sofistikovaným zlodějnám!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chci ujistit nejen pana poslance Laudáta, že kdyby použil ostřejší slova, tak ho vypnu nebo přeruším jednání Sněmovny. Jak jste byli informováni, budeme tak postupovat všichni ve vedení.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm paní místopředsedkyně Jermanová.

 

Poslanec Michal Kučera: Takže já bych to shrnul. Pan poslanec Zavadil nám tady řekl, že Češi jsou zloději, paní poslankyně Lorencová, že Česko je hnojiště. Děkuji za slova zástupců této vládní koalice. Je mi z ní skutečně špatně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S faktickou poznámkou paní místopředsedkyně Jermanová. Prosím, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré odpoledne. Já jsem původně vůbec nechtěla v této diskusi vystupovat. Ale musím říct, že tento den zase ukázal, že jednání některých mých kolegů nedosahuje ani chování štamgastů hospody čtvrté cenové kategorie. Já se velice omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího. Pane Laudáte, jediný, kdo tady nadává a používá hrubé výrazy, jste vy. A jestliže vystoupí dáma, ještě v letech, a řekne svůj názor, na to prostě má právo. (Šum v sále.) A jestli se vám nelíbí to, co říká, já to respektuji, ale budeme zachovávat pravidla slušného chování. Od rána posloucháme akorát nadávky a já si myslím, že to na půdu Poslanecké sněmovny nepatří. Takže pojďme se vrátit k argumentacím bez urážek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní místopředsedkyni Jermanové. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Zavadil. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, paní a pánové, já si jenom dovolím ve stručnosti shrnout, na co vlastně ty peníze z té šedé ekonomiky... Na to, co tady proplouvá a všichni o tom víme. Proplouvá to zcela bez evidence. A to právě hrozí teď, že ty peníze zaevidovány budou, všichni budou vědět, odkud ty peníze pocházejí. Chci jenom shrnout, že to nejsou jenom restaurace. Ony se nabízejí, protože tam většina z nás chodí, většina z nás ví, že v restauraci těžko najdete číšníka, který nedostává velkou část svého příjmu cash. K čemu ty peníze slouží? Především k financování organizovaného zločinu. To si musíme přece uvědomit. A už toto považuji za naprosto zásadní věc, která by nás všechny měla přimět k tomu, abychom zvedli ruku pro to, aby se elektronická evidence tržeb zavedla. Já vás o to prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Lorencové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já děkuji. Já věřím tomu, že když se někomu z nás nahrne krev do hlavy, že nepřemýšlí a že nenaslouchá. Já jsem jasně řekl, že se možná u nás krade víc než jinde, než na tom západě. To není o tom, že jsme národ jenom zlodějů. A kdybyste, pánové a dámy, možná jezdili tolika dopravními prostředky, jako jezdím já každý den, tak v každém tom dopravním prostředku je tabulka varující všechny cizince, že se tady krade. To také o něčem svědčí, to jsem si nevymyslel já.

A pokud se týká toho, co tady pronesl pan poslanec Benda - Zavadilovi zaměstnanci. Mě to trošku rozesmálo. Já chápu, když se někdo ve sněmovně narodí, že je trošičku utržený od reality a že jaksi o problémech těch lidí, o kterých se tady hovořilo, ať už jsou to krejčí, hospodští atd., že možná o nich až tak moc neví. Já o nich vím dost. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP