(22.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: (Vstupuje do řeči.) Pane ministře, já se velmi omlouvám. Jenom prosím techniku, aby vrátila na tabuli aktuálně projednávaný bod protože to mate. (Byl tam chybně bod číslo 26, opraveno na bod 12.) Děkuji a prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Tabák ke kouření byl dosud zdaněn ekvivalentně 80 % k minimálnímu zdanění cigaret. Navrhuje se tento poměr od 1. ledna 2016 zvýšit na 85 %. Poměr zdanění byl zvýšen také u doutníků a cigaret.

Z důvodu zajištění stability tabákového průmyslu a předvídatelnosti daňových příjmů se dále navrhuje nastavit sazby spotřební daně u všech tabákových výrobků ve střednědobém horizontu. Roky 2017 a 2018 je navrhováno postupné navýšení spotřební daně z cigaret, a to o 0,90 až 1 korunu na krabičku v roce 2017 resp. o 1,20 v roce 2018. Mírné a pravidelné zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků je pro všechny dotčené subjekty přijatelnější než skokové navýšení. Pravidelné a mírné zvyšování spotřební daně tak napomůže předejít nežádoucímu růstu černého trhu s tabákovými výrobky, který hrozí právě při výrazném jednorázovém zvýšení jejich ceny.

Součástí sazbové novely zákona o spotřebních daních jsou rovněž drobné změny ustanovení vztahující se zejména k úpravě povolovacích řízení a řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, jejichž potřeba vyplynula z praxe.

Vzhledem k tomu, že sazbová novela zákona o spotřebních daních obsahuje tříletý plán navýšení zdanění tabákových výrobků, je účinnost jednotlivých změn navržena pravidelně s odstupem celého kalendářního roku, tedy vždy od 1. ledna roku 2016, 2017 a 2018.

Tento návrh zákona byl v prvním čtení projednán dne 8. července 2015 a přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor sazbovou novelu zákona o spotřebních daních projednal dne 2. září 2015 a ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila tento návrh ve znění pozměňovacího návrhu uvedeného v tomto usnesení. S tímto pozměňovacím návrhem vyjadřuji souhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento tisk jsme přikázali k projednání výboru rozpočtovému jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako tisk 512/1 a prosím, aby se místo určeného zpravodaje, kterým byl pan poslanec Ladislav Šincl, ujal slova pan předseda výboru pan poslanec Votava a informoval nás o projednání návrhu ve výboru. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, zastoupil bych zpravodaje pana kolegu Šincla a seznámím vás, kolegyně, kolegové, s usnesením rozpočtového výboru z 27. schůze ze dne 2. září 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, sněmovní tisk 512.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Šincla a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 512, schválila ve znění pozměňovacího návrhu - ten pozměňovací návrh si dovolím nečíst, protože všichni ho máte v tisku 512/1. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což jsem tímto učinil. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že v této fázi není zájem o závěrečná slova, tak otevírám rozpravu podrobnou, ve které také nejsou žádné přihlášky, takže i podrobnou rozpravu končím. Znovu se zeptám, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě vzhledem k tomu, že nepadl žádný hlasovatelný návrh, končím projednávání tohoto bodu.

Končím i dnešní jednací den a přerušuji jednání Sněmovny do zítra do 9 hodin. Děkuji vám za účast a přeji vám šťastnou cestu domů a dobrou noc.

 

(Jednání skončilo ve 22.34 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP