(22.10 hodin)
(pokračuje Valenta)

Dámy a pánové, v současném znění zákona o poštovních službách však není žádný nástroj, kterým by držiteli poštovní licence mohla být úhrada daných částek v těchto případech zajištěna. Jako jediný zdroj přichází v úvahu úhrada příslušné, tedy té dlužné částky ze státního rozpočtu, s tím, že by byla provedena prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu, který má danou agendu ve své působnosti. K zajištění návratnosti finančních prostředků se tomuto úřadu také ukládá pohledávku nahrazenou platbou ze státního rozpočtu dále po příslušném plátci vymáhat a v případě jejího vymožení vrátit ji zpět do státního rozpočtu. Tento postup je souladný s požadavky evropského regulačního rámce a současně zajišťuje naplnění práv držitele poštovní licence. Obdobná úprava byla zakotvena i v oblasti elektronických komunikací, když zde ještě byly čisté náklady univerzální služby kompenzovány prostřednictvím fondu, do kterého přispívali jednotliví podnikatelé, na takzvaný účet univerzální služby.

V oblasti poštovních služeb by se v praxi riziko nedostatečné solventnosti mělo projevit spíše v případech malých podniků s nízkým podílem na trhu. Výše případných nedobytných pohledávek by proto neměla být pro státní rozpočet zásadně významnou. Lze předpokládat, že významných plátců na účet pro financování základních služeb, například velkých společností na doručování balíkových zásilek, by se nedobytnost neměla týkat.

To je zatím vše. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Horáčka.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem poslouchal pilně pana ministra a mám některé myšlenky, které se mi příliš nezdají. Dnes říkal, že na tento zákon čeká 33 tisíc zaměstnanců pošt. Pokud se o tuto problematiku zajímáte, tak víte, že pošt si chce Česká pošta nechat jenom zhruba 700, ostatní že mají být franšízy. To znamená, že asi bude docházet k propouštění zhruba přes 3 tisíc lidí v období deseti let. A města a obce jsou řešeny franšízou.

Předpoklad, že v roce 2015 bude 700 milionů, v roce 2016 bude 600 milionů a v roce 2017 bude 500 milionů uvolněno na takzvanou úhradu předběžných čistých nákladů, se opírá o jeden fakt. Ten fakt je to, že budou zavedeny franšízy, ovšem 250 ročně. Máme září, zatím bylo nasmlouváno Českou poštou 25 franšíz, města a obce se tvrdě brání, protože podmínky, které Česká pošta v této chvíli nabízí, pro ně, především pro malá města, vůbec nejsou přijatelné.

Samozřejmě jsem se zajímal, proč vychází to číslo, které bylo schváleno, 700 - 600 - 500. Dle mého názoru je to údaj, který navrhl Český telekomunikační úřad, ale jenom pro 2 100 pošt. Vláda ale garantuje 3 200 pošt. Tady je jasně vidět rozdíl mezi tím, co by mělo být a co je.

Já bych poprosil všechny, které to zajímá, aby se ve svých krajích, hlavně na menších obcích, zeptali starostů, jak k nim přistupuje management pošt, co se týká franšíz, co nabízí, a uvidíte, že prostě pokračuje další likvidační část malých poboček pošt. To znamená, snižuje se zase v malých obcích sociální povědomí toho, že tam pošta bude. Možná si myslíte, že to s tím příliš nesouvisí, ale jestliže se podíváte, že v současné době je 32 tisíc zaměstnanců, že pošta hodlá propustit 3 371 zaměstnanců a poboček za deset let, franšíz, má být 2 526, tak si myslím, že jsou to naprosto nereálná a zavádějící čísla.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, pan poslanec byl zatím posledním v obecné rozpravě. Vzhledem k tomu, že nepadly žádné hlasovatelné návrhy, zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu podrobnou. Pan poslanec Pilný stahuje. Hlásí se pan poslanec Stupčuk a připraví se pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Dobrý večer. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je uveden do systému pod číslem 2800 včetně odůvodnění. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Kubíček a po něm pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému jako sněmovní dokument 2779 včetně odůvodnění.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych podle jednacího řádu se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal. Je v systému pod číslem 2799. Přestože tam odůvodnění je, tak ho tady v krátkosti řeknu.

Já navrhuji, abychom v § 1 v odst. 2 slova "zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě" zrušili a stejně tak v § 5 odst. 1 věta druhá se zrušuje.

Krátké zdůvodnění je, že slova vypouštěná v § 1 odst. 2 nemají normativní povahu. Proto už podle legislativních pravidel vlády nemohou být obsahem zákona. Jestliže to, co se v nich uvádí, platí někdy a někdy neplatí a je to uvozeno tím slovem "zpravidla", pak z toho žádný závěr nevyplývá. Takové ustanovení je tedy zbytečné. Stejně tak věta druhá v § 5 odstavci 1 je rovněž zbytečná, vlastně opakuje totéž, co je v § 1 odst. 2, věta prvá.

Chci jenom říci, že dosavadní praxe ukázala, že obě vypouštěná ustanovení jsou zbytečná, ale i matoucí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan zpravodaj ještě do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil i já ke svému odůvodněnému pozměňovacímu návrhu. Je v elektronickém systému uveden pod šifrou 509/3. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže ji končím. Nemám zde žádnou poznámku, že by bylo o čem hlasovat. Prosím, pan předseda Stanjura?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Aby nevznikl nějaký problém. Normálně to nedělám, že bych poslanci z komunistické strany takto pomáhal, ale 509/3 je určitě sněmovní tisk. Přihlásil jste se k pozměňujícímu návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku. Já tomu vůbec nerozumím. Pokud se načítá pozměňovací návrh, tak má číslo sněmovního dokumentu, a ne číslo sněmovního tisku. Takže nevím, pane zpravodaji prostřednictvím pana předsedy, k čemu jste se vlastně přihlásil. 509/3 nemůže být váš pozměňovací návrh z charakteru číslování systému, jak se podávají pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: V tom případě poprosím pana zpravodaje - ale já jsem ukončil rozpravu, takže pokud chcete korigovat své vystoupení, nezbude nám asi nic jiného než požádat pana ministra, aby nám rozpravu otevřel. (K mikrofonu se blíží ministr Chovanec.)

Ještě než otevřeme rozpravu, po poradě s legislativou mi bylo sděleno, že to, k čemu se pan kolega přihlašoval, je pozměňovací návrh výboru. To znamená, pokud je váš pozměňovací návrh již obsažen v pozměňovacím návrhu výboru, tak není třeba se přihlašovat, a tím pádem o svůj pozměňovací návrh nepřijdete a není třeba rozpravu otevírat.

Dobrá. Myslím, že jsme si to vyjasnili. Každopádně nehrozí, že bychom někoho opomenuli. V tom případě se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP