(22.00 hodin)

 

Poslanec Jiří Valenta: Já tedy nevím, já jsem chtěl pokračovat v práci. Chtěl jsem odůvodnit svůj pozměňovací návrh jediný, který jsem načetl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak jestli dovolíte, tak možná bychom dali přednost panu předsedovi Stanjurovi a potom se dostaneme k podrobné rozpravě.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak máme dneska první den a už se nám to komplikuje. Kolik máme těch schůzí? Jedna běží, dneska jsme na druhé, třetí bude.

Chci říct, že od 29. je výborový týden a například výbor pro obranu má naplánované klíčové armádní zákony. Tak budou, nebo nebudou? (Hlas z pléna nesrozumitelný.) Takže nebudou, dobře. Jestli ministr Stropnický s tím souhlasí, že se to opět odloží - už se to odkládá zhruba rok, nebo vlastně snad při prvním nebo druhém vystoupení ve Sněmovně na začátku volebního období říkal, že na to potřebuje pár měsíců, z toho pár už je rok a půl, a teď zase slyšíme, že bude schůze nějaká jiná, výbory nebudou zasedat. Nám to nevadí.

Současně jsem dneska slyšel, že budeme možná pokračovat příští úterý - také na tom grémiu. Tak myslím, že to tak úplně nemáme v rukou - jestli tady budeme každé úterý a výbory budou zasedat, nebo zrušíme výborové týdny, já nevím.

My jsme si s panem předsedou Hamáčkem řekli, že si v deset řekneme, jak dneska dál. Myslím, že to dneska už docela stačilo. Jestli máte pocit, že bychom měli pokračovat v tomto jednání? Vládní koalice evidentně potřebuje sladit noty, co se týká České pošty. Je to poměrně nezvyklé, jestli jeden koaliční partner svolával schůzi k resortu druhého koaličního partnera. Proč ne na druhé straně? Ale pak nám netvrďte, že tady musíme sedět dneska do půlnoci a projednávat návrh zákona o poštovních službách, hasičský sbor, spotřební daně, pozemní komunikace, prodejní dobu, zemědělský půdní fond.

Podívejte se na ty lavice za mnou. Vidíte to, jo? Celkem tři ministři ze sedmnácti. Takové klíčové jednání máme po dvou měsících parlamentních prázdnin. Tři ministři jsou přítomni, čtrnáct ministrů tady není. (Poslanec Faltýnek z místa namítá.) Já ho nevidím, možná je někde ministr financí, to je možné. Ale zatím tady není vidět, zřejmě se chystá na spotřební daně. Ale kdyby to bylo tak klíčové, tak tady ti ministři sedí, ne? Ne že si odříkají svůj bod a pak se na pět hodin ztratí a pak milostivě přijdou k jednomu bodu.

Poprosil bych pana předsedu Hamáčka, abychom si teď dali pauzu pět minut, abychom se poradili. Nechci bez dohody, bez konzultace dávat nějaké návrhy. Řekli jsme si, že si v deset řekneme a uvidíme, zda během pěti minut najdeme nějaké řešení pro zbytek dnešního jednacího dne.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže přeruším jednání na pět minut, to znamená, budeme pokračovat ve 22.07. Prosím tedy jednotlivé zástupce poslaneckých klubů, aby přišli sem ke mně.

 

(Jednání přerušeno od 22.02 do 22.07 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Chtěl bych vás informovat, že na základě dohody s předsedy poslaneckých klubů dnešní jednací den skončí projednáním bodu 12.

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Je přihlášen pan poslanec Voráček a potom pan zpravodaj - také do obecné rozpravy? (Reakce - nesrozumitelná.) Aha, tak pardon. V tom případě pan zpravodaj a potom pan poslanec Voráček. Prosím, usaďte se a poslouchejme pana zpravodaje. (V sále je značný hluk.)

 

Poslanec Jiří Valenta: Dámy a pánové, dovolte mi, abych odůvodnil ten svůj jediný pozměňovací návrh, který jsem vám načetl ve zpravodajské zprávě.

V zákoně není ošetřena situace, pokud by některé platby na účet pro financování základních služeb nebylo možné od konkrétních plátců řádně a včas vybrat nebo vymoci, a to například z toho důvodů, že v období po vydání rozhodnutí o podílech -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, prosím všechny ty, kteří stojí, diskutují a konají jinou činnost, než aby poslouchali řečníka, aby toho zanechali. Platí to jak vlevo, tak vpravo. Vpravo je klid, vlevo stále hluk.

 

Poslanec Jiří Valenta: Já spoléhám, že všichni této problematice rozumí, takže se nebudu vracet na začátek a budu pokračovat plynule dál.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: - o podílech dojde k zániku plátce bez právního zástupce nebo pohledávka se stane jinak nedobytnou. Různých důvodů platební neschopnosti plátce na účet pro financování základních služeb může být v praxi více. V případě, kdy plátce svoji pracovní povinnost řádně nesplní nebo nemůže splnit, by držitel poštovní licence poskytující základní služby - nyní je to Česká pošta, státní podnik - neměl reálně kompenzovány veškeré čisté náklady, které pro něj představují tzv. nespravedlivou zátěž a které by mu byly jako oprávněné v rámci správního rozhodnutí přiznány, protože procesy spojené se zánikem plátce bez právního nástupce jsou značně dlouhé, stejně tak i odpis pohledávky nelze z časového hlediska jednoduše provést. Jestliže plátce existuje, případně bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení, je třeba zajistit pro držitele poštovní licence celou kompenzaci čistých nákladů v přiměřené době. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP