(Jednání pokračovalo v 19.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, je 19.33 hodin, tak jak jsem avizoval přestávku. Já zazvoním a přivolám kolegy z předsálí. (Děje se.) Ještě jednou zazvoním a přivolám kolegy z předsálí. Z toho důvodu, že není přítomen zpravodaj pro prvé čtení Miroslav Kalousek, budeme si muset odhlasovat změnu zpravodaje. Mám zde návrh na změnu zpravodaje, kterým by se měl stát poslanec Jan Volný. Změna zpravodaje se nyní odhlasuje pouze pro prvé čtení. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. (Do sálu stále přicházejí poslanci.) Budeme hlasovat o tom, že zpravodajem pro prvé čtení tohoto tisku se stává poslanec Jan Volný.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je... (Námitky mimo mikrofon.) V tom případě se omlouvám. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. O slovo se hlásí pan poslanec Benda. Vzhledem k tomu ovšem, že není otevřena rozprava... (Poslanec Benda říká, že se hlásí jménem poslaneckého klubu.) Takže se hlásíte jménem poslaneckého klubu.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych jenom poprosil vedení Sněmovny, aby vysvětlilo, na základě čeho se hlasuje o změně zpravodaje. Podle mého názoru je samozřejmě legitimní o změně zpravodaje hlasovat na začátku prvního čtení. Ale tady jsme v prvním čtení, které běželo už třikrát nebo čtyřikrát. Celou dobu byl nějaký zpravodaj. Já vím, že je to složitá situace, že se zpravodaj ztratil. (Smích i potlesk v sále.) Nepříjemná. Ale na druhou stranu si myslím, že je to precedent poměrně nebezpečný. Příště uprostřed jednání někdo vystoupí a řekne: Nelíbí se mi, že zpravodajem je Benda, a navrhuji, aby jím byl kolega Schwarz. A bude se o tom hlasovat? Jenom abychom nezaběhli příliš hluboko do novátorských změn jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava, mohou se hlásit pouze poslanci s přednostním právem. Je přihlášen pan předseda Hamáček.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já si nemyslím, že bychom zde nějak experimentovali nebo zaváděli nějaké novoty. Není to určitě poprvé, kdy Sněmovna mění zpravodaje. Pamatuji si, není to tak dávno, kolega Klaška myslím zde nebyl a zastupoval ho kolega Votava. Také Sněmovna takto rozhodla a nikdo to nezpochybňoval. Navíc není to žádné příkoří činěné panu poslanci Kalouskovi. On tím, že zde není, nemůže vykonávat funkci zpravodaje. Kdyby zde byl, tak zcela jistě nikoho nenapadne hlasovat o jeho výměně. Takže je to jediná možnost, jak se posunout dál. A myslím si, že už v minulosti jsme tak postupovali, nikdo to nerozporoval.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Případ pana poslance Klašky byl právě jiný v tom, že nebyl na začátku toho projednávání. Ale já respektuji to, že předseda slíbil, že to není způsob, jakým vyměňovat zpravodaje v průběhu jednání, že to tato Sněmovna akceptuje. A pak nenamítám nic proti hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Myslím, že na základě zkušenosti a dobré praxe se toto skutečně neděje tak, že by bylo zneužíváno, aby se měnil zpravodaj.

 

Vzhledem k tomu, že neeviduji nikoho přihlášeného dále s přednostním právem, dám hlasovat o tom, že zpravodajem pro prvé čtení se stane pan poslanec Jan Volný.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh pro změnu zpravodaje, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 25. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a zpravodajem pro první čtení se stal poslanec Jan Volný.

 

Táži se, zda si chce vzít pan zpravodaj nebo pan ministr slovo na začátku. Pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážený pane předsedající. Dobrý podvečer, milé kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté na galerii. Přece jen proto, že už je to nějaký ten měsíc, kdy jsem tady měl úvodní slovo k tomuto sněmovnímu tisku, tak si dovolím zrekapitulovat některé podstatné věci tohoto materiálu.

Cílem této novely a tohoto materiálu je implementovat Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 až 2020, který byl dne 12. 8. 2015 schválen Evropskou komisí. Víceletý program podpory byl vypracován Ministerstvem zemědělství a schválen vládou dne 6. 8. 2014 usnesením číslo 655. Předložený materiál zahrnuje veškeré nutné znění zákona o spotřebních daních a zákona o ochraně ovzduší podle závazků vyplývajících z rozhodnutí Evropské komise, kterým byl víceletý program podpory úspěšně notifikován. Podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě České republiky bude schválením předloženého materiálu zachována, dojde ale k těmto zásadním změnám: Za prvé - snížení podpory pro jednotlivé druhy biopaliv, tedy dojde ke zvýšení sazeb spotřební daně. A za druhé - zrušení možnosti započítávání podporovaných čistých a vysokoprocentních biopaliv do povinnosti distributorů uvádět na trh minimální podíl biopaliv.

Podpora, která je poskytovaná v současné době, je založená na předchozím víceletém programu podpory, jehož platnost skončila dne 30. 6. 2015. Od té doby až do okamžiku, kdy nabude účinnosti předložená novela zákona o spotřebních daních, bude v České republice v důsledku významného prodloužení projednání návrhu v Poslanecké sněmovně poskytovaná nepovolená podpora. Ta je nyní nepřiměřeně vysoká, ale je čerpána také ve prospěch biopaliv, která jsou využívána k plnění výše uvedené povinnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP