(19.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Označení systémů, v nichž instituce realizuje z pohledu četnosti nebo hodnoty podstatný objem obchodů, včetně zmapování ve vazbě na jednotlivé právní subjekty, na zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností. Označení platebních a zúčtovacích systémů nebo systémů vypořádání, jichž je instituce přímým nebo nepřímým členem, včetně zmapování ve vazbě na její právní subjekty, zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností. (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste zachovali klid v sále, aby bylo dobře slyšet, co přednášející říká.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo.

Podrobný výčet a popis řídicích informačních systémů, včetně systému pro řízení rizik, účetní, finanční a regulatorní výkaznictví, které instituce využívá, včetně zmapování ve vazbě na právní subjekty instituce, na její zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností. Označení vlastníků systémů uvedených v písmenu l), s nimi souvisejících dohod o poskytování služeb a veškerého softwaru a systémů nebo licencí...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás opakovaně žádám, kolegové, zvlášť v levé části sálu, abyste se ztišili, případně abyste šli projednávat své záležitosti do předsálí. Děkuji vám.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Také děkuji, pane místopředsedo.

- včetně zmapování ve vazbě na její právní subjekty, na zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností. Označení a popis právních subjektů a propojení mezi nimi a vzájemné závislosti jednotlivých právních subjektů, například společní nebo sdílení zaměstnanci, zařízení a systémy; ujednání týkající se kapitálu, financování nebo likvidity; stávající nebo podmíněné úvěrové expozice; dohody o vzájemných zárukách, ujednání o vzájemném zajištění, křížová ujednání pro případ neplnění dluhu a dohody o vzájemném započtení mezi spřízněnými subjekty; převody rizik a ujednání o tzv. "back to back" obchodování; smlouvy o poskytování služeb. Dále musí poskytnout informaci o České národní bance jednotlivých právních subjektů, informaci o osobách odpovědných za poskytnutí informací nutných pro vypracování plánu řešení krize instituce a osobách odpovědných za jednotlivé právní subjekty, za zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností. Popis opatření, která instituce zavedla s cílem zajistit, aby v případě řešení krize měla Česká národní banka k dispozici veškeré potřebné informace k uplatnění opatření k řešení krize a pravomocí. Informace o veškerých smlouvách, které instituce a její právní subjekty uzavřely se třetími stranami, jejichž ukončení může být vyvoláno rozhodnutím České národní banky uplatnit opatření k řešení krize, a informace, zda mohou mít důsledky ukončení těchto smluv dopad na uplatnění opatření k řešení krize. Popis možných zdrojů likvidity pro řešení krize. Informace o zatížení aktiv, likvidních aktivech, podrozvahových činnostech, strategiích zajištění a účetních postupech.

To byla příloha číslo jedna. Kromě části jednoho paragrafu tam máme dalších 254 paragrafů. Opravdu si myslím, že si vláda z nás dělá legraci, když to chce schválit bez rozpravy. Ten zákon je poměrně komplikovaný, myslím, že si zaslouží podrobnou debatu v rozpočtovém výboru.

Dovolte, abych navrhl prodloužení lhůty o 20 dnů - věřím, že to podpoříte, nebo dáváte bianco šek bruselským institucím, které mají plán, postupy, nařízení, předpisy, nařízení pro všechno, ale už roky řeší krizi v Řecku. Dneska jsme mluvili o migraci, o tom, jak Evropská unie a Evropská komise jsou akční, či lépe řešeno neakční, atd.

My se pořád strašíme, že když to nebude dneska nebo zítra, tak po nás budou vymáhat takovou pokutu. Chtěl bych vědět od pana ministra, kolik zemí to už implementovalo z těch 28, protože pokud nařízení vyšlo v lednu, tak si nemyslím, že v září 2015, osm měsíců potom, co vyšlo nařízení, to bude mít mnoho zemí implementováno. A je to opravdu nesmírně složitý materiál. Naschvál jsem vybral nové definice pojmů, které jsou pro nás, kteří se v bankovnictví nepohybujeme, docela podstatné. Jsou to nové věci a myslím, že si to zaslouží debatu. To není ani politický souboj, a už vůbec ne vlády a opozice. To jde o to, jestli to potřebujeme, jestli to chceme, jestli budeme slepě následovat Brusel, nebo si řekneme, že to pořádně projednáme a prozkoumáme, jestli v tom někde není zakopaný pes. Je to taková ta salámová metoda.

My sice v bankovní unii nejsme, ona vlastně není, ale máme přijmout a implementovat nařízení, která vycházejí z plánu bankovní unie. Myslím, že eurozóna má problémů dost. Myslím si, že české banky jsou v lepší kondici - aspoň podle všech dostupných zdrojů, které mám k dispozici jako člen rozpočtového výboru - než banky v mnohých zemích eurozóny. A nemyslím si, že tohle slepě, takhle složitý materiál, máme schválit v prvém čtení. To byl důvod, proč jsme dali to veto, a to je důvod, proč to chceme řádně projednat. A myslím, že se nic nestane, když tomu budeme věnovat těch 80 dní v rozpočtovém výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane předsedo. Než dám slovo panu předsedovi Kalouskovi, přečtu omluvenku. Dnes v době od 19 do 21 se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Fiedler.

Nyní máte slovo s faktickou poznámkou, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. My také trváme na tom projednání, protože to je složitá materie. Ale není pravda, že se nic nestane. On to problém skutečně je a my jsme v tom implementačním procesu na chvostě těch 28 zemí, protože byť ta směrnice byla schválená - to má pan ministr pravdu - v létě minulého roku, nařízení bylo vydáno v lednu, tak prostě všude jinde mají pracovitější ministry financí. Kdežto u nás prostě to, co odešlo v březnu do Legislativní rady, se nedalo ani nazvat návrhem zákona. A pod tím nebyl podepsán žádný vrátný ani žádný vedoucí oddělení, pod tím byl podepsán ministr financí. A chtělo se zvracet po přečtení prvních čtyř návrhů paragrafů. Nedivím se, že Legislativní rada to předkladateli hodila zpátky na hlavu.

Vaše schopnost, pane ministře, když způsobíte své zemi nějaký problém, říkat "to já ne, za to může můj vrátný nebo můj náměstek nebo někdo jiný, a když to teď budeme implementovat pozdě, tak za to budete moct vy jako Poslanecká sněmovna", tahle vaše schopnost je obdivuhodná. Ne, za to můžete vy! (Důrazně.) Vaší špatnou prací, vaší liknavostí, vašimi nej- špatnými produkty a tím, že je tady září a vy to předkládáte do první čtení, velmi složitou materii, a máte tu drzost chtít, abychom nediskutovali, abychom vám to schválili. Neschválíme, nemůžeme. Ve finále ano. Já jsem připraven tento návrh podpořit, ale nejsem ochoten podporovat vaši špatnou a flákačskou práci. To opravdu ne. Sněmovna to musí po vás dopracovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Babiš. Pane zpravodaji, vy se hlásíte s řádnou přihláškou do rozpravy? Ano. Máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Ten materiál je samozřejmě kombinace výplodu Evropské komise plus České národní banky a Ministerstva financí. V této chvíli devět zemí Evropské unie to nemá ještě a samozřejmě u nás je problém legislativní proces, jak jsem to tady přesně uvedl, ta data. A u Poláků dokonce hrozí, že to vůbec nebudou mít do konce roku.

Takže chci jen poprosit, že 1,8 milionu eur je minimum té pokuty. A pokud nechcete zapříčinit škodu českému rozpočtu, tak bych prosil o vstřícnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj Kubíček - s řádnou přihláškou. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si přednést protinávrh na zkrácení doby projednávání mezi prvním a druhým čtení na 15 dní. Pokud by toto nebylo schváleno, tak zkrácení doby mezi prvním a druhým čtením na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní eviduji dvě faktické poznámky - první pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve jménem klubů ODS, TOP 09 vetuji to zkrácení. To fakt, pane zpravodaji, nezlobte se na mě, prostřednictvím pana místopředsedy, to si děláte legraci. Tohle to za 15 dnů, když máme jednat do pátku, dneska jsem se dozvěděl, že chcete možná jednat i příští týden. Váš klub na příští týden svolává mimořádnou schůzi, to je legitimní, ale kdy si máme přečíst těch 600 stran a případné pozměňováky k tomu? Kdy? Dneska v noci, když skončíme o půlnoci, tak do šesti do rána? My všichni nejsme jako Andrej Babiš, že mu stačí tři hodiny spánku, jak nám aspoň tvrdí. Nám některým to fakt nestačí. Takže to jenom k té lhůtě.

A pane ministře, nezlobte se na mě, Dienstbier je ministr vaší vlády, tak si stěžujte u něj a u premiéra, že Legislativní rada vlády zdržovala půl roku. My za to fakt nemůžeme. Legislativní proces ve Sněmovně začíná dnes, 15. září. Zatím tomu věnujeme asi 30 minut. Tak jestli někdo zdržoval v legislativním procesu, tak to byly vládní instituce - ministerstva a Legislativní rada vlády, kterou vede jako vždy nepřítomný ministr Dienstbier. To skutečně není problém opozice, a pokud to nestihneme, tak ať to platí ti, kteří to zdrželi. My jsme to zatím nezdrželi - kromě těch 30 nebo 40 minut, po které debatujeme. Já za to skutečně nemohu, že LRV pod vedením Dienstbiera to tak dlouho projednávala. To si fakt vyřiďte s premiérem a ve vládě. Když ho vyměníte, nám to vadit nebude. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP