(18.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

V tom není žádný rozdíl. To znamená, od 1. ledna 2016 i podle starého zákona, který přijala naše vláda, by byl valorizační vzorec o celou inflaci a jednu třetinu (nesrozumitelné), takže v tom není žádný rozdíl pro rok 2016. Nic takového tam není. Nebudu vám říkat jako vy, pane Sobotko, nevím, jestli jste mě tím chtěl to, mně to jako fakt nevadí.

Ale v čem je rozdíl mezi starým a novým zákonem od 1. ledna 2016? Žádný. Já jsem jenom řekl, že to, že to je pozdě, je vaše vina a že si myslíme, že lepší přístup by byl ten, který jste neprosadili ve vládě jako sociální demokraté. Nic jiného jsem neřekl. Tak si můžete vyprošovat, co chcete. My vám chceme pomoct s tímto vaším návrhem. (Premiér Sobotka: To si vyprošuju.) Vy si vyprošujete. No dobře. No tak vám pomáhat nebudeme, když si na tom takhle stojíte. Ale já bych předpokládal, že za ten návrh budete bojovat, a že když vám opozice nabízí, že tohle nám přijde spravedlivější než jednorázový příspěvek, a teď se nechci pouštět do debat o zásluhovosti, protože (nesrozumitelné) pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 to řekl naprosto přesně, že to není, že to je rovnostářský přístup všem stejně, ale je to legitimní. S tím já souhlasím, že je to legitimní přístup, legitimní návrh. A to je všechno. Takže mě nepoučujte o tom... Já se v tom skutečně orientuju.

Jenom říkám, že od 1. ledna by nebyl žádný rozdíl podle starého ani podle nového zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, skončil vám čas k faktické poznámce. (Poslanec Stanjura: Děkuji.)

Nyní pan poslanec Kalousek také k faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Slibuji, že naposledy k tomuto tématu. Chtěl bych se ohradit proti argumentu pana předsedy vlády, že ta diskuse o tom, že přidávat by se mělo všem stejně, je reflexí dočasných úsporných opatření, která byla po přechodnou dobu legislativy schválena. Diskuse o tom, že by se mělo přidávat všem stejně, tady běží živě mezi seniory, a nejenom mezi seniory, od roku 1990 a všichni si ji pamatujeme. A není to nic nelegitimního, protože prostě určitá míra radikálního rovnostářství společnosti vždycky byla. Kdyby tomu tak nebylo, tak jsme neměli husitské revoluční hnutí, vítězný únor a Českomoravskou konfederaci odborových svazů. Prostě to tady existuje, ten názor tady vždycky existovat bude. Ale nebyla to reflexe na některé naše úsporné kroky. Je to trvale přítomný názor. Takže to je od vás docela nefér, pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane předsedo. Nyní paní poslankyně Chalánková. Máte slovo. Řádně přihlášená do rozpravy.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Úplně krátce, protože už argumentů zaznělo hodně. Ještě znovu opakuji, že snížená úsporná valorizace, která byla prosazena minulou vládou, bylo pouze dočasné opatření. Je pravdou, že se skutečně opírala pouze o valorizaci, která je stanovena na základě jedné třetiny průměrné mzdy a jedné třetiny inflace. Prosadili jste tedy celou inflaci. Ale uvědomme si, že každý rok tohoto úsporného opatření přinesl do rozpočtu minimálně 7 miliard korun, kolem 7 miliard korun, které jste měli třeba pro tento rok k dispozici. Takže určitě se vám mohly dobře hodit. Takže nám u toho také nebylo lehko, ale museli jsme taková úsporná opatření dělat i z toho důvodu, že jsme ušetřili na dluhové službě a obsluze státního druhu, a tím pádem jsme mohli lépe financovat státní rozpočet. (Hluk v sále.)

V současné situaci všem přeji krásné důchody, všem přeji krásné příjmy. To určitě ano. Ale je potřeba si uvědomit, že pořád čerpáme dluh, financujeme ze státního dluhu, a tento dluh budou platit naše děti a příští generace. A to je to hlavní. Můžeme si kupovat voličské hlasy, ale musíme počítat s tím, kdo to všechno zaplatí v příštích generacích.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Seďa. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl paní kolegyni Chalánkové říct, že to bylo právě o tom, že vy jste šetřili na těch nejpotřebnějších, vy jste šetřili na těch seniorech. A to byla ta zásadní chyba. (Ojedinělý potlesk z ČSSD a ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. Je tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu. Zaznamenal jsem návrh na zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů. Předtím než dám hlasovat, se táži na závěrečné slovo. (Je zájem.) Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom stručně dvě reakce a potom k tomu průběhu. Dočasné opatření na tři roky sice bylo dočasné a vrací se, ale dopady toho dočasného opatření jsou trvalé, neboť to snížení je základem pro nižší valorizaci.

Zhodnocení třetího pilíře jsem tady vzpomínal ne proto, že bych si stěžoval, ale proto, že do něj nechtějí lidé víc dávat. Nestěžuji si. Já mám radši vrabce v hrsti než holuba na střeše.

Jinak tedy rekapituluji. Ano, budeme hlasovat o 30 dnech. Navrhuji, abychom hlasovali o přidělení tohoto tisku výboru pro sociální politiku. A pak bych chtěl konstatovat, že můžeme dneska z této místnosti odejít a vědět, že v prosinci žádný vánoční dárek naši důchodci nedostanou, protože se k projednávání tohoto tisku dostaneme tak, že ve Sbírce zákonů, ať bude mít jakoukoli formu, se dopracujeme zřejmě až v příštím roce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se paní ministryně, zda si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Dobře.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, aby se lhůta k projednání zkrátila na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 16, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti 14. Návrh na zkrácení lhůty na projednání byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Neeviduji žádný návrh.

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 17, přítomných poslankyň a poslanců je 174, pro návrh 160, proti 1. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zaznamenal jsem, pane poslanče, váš návrh, aby byl přikázán výboru pro sociální politiku, ale ten byl nyní schválen jako garanční výbor. Táži se, zda někdo navrhuje další výbor k přikázání. Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že tento tisk byl přikázán výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

39.
Vládní návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
/sněmovní tisk 536/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Z pověření vlády uvede předložený návrh místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a rovněž související vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů, který je evidován jako sněmovní tisk č. 537. Vzhledem k vzájemné provázanosti obou sněmovních tisků považuji za vhodné vás seznámit s jejich věcným obsahem současně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP