(18.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Tak si musíte vybrat: Buď jim umožníme volnější pravidla, a riskantnější pravidla, i s tím, že může být vyšší výdělek, ale také být nemusí a může být propad, anebo jim dáme přísná pravidla, jako jsou dneska, kdy vlastně nemohou skoro nic kromě toho, že investují do státních dluhopisů. Ale pak si nemůžeme současně stěžovat, že tam je nízký výnos. Jedno, nebo druhé. Obojí nemůže být. Ale v této vládě převládl názor, že zdroje jsou, tak druhý pilíř zrušíme, nic jiného nepřineseme, místo abyste poctivě těm seniorům přidali podle valorizačního vzorce, tak jak navrhla paní ministryně, tak jste si vymysleli jednorázový vánoční dárek, přinesli jste ho pozdě a teď se divíte.

Já nevím, jestli to pan kolega Kalousek řekl úplně přesně na mikrofon, tak já to pro jistotu zopakuji. Vznáším veto dvou klubů na zkrácení lhůty na 10 i 20 dnů, abychom dostáli přesně za dost jednacímu řádu. Klubů ODS a TOP 09, omlouvám se, příště to řeknu hned.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní přednostní právo paní ministryně práce a sociálních věcí Marksové. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Já mám jen takovou malou poznámku. Domnívala jsem se, že každý, kdo je členem nebo členkou Poslanecké sněmovny, tak ví, jak tu funguje důchodový systém. A věta, že dostanou důchod lidé, kteří si nic neplatili, je úplně nesmyslná. To se může vztahovat na zdravotně postižené, kteří mají třeba invalidní důchod z mládí, takzvaně, ale jinak ten, kdo si neplatil sociální pojištění, žádný důchod v této zemi nedostane. Bude to člověk, který bude muset potom žádat o sociální dávky, protože důchodový systém u nás je systém pojistný.

A já bych ráda zopakovala to, co tady řekl pan poslanec Tejc. Tady je přece obrovská masa lidí, která celý život velice tvrdě a velice poctivě pracovala, ale prostě měli tu smůlu, že pracovali v odvětvích, kde výplaty a mzdy jsou prostě nízké. Tito lidé poctivě pracovali, odváděli to, co mohli, a jejich důchody dnes jsou naprosto nehorázně nízké. A to je naprostá většina důchodců v této zemi a pro tuto naprostou většinu je těch 600 Kč docela hodně, jakkoli bych já viděla mnohem raději, kdyby těch peněz bylo víc a kdyby se jim to dalo do těch měsíčních částek.

A ještě jednu poznámku. Ti, kdo jsou nejvíce biti v našem důchodovém systému, to jsou ženy, které vychovaly děti, protože ony tím, že byly chvíli doma, tak měly nižší platy než muži, ztratily určitý počet let té praxe, a to jsou ty kategorie, které mají důchody velice, velice nízké. Domnívám se, že snad nikdo, dokonce ani pravicoví poslanci nemohou říci, že takové ženy si takové navýšení nezaslouží a že snad patří do té kategorie, která z toho solidárního důchodového systému nějakým způsobem neoprávněně tyje. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí. Mám přednostní právo pana premiéra, ale hlásil se s faktickou poznámkou pan předseda klubu ODS, takže dám přednost podle zákona o jednacím řádu k faktické poznámce. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Paní ministryni mohu oslovit přímo. Paní ministryně, aby bylo jasno, já jsem... (Z pravé strany náhlý hluk.) Nekřičte. Pane předsedající, mohl byste to tedy zařídit ke všem stejně, ať nepokřikují poslanci? Děkuji vám. (Předsedající: Tak.) Můžete mi pustit čas, abych neměl nějakou výhodu. Děkuji.

Já jsem chtěl říct paní ministryni: Mně bylo úplně jasno z toho vystoupení, abychom se špatně nepochopili. My jsme řekli, že jsme pro to zvýšení, ale jiným způsobem. Tak bych rád, abychom si nevkládali do úst, my jsme to tak nemysleli, aby to bylo úplně jasné, že nejsme proti.

To, co jste říkala o těch ženách, je naprostá pravda, ale podle mě musíme zdůraznit ještě jeden aspekt a to je rodina. My pořád říkáme, jako by se o naše seniory měl starat jenom stát, ale to podle mě není pravda. Taky se o ně má starat rodina. A je předpoklad, že u těch, kteří měli ty děti a měli jich víc, je větší pravděpodobnost, že jim taky pomohou jejich rodinní příslušníci. Tak abychom nezapomněli v těch debatách a neříkali, že všechno má zařídit stát. Podle mě i ve vládě jsou konzervativní politici, kteří by se k tomu principu určitě přihlásili, že na prvním místě je rodina a pak je ten stát, abychom to neodosobnili a neříkali, že všechno má zařídit stát.

Jinak s tím, co jste říkala, souhlasím. A já jsem říkal, že náš klub vám nabízí, že prosadíme váš přístup, a ne ten, který zvítězil ve vládě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní přednostní právo pana předsedy vlády Bohuslava Sobotky. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já vůbec nechci podezírat předsedu poslaneckého klubu ODS pana Stanjuru, že by se neorientoval v té problematice, kterou projednáváme. Nicméně mě zarazilo, že tady vládu plamenně vyzval, abychom valorizovali plně podle platného schématu.

Já chci ujistit pana poslance Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího, že přesně to má vláda v úmyslu. Přesně podle zákona budeme valorizovat důchody od 1. ledna příštího roku a budeme je valorizovat tak, že zohledníme plnou inflaci - zdůrazňuji plnou inflaci - a zohledníme třetinu růstu mezd. To znamená, budeme valorizovat přesně podle valorizačního schématu.

Já jen chci připomenout, když má pan poslanec Stanjura takovou starost o to, abychom valorizovali podle valorizačního schématu, jak to bylo za vás, pane Stanjuro. Vy když jste o tom rozhodovali, když jste tady měli většinu, prostřednictvím pana předsedajícího, musím říci, jak to bylo za vás, prostřednictvím předsedajícího, pane Stanjuro. Když vy jste tu měli jako ODS většinu, tak jak to bylo? Vy jste si prosadili, že se to valorizační schéma změní ne ve prospěch důchodců, ale vy jste si prosadili, že se změní v neprospěch důchodců. A místo toho, aby se valorizovalo plně podle inflace, tak se za vás, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Stanjuro, valorizovalo podle jedné třetiny inflace. A tak mi řekněte, co pro ty důchodce bylo lepší. Jestli valorizovat tak, jak to navrhuje naše vláda, plně podle inflace a podle jedné třetiny mezd, nebo to, co jste tu předváděli vy, když jste snížili tempo valorizace penzí. A nemůžete se divit, že dneska, potom, co vy jste valorizovali takto nízkými částkami, úmyslně jste to udělali, valorizovali jste takto nízkými částkami a současně byla nízká inflace a byl nízký růst mezd, dokonce reálné mzdy klesaly v těch letech, tak se nemůžete divit tomu, že mezi velkou částí důchodců dneska probíhá velmi vzrušená debata o tom, jestli je ta valorizace, tak jak je nastavena dnes, spravedlivá. A je velká část důchodců, kteří navrhují, aby se valorizovalo do budoucna více stejnou částkou, nebo dokonce stejnou částkou. A vy jste tu debatu ale podnítili právě tím, co jste udělali tím vaším nešťastným zásahem do valorizačního schématu. Čili je to naprosto legitimní diskuse, která dnes běží, a skutečně řada starobních důchodců přemýšlí o tom, jestli by tohle v situaci, kdy byly nízké valorizace malými částkami, tak jestli by nakonec nebylo lepší pro důchodový systém, aby valorizace probíhaly stejnými částkami. Já si nejsem jistý, jestli by to prošlo u Ústavního soudu vzhledem k tomu, jak je ten systém postaven, ale je to legitimní téma a řada seniorů o tom dnes diskutuje právě v reakci na to, co se tady odehrávalo v minulých letech.

Já bych si vyprošoval skutečně, prostřednictvím pana předsedajícího, vážený pane předsedo poslaneckého klubu ODS, abyste vyzýval vládu k tomu, aby plně valorizovala podle schématu, a přitom vy sami jste to schéma deformovali, deformovali jste ho v neprospěch důchodců a oni na tu vaši politiku doplatili. Budeme valorizovat podle zákona a ten zákon naštěstí dneska je nastaven vůči důchodcům mnohem spravedlivěji, než to bylo za vás. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. Faktická poznámka pana poslance Stanjury a faktická poznámka pana poslance Kalouska následuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pan premiér ukázal, že je zkušený politik. Já jsem říkal, že bychom podpořili návrh, který do vlády přinesla paní ministryně Marksová. To je všechno. Nemluvil jsem o tom, abyste valorizovali podle zákona, to prostě musíte. Zákon platí. Takže říkat, že splníte zákon, a bít se v prsa, to je sice hezké, ale já to považuji za samozřejmé, že vláda dodržuje zákony.

Když pořád zabíháte do těch minulých let, proč ne, to vám jde a to vás baví, tak je třeba říci, že od 1. ledna 2016 by ten valorizační vzorec byl stejný podle toho zákona, který jsme přijali my, bude stejný, jako jste přijali vy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP