(17.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, pan předseda Stanjura mi trochu ulehčil roli, přesto si dovolím svůj příspěvek zde přednést. (V sále je rušno.)

Projednáváme zde vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci ve výši 600 korun, sněmovní tisk 526. V první chvíli, kdy jsem slyšela o tomto navýšení, jsem si říkala, že je to opravdu moc krásné, když se našim důchodcům na Vánoce přidají peníze na přilepšenou. Ale vážené kolegyně a kolegové, to není přilepšení opravdu pro letošní rok, ale je to vlastně záloha na rok 2016. Nebudu tady citovat velká čísla z minulých let, už to tady řekl můj předřečník pan Opálka. Najdeme je všude ve statistikách. Jedno je jisté, příjemci starobního důchodu na tom byli v minulých letech špatně a letošní navýšení o 200 korun jen velmi málo kompenzovalo propad let minulých. Průměrná výše růstu starobního důchodu stále zaostává za růstem mezd a cen, tudíž vlastně dojde k dalšímu poklesu reálné kupní síly starobních penzí. Tento trend bude pokračovat i nadále. Přesto řeknu dvě čísla. V roce 2015 odpovídá penze 41,5 % hrubé mzdy a v roce 2016 to bude pouze 40,5 %. A tak se ptám, kde budou mít vlastně ti senioři podíl na tom ekonomickém růstu. Přitom v důvodové části tohoto zákona vláda uznává, že pokud by byla zachována dosavadní pravidla -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, já vás také přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid. Nejednáme o žádné drobnosti, navíc jsme se rozhodli, že budeme jednat standardním způsobem, to znamená, bude probíhat prvé, druhé i třetí čtení, a prosím tedy o to, aby se udržela vážnost situace. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Tak já začnu tou větou znova. Přitom v důvodové části tohoto zákona vláda uznává, že pokud by byla zachována dosavadní pravidla zvyšování důchodů bez dalšího opatření, vedlo by to k zaostávání životní úrovně důchodců za vývojem životní úrovně ostatního obyvatelstva - ale navrhuje jen navýšení 600 korun. Naše vláda tedy vymyslela: dáme důchodcům stejný příspěvek - s tím by se dalo souhlasit - dáme ho před Vánoci - s tím by se dalo také souhlasit. Ale musíme zopakovat, že to není přilepšení na tento rok, ale vážená vládo, musíte k tomu napsat ještě: vážení starobní důchodci, to si nemůžete přilepšit na Vánoce, musíte si to nechat na příští rok, protože to je jen záloha. Dnes již víme, že průměrná starobní penze vzroste k 1. lednu 2016 při započítání jedné třetiny růstu reálné mzdy o 1 %, což je částka 113 korun. Bez tohoto započítávání vzroste o půl procenta, tedy jen o 57 korun. Na průměrnou výši důchodu, která činí 11 345 korun, nedosáhne 54 % příjemců starobních penzí. To znamená, že navýšení bude ještě nižší a tito lidé budou mít ještě méně, než jsem citovala ty částky.

Musím zde zmínit dopis Rady seniorů, který jste všichni dostali. V něm nám sdělují, a v našem klubu se s tím ztotožňujeme, že důsledkem nízké valorizace bude pokles kupní síly starobních důchodců a k tomu se přidá i meziročně propad sociálního postavení českých důchodců. Rada seniorů tuto nespravedlnost považuje za extrémní a my s tím souhlasíme.

Takže navrhujeme také řešení, aby tento zákon nebyl projednán podle § 90 odst. 2, ale aby byl propuštěn do druhého čtení, tak jak tu už bylo navrženo, a lhůta byla zkrácena na 30 dní. Já bych si pak dovolila přihlásit se s pozměňovacím návrhem, který by v § 2 odst. 2, výše příspěvků invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů činil částku 600 korun, a byl přidán odst. 3 - výše příspěvku u starobních důchodů činil částka 1 200 korun. Tento požadavek je legitimní, a jestli nechceme, aby se další lidé patřící do skupiny pobírající starobní důchod propadli do chudoby, zůstávali v izolaci na sociálních dávkách, potom vás žádám, vážené kolegyně a kolegové, o podporu svého návrhu. Odmítám jakékoli vydírání, že se to nestihne. Vše jde, pokud je vůle konat.

Vážený pane premiére a vážená paní ministryně, pokud opravdu myslíte vážně slova o tom, že vláda tímto krokem pokračuje v plnění svých závazků, postupně zlepšuje život důchodců a narovnává jejich životní podmínky, které se jim v rámci předchozích pravicových škrtů značně zhoršily, tak to dokažte prosím činy. Proto vás žádám o navýšení finančních prostředků pro penzi starobních důchodců, aby se jim alespoň částečně zlepšil jejich život. Žádám a apeluji za nápravu křivd, které se děly na našich seniorech v minulých letech, abyste se svou vládou jednali neprodleně a vše aspoň částečně napravili. Senioři patří mezi skupinu našich obyvatel, kteří v naší společnosti si zaslouží pozornost, úctu a také slušnou životní úroveň.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Hnykové. Nyní mám dvě přednostní práva. To byla faktická poznámka? Ne, přednostní právo. Tak s faktickou poznámkou pan kolega Kalousek, potom přednostní práva pana předsedy klubu sociální demokracie Romana Sklenáka a paní ministryně. (Poslanec Kalousek - poznámka mimo mikrofon.) Dobře, v tom případě, pane předsedo, jsou přednostní práva - pan poslanec Sklenák, paní ministryně Marksová a pak pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, pan zpravodaj tady velmi přesně a velmi detailně popsal, co nastane, pokud bude projednávání podle § 90 odst. 2 zavetováno. Jen zopakuji ten závěr - v podstatě je velmi ohroženo to, aby senioři v prosinci ten jednorázový příspěvek získali. Ještě jsme schopni to legislativně zvládnout v případě, že zkrátíme lhůty na projednávání ve výborech. Proto navrhuji, abychom zkrátili lhůtu na projednávání ve výborech na deset dnů. V tomto případě bychom byli schopni druhé čtení absolvovat na uvažované mimořádné schůzi za čtrnáct dnů. Pakliže by tento návrh byl vetován, dávám alternativní návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na dvacet dnů a v takovém případě bychom byli schopni to druhé čtení absolvovat na následující řádné schůzi.

A velmi prosím, aby alespoň proti té delší lhůtě nebylo vzneseno veto. Myslím si, že to je dostatečná lhůta, aby jak výbory projednaly ten návrh, tak aby případně každý jeden poslanec si mohl připravit pozměňovací návrhy. Pakliže by byla i tato lhůta vetována, tak pak tedy navrhuji zkrácení na třicet dnů a tam už o nic neprosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu sociální demokracie. Nyní s přednostním právem paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP