(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi za dodržení času. Nyní pan zpravodaj v rozpravě. Pan ministr jistě až v závěrečném slově bude reagovat.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Budu velice stručný.

Požádal jsem o slovo z jednoho důvodu, že jsem byl velice rád, že Senát vyslyšel diskusi jak na hospodářském výboru, tak i tady na plénu Poslanecké sněmovny, a pozměňovací návrhy, které přijal, a vrací nám s tím novelu tohoto zákona, jsou z mého hlediska jako poslance - teď nemluvím za zpravodaje, mluvím za Šidla - jsou přijatelné. Patřím k té skupině, která ohledně rychlosti měla značný problém, abychom překročili stanovenou maximální rychlost. Proto také jsem doporučil poslaneckému klubu KSČM při prvním projednávání na plénu, abychom nepodpořili tuto novelu zákona.

Dostáváme předloženou variantu, která se stává přijatelnou, protože se vrací do našich původních pohledů a parametrů, které jsme k rychlostem na dálnicích první a druhé třídy měli. Myslím si, že v současné době, plus ještě to, že se tam mění podmínky pro obecní municipality z hlediska rozhodování o výjimkách a omezení rychlosti, vyvedení dopravy apod., jako záležitost, kterou mohou rozhodnout samy bez rozhodnutí Policie České republiky, také vítáme, tak si myslím, že v současné situaci jsme schopni podpořit senátní verzi návrhu novely zákona, nikoliv poslaneckou, kde setrváme na původním stanovisku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Šidlovi. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr bude reagovat v závěrečném slově. Pan zpravodaj už asi nebude chtít. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nechci dlouho zdržovat, jenom krátce. Já jsem ani vehementně neobhajoval, ale spíš kolegiálně souhlasil s tím, že policie by měla mít právo do toho zasahovat. Na druhé straně když se podívám na komplex pozměňovacích návrhů ze Senátu, tak jsem z tohoto stanoviska ustoupil s tím, že je lépe, aby to prošlo, aby to prošlo v této podobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi.

Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Stavy se nezměnily po posledním hlasování, tak rovnou přednesu návrh usnesení. (Hlas z pléna.)

Chcete odhlásit? Prosím, odhlásím vás všechny. Požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 374/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 374/6."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 15 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 15. Z přítomných 163 pro 152, proti 4. Zákon byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod.

 

Dalším pevně zařazeným bodem na tuhle chvíli je

62.
Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci
/sněmovní tisk 526/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jsme v prvním čtení a vláda navrhuje, abychom postupovali podle § 90 odst. 2, tzn. že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a zároveň o to žádám pana Miroslava Opálku, který je zpravodajem pro prvé čtení. Ale paní ministryně, můžete rovnou své úvodní slovo. Prosím, paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně a poslanci, tímto předloženým návrhem zákona se upravuje poskytnutí jednorázového příspěvku každému důchodci v prosinci letošního roku, a to v jednotné výši 600 korun. Výplatou tohoto příspěvku by tak došlo v závěru letošního roku k vylepšení sociální situace našich důchodců, o které asi všichni víme, že není zrovna růžová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid, a to jak vaše stranické kolegy, tak opozici. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Takže výplatou tohoto příspěvku dojde k vylepšení situace našich důchodců, která, jak asi všichni víme, není zrovna růžová. A právě z tohoto časového důvodu navrhla vláda projednání tohoto návrhu v jediném čtení.

Náklady na výplatu tohoto příspěvku budou činit asi 1,7 miliardy korun a měly by být uhrazeny ještě z rozpočtu na rok 2015, to znamená, nebudou zatěžovat státní rozpočet na další roky. Je to určeno z nevyplacených důchodů.

Tento zákon představuje samostatnou právní úpravu, která nemění stávající valorizační mechanismus v zákoně o důchodovém pojištění. A máme zde již precedens - vychází to legislativně z obdobné právní úpravy, která již byla v roce 2004.

Děkuji za pozornost a věřím, že nezklamete naše seniory a odsouhlasíte projednání tohoto návrhu v jediném čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové. Žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Miroslava Opálku, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dle důvodové zprávy vlády České republiky zvyšování důchodů nestačí kompenzovat důchodcům vliv růstu cen. Souhlasím, protože i zákonná valorizace přichází vždy s ročním zpožděním. Z tohoto důvodu vláda navrhuje poskytnout jednorázový příspěvek v jednotné výši 600 korun všem důchodcům, na které se bude vztahovat zvýšení důchodu v lednu 2016, to je těm, kterým byl přiznán důchod před rokem 2016.

Výplata jednorázového příspěvku má však být podle vládního návrhu provedena už v prosinci 2015, v tomto roce, spolu s výplatou prosincových důchodů. Musím však upozornit, že se tímto krokem vůbec neřeší snížení reálných důchodů v roce 2016 a později. A tak se v důvodové zprávě dočteme, že je předpokládán pokles reálné hodnoty důchodů, ale i pokles náhradového poměru průměrného důchodu k průměrné mzdě. To není dobrá zpráva pro naše seniory zvláště ve světle zvyšování dynamiky domácího hospodářského vývoje a navyšování mezd zaměstnanců, výplaty úředníků a ústavních činitelů.

Tato Poslanecká sněmovna podpořila 20. června minulého roku návrh vlády na zrušení, respektive zkrácení o rok účinnosti zákona z balíčku pravicových reforem, který snižoval valorizace důchodů. Vláda poté přistoupila k mimořádnému navýšení valorizace v roce 2015, která částečně kompenzovala minulé ztráty. Seniora s průměrnou penzí totiž postihla pravicová reforma vlády ODS, TOP 09 a Věci veřejné nižším příjmem za dva roky, 2013 a 2014, v součtu celkem o 8 784 Kč. Takto snížený průměrný důchod je měsíčně o 460 Kč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP