(17.20 hodin)

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Páni ministři, pane ministře dopravy, dámy a pánové, budu velmi stručný. Já bych chtěl z tohoto místa poděkovat všem kolegům poslancům, kteří podpořili můj pozměňovací návrh na posledním jednání, které se týkalo tohoto návrhu zákona. Musím říct, že to byl zodpovědný návrh, tady silně polemizuji s kritikou pana prezidenta, který se to dozvěděl na výjezdním zasedání a měl potřebu to okomentovat těmito slovy, protože samozřejmě to, co se dělo poté, kdy se ozývali odborníci, a nechci hodnotit, na jaké úrovni, z oblasti dopravy ohledně tohoto možného navýšení ve stejném gardu tak, jak to bylo na silnicích první třídy, tak si myslím, že právě měli možnost si to otestovat, protože nebyla pravda, že ta rychlost by platila automaticky všude a vždy. Bylo to víceméně opatření, které se dalo velmi elegantně zavést do praxe pouze na některých úsecích a možná v některých dobách.

Takže já vám děkuji za toto, nicméně chci říct, že trošku mě mrzí, protože o tom vetu té policie jsme se bavili tady na plénu a tehdy to nebylo, anebo na výboru, a nebylo to akceptováno předkladatelem. Až teď, když se to vrací ze Senátu, tak ta akceptace tady je. Takže já vás samozřejmě ze svého místa nebudu přesvědčovat, ať schválíme tu verzi poslaneckou, naopak si myslím, že ta senátní je výrazně lepší. Takže já doporučuji schválit senátní verzi, nicméně nesdílím tu představu, kdy si myslí odpůrci toho mého návrhu, že je rovnítko mezi rychlostí a bezpečností naprosto vždy a všude. Není to prostě tak, je spousta studií, které ukazují něco jiného, spousta zkušeností z jiných států, kdy také neprokázali tyto věci.

Takže já abych to shrnul, nechci zdržovat - prosím, podpořme senátní verzi a já vám slibuji, že dostanete příležitost se k té stopadesátce vyjádřit ještě příště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi a vidím faktickou poznámku pana poslance Leoše Hegera a potom s přednostním právem pana předsedy klubu ODS. Nyní tedy máme dvě faktické poznámky, ještě budou. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji. Já jsem tady už minule vystupoval proti pozměňovacímu návrhu pana kolegy Adamce, který je shodou okolností ze stejného kraje jako já, a ví tedy dobře, že on tady říkal, že se bude velmi pečlivě vážit, kde ta povolení budou. Já jsem argumentoval tím, že tam, kde je dvoupruh pouze a jede řada automobilů nákladních rychlostí 80 km/h a ve vedlejším pruhu pojedou auta rychlostí téměř dvojnásobnou, to že je ten klíčový prvek, který zvyšuje riziko na silnicích. Okamžitě po tom návrhu, kdy byl zaznamenán částí veřejnosti pozitivní ohlas, se objevily odhady novinářů, kde by tak bylo asi nejlépe to zavést, a bylo to přesně na úseku hradecké D11, který je moderní, poměrně přehledný, ale jenom dvoupruhový. Takže riziko toho zvýšení rychlosti poneseme, pokud ten zákon schválíme v této podobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leošovi Hegerovi. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Petra Kudely a poté pan předseda Stajnura. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Já osobně jsem pro možnost zvýšení nejvyšší povolené rychlosti Ministerstvem dopravy původně nebyl, nicméně teď jsem v takovém skutečně velmi rozporuplném stavu, protože hlasování pro i proti není ideální. Já osobně bych doporučoval nechat Ministerstvu dopravy možnost využít svého práva zvýšit nebo nezvýšit nejvyšší povolenou rychlost i na dálnicích, ale zachoval bych možnost a podpořil bych úsilí Policie České republiky při jejím zájmu o bezpečnost na místních komunikacích, aby nedocházelo k neuváženým úpravám ze strany obcí. Takže já jsem osobně pro ten původní návrh ze Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kudelovi. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já pevně doufám, že nebudu poslední do rozpravy. Mám dotaz na pana ministra. Já nebudu mluvit o 130, 150, já jsem už tehdy říkal, že to není ten hlavní problém.

Jenom k té mapce - pro pana kolegu Leoše Hegera. Tu mapku nenapsali novináři, ale tu jsme udělali my, oni to pak ale otiskli, takže já jim děkuji, že ji otiskli, kde byly ty čtyři možné úseky. Ale my podpoříme senátní verzi možná překvapivě právě proto, že bere policii právo veta. A já myslím, že panu ministrovi nemůžeme jen tak odpustit, aniž by nám vysvětlil, proč změnil názor. On velmi razantně tento návrh odmítal jak na hospodářském výboru, tak na plénu Poslanecké sněmovny, a teď říká, že je pro. A já ho v tom podporuji, že je pro, ale protože byl proti a tvářil se velmi neúprosně, to nemůže projít, nesmí to tak být, musí mít policie právo veta, tak bych chtěl vědět, co ho přesvědčilo. A říkám, já to podporuji. To za prvé.

Za druhé, Ivan Adamec ten slib tady veřejně dal, takže my to připravíme. A mám pocit, že Ministerstvo dopravy pořád novelizuje ty zákony o pozemních komunikacích nebo provozu, takže ten problém dneškem nevyřešíme. Ta debata byla užitečná. Já si myslím, že byla, já jsem to nepovažoval jako něco, za co máme vést velký politický souboj. Argumenty obou stran podle mě byly pádné, tehdy vyhrála většina s námi, která říkala, že to je možné v České republice, ale my to nepovažujeme za tak důležité jako to veto, respektive neveto Policie České republiky.

Já bych to trošku odlehčil. Kdybych se podíval do počítače, tak kromě těch známek elektronických na osobní vozidla, tak si myslím, že to je ta samá zpráva, s kterou přišel pan ministr, kterou jsem tady četl někdy v lednu 2013. Já myslím, že to chystají furt ti samí úředníci, o tom, jak se bude zlepšovat situace v odtahu, apod., takže je dobře, že to bude schváleno. Ale ono to tak nevypadá, ale je to na poslední chvíli. My jsme tady už před rokem chtěli zrušit tu povinnost od 1. ledna zavádět jiný systém zpoplatnění osobních vozidel. Tehdy předchůdce pana ministra to odmítl. Pan ministr, který tu není, nechci říkat, že bez práce, ale bez portfeje, i když je to někdy stejné, napsal takové úžasné stanovisko Legislativní rady vlády, že nejpozději do loňského prosince předloží vlastní, lepší, atd., ale to se jako obvykle nestalo, ta LRV byla proti, ale už to nevyřešili, takže na poslední chvíli to rušíme, protože kdybychom to nezrušili, tak chtě nechtě ten zákon platí, nikdo ho sice nechce, ale od 1. 1. 2016 bychom neměli dálniční známky. Nevím, jak bychom při tom, jak u nás běhají veřejné zakázky, jak bychom to vyřešili, bylo by to nějaké JŘBU, někomu by hrozilo trestní oznámení, atd. Takže i to je důvod, proč podporujeme senátní verzi.

Ale já vím, že nemůžu vyvolat pana ministra, ale byl bych rád, kdyby nám vysvětlil, proč byl tehdy tak zásadně proti, já doufám, že řekne, že se mýlil, a to my budeme spokojeni, a proč je dneska pro. Protože si myslím, že je to dobře. Pan poslanec Volný říká, že mám mlčet a klid na práci, no dobře, tak vás nezajímá, když váš ministr změní názor o 180 stupňů, mě to tedy zajímá. Zase jsme měli pravdu, že jo? Zase jsme měli pravdu, ale díky vám a vaší neústupnosti to museli senátoři za nás opravovat. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS).

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi, měl pravdu, žel, že není poslední v diskuzi, protože do diskuze se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Petr Bendl, ale pravděpodobně zná dobře svůj vlastní poslanecký klub, a potom jsem evidoval přihlášku pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající, ani já nebudu konfliktní v tomto ohledu. Já si myslím, že Česká republika by se obecně měla připravit i na plynulé řízení dopravy, to znamená, ne standardní 24hodinové konstatování, jakou rychlostí se na té či oné komunikaci má jezdit, ale máme k tomu začít přistupovat moderně, jako to vidíme v uvozovkách na západ od nás, že v okamžiku, kdy ten tranzit dopravy není příliš vysoký, je možné rychlost zvýšit a obráceně v okamžiku, kdy je vysoký, je možné rychlost snížit. K tomu potřebujeme dopravní značení, které je elektronicky ovládané, kde ty systémy nejsou nic nového v Evropě, a myslím si, že něco takového mít by znamenalo i daleko snadnější uvažování o tom, jestli ze 130 na 150, ale taky kolikrát jestli z 30 na 50, protože jsme - nebo vidíme, že ve tři hodiny ráno je třeba jet prázdnou tříproudovou silnicí třicítkou, kde v době - zpravidla to bývá ve městech apod. - kde v době od sedmi do devíti je pohyb školáků a větší množství aut, ale ve tři hodiny ráno tam není ani noha a je zbytečné tam jet třicet. A zpravidla tam nejvíc v tu chvíli každého měří, protože to je finanční příjem, že je potřeba ve tři hodiny ráno někoho nachytat, že na třicítce, kde nebylo po policajtovi ani vidu ani slechu a po žádném autě také ani vidu ani slechu, ale pak bude sankcionován každý, kdo tam jel čtyřicítkou nebo padesátkou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP