(14.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Dámy a pánové, většina z nás se tady považuje za demokraty. Pokud to myslíme upřímně, pojďme v České republice zavést skutečnou demokracii, tedy systém, ve kterém vládne občan, nikoli stranická oligarchie. Prosím vás tímto o podporu zařazení bodu s názvem Příprava referenda k vystoupení z Evropské unie na pořad této schůze. Je to vysoce aktuální a dejme lidem možnost, aby sami rozhodli, s kým chtějí v České republice žít, a sami rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to byl pan poslanec Okamura. Prosím pana poslance Jiřího Dolejše a po něm pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Kolegové, věřím, že ti, kteří chtějí, mě budou vnímat a že budou dobře slyšet, protože s tímto tématem jsem tady v tomto roce již podruhé. A protože Sněmovna v lednu tohoto roku neoslyšela mou prosbu, a vědomi si toho, že čas běží a voda stoupá, tak možná i v koaličních řadách se najde nějaký ten hlas, který pochopí, že můj požadavek na zařazení bodu Informace o stavu jednání o Transatlantickém partnerství o obchodu a investicích je namístě. (Hluk v sále.)

Před osmi měsíci jsem tu stál a pan ministr obchodu mě uklidnil, že mi rozumí, že chápe, že tím, že lidé o této věci málo vědí, tak narůstají obavy a to určitě neusnadní projednání této věci. A sliboval dialog, sliboval různé veřejné konzultace, semináře, jen to nechtěl projednávat tady ve Sněmovně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, ale opravdu prosím o klid. Chápu, dlouho jsme se neviděli, ale prosím, nechme pana poslance hovořit v důstojné atmosféře.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já věřím, že z vás prýští zájem o toto téma, a že proto jste trošku neklidní, ale já budu stručný, nebojte se.

Zkrátka před osmi měsíci pan ministr slíbil, že bude přísun informací, ale veřejnost nadále hladoví po informacích a já si myslím, že i tento důstojný orgán by si zasloužil dostat v úhledném balíčku s jasným mandátem, s jasnou pozicí, kde jsme, kde se nalézáme a kam se především chceme dostat. Toto téma běží od června 2013, čili načali jsme třetí rok, už mělo být vlastně dávno hotové. Prošlo deset negociačních kol a stále jaksi v nedohlednu. Praví se v určitých informovaných kruzích, že by se to mělo uzavřít, ještě než pan prezident Obama skončí svůj prezidentský mandát, tedy do konce příštího roku, ale říká se kdoví jestli. Ona totiž ta neshoda nejenom v různých sociálních skupinách, občanských uskupeních či některých politických blocích nad tímto tématem panuje, ona ta neshoda je i mezi některými zeměmi Evropské unie. A co je možná pro vás zajímavé, pokud to příliš nesledujete, že rozpaky sílí i v samotných Spojených státech amerických. Upřímně řečeno to, že Američané pochopili, že tady asi bude problém, a přehodili výhybku ke zrychlenému projednávání Transpacifického partnerství, asi něco signalizuje. To, že v Kongresu především demokraté varují před neřízenou liberalizací obchodu, je také pravda. Takže snad bychom si zasloužili o této věci něco víc vědět, protože marná sláva, ale vyjednávání o tak gigantickém projektu, která probíhají za zavřenými dveřmi, nedělají dobrotu. Ne náhodou v Evropské unii byla dána dohromady podle evropského práva, podle evropského předpisu dohromady petice proti tomuto způsobu projednávání tak závažného problému a překročila již před časem dva miliony podpisů. To není úplná maličkost.

Takže bych poprosil, abychom tento bod zařadili, nejlépe - je to informace - tak jako první bod do bloku zpráv a aby mu vláda věnovala skutečně pozornost. Kolegové, já si myslím, že si to zaslouží. Má to být jeden z největších projektů, který v této oblasti vůbec kdy byl vytvořen. Má navýšit ekonomický růst na obou březích Atlantiku, ale ty obavy, že se nejedná jen o jakési uvolňování obchodu, ale že ta deregulace je asymetrická, a tudíž pro Evropu nevýhodná, nebo pro některé segmenty ekonomiky nevýhodná, že se tím dostaneme do závislosti na Spojených státech a že bychom měli daleko lépe posuzovat, k čemu to směřuje, jsou určitě na místě. Takže děkuji za pozornost a věřím, že nějaký ten hlas od ledna k tomuto návrhu přibude.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Než dám slovo dalšímu přihlášenému, chtěl bych na galerii přivítat další návštěvu a je to delegace Meziparlamentní skupiny přátel České republiky Národního shromáždění Francouzské republiky, vedená předsedou této skupiny poslancem Marcem Laffineurem. (Poslanci ho zdraví povstáním a potleskem.)

A nyní má slovo pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, i ode mě dobré zářijové odpoledne. Já se na vás tradičně obracím jménem volební komise se žádostí a s prosbou o pevné zařazení volebních bodů a zkusím krátce vysvětlit. Ty volební body máme v této schůzi plánovány čtyři. Jsou relativně rychlé a nekonfliktní, ale nastal nám malý problém v komisi u bodu 192, který se jmenuje Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, protože v poslaneckém klubu hnutí Úsvit dochází i během dneška k dalším personálním pohybům. Takže aby to bylo co nejefektivnější, tak já jménem volební komise navrhuji a chci vás požádat o tento postup: Volební body číslo 193, 194 a 195 - jsou to body Grantová agentura, Technologická agentura a jeden člen Rady České televize - zařadit pevně na zítřek, na středu 16. září, jako poslední body před obědovou pauzou, tedy bez určení času, prostě poslední body před obědem. A ten jeden bod, 192 - změny ve složení orgánů, zařadit pozítří, tedy ve čtvrtek 17. září, a opět jako poslední bod před obědovou pauzou. My se musíme sejít ve volební komisi zítra ráno a ty změny v orgánech ještě vyřešit. Z toho důvodu ten blok volebních bodů jakoby trhám na dvě poloviny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

Pan poslanec Koníček navrhl nový bod do bloku zpráv - je tomu tak - a to Informace vlády o postupu realizace zákona č. 428/2012 Sb.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 5, přihlášeno 175, pro 46, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Okamura nový bod na pořad schůze s názvem Příprava referenda k vystoupení z Evropské unie.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 6, přihlášeno je 176, pro 32, proti 123. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Jiří Dolejš - nový bod jako první bod do bloku zpráv, a to bod Informace vlády o stavu jednání o TTIP.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 7, přihlášeno 177, pro 35, proti 70. Tento návrh nebyl přijat.

 

A nyní návrh volební komise. Volební body 193, 194, 195 ve středu ve 12.30 nebo 12.45. Tak 12.45 a bod 192 ve čtvrtek rovněž 12.45. Je zde žádost o oddělené hlasování, nebo můžeme hlasovat najednou? Nikdo nenavrhuje oddělené hlasování, takže můžeme jedním hlasováním.***
Přihlásit/registrovat se do ISP