(Schůze zahájena ve14.15 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 31. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 31. schůze ve čtvrtek 3. září t. r. a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 4. září.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím jsou to tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Valenta - karta 13, paní poslankyně Kailová - karta 20, paní poslankyně Halíková - karta 11, pan poslanec Rykala - karta 22, pan poslanec Tejc - karta 26 a pan poslanec Kučera - karta 31.

Chtěl bych vás informovat, že na galerii pro hosty se dostavila delegace starostů bavorských měst a zástupců euroregionu v rámci přeshraniční spolupráce České republiky a Bavorska, která je hostem výboru pro evropské záležitosti a je vedena zemským radou panem Sebastianem Gruberem. (Poslanci v lavicích povstávají a aplausem vítají hosty.) Děkuji.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Beznosku a pana poslance Jaroslava Klašku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tito dva kolegové byli ověřovateli, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 161, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že ověřovateli jsme určili pana poslance Beznosku a pana poslance Klašku.

 

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a poslankyně: paní poslankyně Bebarová Rujbrová - zahraniční cesta, pan poslanec Böhnisch - zahraniční cesta, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, paní poslankyně Dobešová - pracovní důvody, pan poslanec Gabal - rodinné důvody, pan poslanec Kádner - zahraniční cesta, paní poslankyně Matušovská - osobní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Pleticha do 16. hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Putnová - osobní důvody, pan poslanec Šincl - zahraniční cesta, pan poslanec Tureček - zahraniční cesta, pan poslanec Velebný - zdravotní důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký - zdravotní důvody a pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Brabec od 15. hodiny - zahraniční cesta, pan ministr Jurečka do 18. hodiny - zahraniční cesta, pan ministr Mládek - pracovní důvody, pan ministr Němeček - zahraniční cesta, pan ministr Pelikán - pracovní důvody, pan ministr Stropnický - zahraniční cesta, paní ministryně Šlechtová - zahraniční cesta, paní ministryně Valachová do 17. hodiny a od 19. hodiny - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 31. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Chtěl bych vás informovat, že pan poslanec Jeroným Tejc vzal zpět jménem předkladatelů sněmovní tisk 372, takže prosím, abyste si bod 91 škrtli.

 

Grémium Sněmovny dále navrhuje, abychom pevně zařadili bod 6, což je tisk 416, rozpočtové určení daní ve druhém čtení, na středu 16. září za již pevně zařazený bod 55 a současně abychom zařadili nový bod, který by zněl Informace vlády České republiky o problémech migrace, a to dnes jako první bod jednání. Protože se jedná o návrh grémia, tak bych o něm nechal hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 2. Přihlášeno 166, pro 160, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní prosím, abyste se i vy v případě zájmu vyjádřili k pořadu schůze. Mám zde několik písemných přihlášek a registruji přednostní právo pana předsedy klubu ČSSD. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji, za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsme právě upravili program jednání dnešního dne, dovoluji si vznést procedurální návrh, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. i po 21. hodině.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To je procedurální návrh, takže o něm rozhodneme bez rozpravy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Sklenáka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 3. Přihlášeno je 169, pro 100, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Vidím pana předsedu klubu ODS, ale ještě předtím se s přednostním právem přihlásil pan předseda Černoch. Pokud vám dá přednost nebo pokud se nějak dohodnete, tak - dobrá. Prosím, pan předseda Černoch, potom pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP