(20.50 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Přitom principem zákona v podstatě je, aby k takovému hodnocení docházelo povinně, bylo závazné. Nedovedeme si představit, že budeme vědět, že církev představuje bezpečnostní riziko, a přitom jí udělíme zvláštní práva. Důležité také je, že žádný z bezpečnostních orgánů - NBÚ, Ministerstvo vnitra, BIS a další - se k zákonu nestaví zamítavě a chápou důvody zavedení.

Chtěl bych proto apelovat na vládu, aby dala stranou své politické ambice a aby podporovala návrhy zákonů, které jsou důležité pro bezpečnost České republiky. Já bych zde chtěl zmínit, že oceňuji - a říkal jsem to už i na našem brífinku - že ti aktivisté, kteří tady sedí, se neuchylují k tomu, aby ten problém eskalovali a radikalizovali. Jak vidíte, předkládají petice, což je cesta demokratického řešení, aby se domohli projevení svého názoru, předkládají nebo navrhli zákonnou úpravu, což je přesně v souladu s naší demokracií a s našimi legislativními principy. Pokud se budeme vyhýbat tomu, nebo budeme liknaví, neříkám, že se tomu vyloženě vyhýbáme, ale pokud budeme liknaví v řešení tohoto problému, tak jenom bude vznikat prostor pro to, aby se této tematiky chopily radikální skupiny, kterým bude cizí nějaký demokratický zákonný princip, a ten problém bude eskalovat a bude i nám přerůstat přes hlavu.

Apeluji proto na vládu, aby začala jednat konkrétněji. Já osobně očekávám, zopakuji to, odpovědi na to, jestli počítáme v rámci, já nevím, hmotných rezerv, v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra s vyčleněním míst, kde by ti imigranti byli, prostředků pro jejich dočasné působení u nás, doufám dočasné, finanční prostředky na to, které to bude stát, zvýšený počet zaměstnanců nebo příslušníků policie, armády a tyto věci. Ty odpovědi jsem bohužel zatím neslyšel. Dále bych chtěl rád slyšet konkrétní odpověď na to, už to tady bylo, tato výzva padla, když my nepřijmeme kvóty, jaké budou sankce a jestli jsme schopni - tedy co se bude dít dál, jak bude vůči nám postupovat Evropská unie, jak si s tím problémem poradíme. Protože naším posláním tady v této Sněmovně, tak jak jsme všichni přísahali, když jsme dělali poslanecký slib, a to bych chtěl připomenout všem, že budeme hájit zájmy občanů České republiky. Já chápu problémy imigrantů, mám sociální cítění, ale v našem poslaneckém slibu jsme se zavázali hájit zejména a primárně zájmy občanů České republiky.

Protože se blíží jednadvacátá hodina, chtěl bych navrhnout, abychom jednali i po 21. hodině.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, beru to jako procedurální návrh (ojedinělý potlesk z levé i z pravé části jednací síně). Dáme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna bude jednat a hlasovat po 21. hodině meritorně i procedurálně. Eviduji žádost o odhlášení, takže vás, kolegyně a kolegové, všechny odhlásím, zazvoním (neklid a šum v jednací síni), samozřejmě přivolám ty, kteří jsou v předsálí, a požádám vás, abyste se znovu přihlásili. Vzhledem k tomu, že je přítomno poslankyň a poslanců 44, tak musím ještě chvíli počkat, aby Poslanecká sněmovna byla usnášeníschopná.

Já tedy ještě jednou zazvoním a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí (neklid a šum v jednací síni). Ještě stále poslankyně a poslanci přicházejí, tak vás požádám o chvíli strpení, abychom počkali, než se všichni dostaví do jednacího sálu.

Já vás požádám, vás, kteří jste přišli do sálu, abyste se přihlásili svými elektronickými kartami.

Hlásí se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, návrh pana poslance Fiedlera je nehlasovatelný. Včera jsme to tady měli už jednou, když jsem říkal, že návrh pana poslance Miholy je nehlasovatelný, návrh pana poslance Fiedlera je taktéž nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, já tedy požádám pana poslance Fiedlera, aby zopakoval svůj návrh, protože to je procedurální návrh, o kterém dáme hlasovat. (Šum, smích, neklid v jednací síni.)

 

Poslanec Karel Fiedler: Pardon, omlouvám se, jménem dvou poslaneckých klubů, poslaneckého klubu Úsvitu a poslaneckého klubu ODS navrhuji, abychom jednali a dokončili tento bod i po jednadvacáté hodině.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Bylo by dobré, aby "jednali a hlasovali"...

 

Poslanec Karel Fiedler: Jednali a hlasovali i po jednadvacáté hodině.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Já ještě jednou zazvoním na gong a požádám kolegy a kolegyně, aby se dostavili k hlasování, protože máme čtyři minuty do 21 hodin, to znamená, buď odhlasujeme, že budeme pokračovat v jednání, nebo budu nucen jednání Poslanecké sněmovny přerušit. (Neklid v jednací síni.)

Pro pořádek přečtu ještě jednu omluvenku, která ke mně dorazila. Je to omluvenka paní poslankyně Zuzany Kailové, já ji přečtu. Pane předsedo, prosím omluvte neúčast poslankyně Zuzany Kailové z dnešního odpoledního jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky od 18 hodin z osobních důvodů. Takže to je omluvenka paní poslankyně...

(Vyčkává se, zda se na světelné tabuli objeví dostatečný počet přihlášených poslanců. Po chvíli se hlásí a k mikrofonu přistupuje poslankyně Němcová.)

Vzhledem k tomu, že máte přednostní právo, dobře. Prosím, aby vystoupila paní poslankyně. Jenom říkám, že je 20.59 hodin. Jistě víte, že jednání končí ve 21 hodin. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP