(20.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

V Rakousku jsou nezávislé nevládní organizace poskytující právní pomoc. Uvědomte si ale, že rakouské Sdružení pro lidská práva, které pracuje v uprchlických táborech, má úzké vazby na vládu a nemá zájem vám pomoci při získání azylu. Raději kontaktujte některou z uvedených nevládních organizací, v Rakousku jsou i antirasistické skupiny, které se snaží podporovat migranty, ale jejich zdroje jsou omezené. Pokud budete žádat o azyl, jako první věc, kterou budou policisté zjišťovat, je, zda jste byli předtím v jiné zemi Evropské unie. Proto pokud vám již dříve nebyly sejmuty otisky prstů, nemějte u sebe mince, jízdenky na vlak z jiné země, aby to nebylo použito jako důkaz pro neudělení azylu.

Rakouskou nezastavilo deportace do Řecka, ohroženi jsou zejména svobodní muži starší 18 let. Pokud vám hrozí deportace do Řecka, musíte okamžitě podat odvolání u Evropského soudu pro lidská práva. To je jediný způsob, jak můžete zastavit deportaci. Musíte reagovat rychle. Před podáním žádosti o azyl je nejlepší informovat se u kontaktních advokátů na našich stránkách. Musíte říci jasně, že žádáte o azyl, a znovu to zopakovat, pokud vás předají jinému policistovi nebo na jiné oddělení. Pokud budete žádat o azyl na policii, počítejte s tím, že budou prohledána vaše zavazadla nejenom z bezpečnostních důvodů, ale také s cílem najít dokumenty a důkazy o tom, že jste přišli do Rakouska. Proto je velmi, velmi důležité, abyste u sebe neměli žádný důkaz - jízdenky na vlak, peníze, atd. - který by naznačoval, že jste byli v jiných zemích Evropské unie. Neignorujte úřední dopisy, a jakmile obdržíte rozhodnutí, pokuste se obstarat si právníka nebo některou z nevládních organizací. Pokud vám bude žádost schválena, budete mít možnost pracovat a získat přístup k sociální péči.

Podobných informací pro uprchlíky na webu je celá řada. Nechci zdržovat dál. Já bych jenom možná štiplavě řekla, že mě vlastně ani nepřekvapuje, že tady dneska na tom jednání není ministr pro lidská práva Dienstbier, který - jestli si dobře vzpomínáte, všichni kolegové poslanci - chtěl prostřednictvím vlády, a děkuji panu ministru Chovancovi, že tomu zamezil, předložit ten báječný nápad, aby se po Evropě mohli zcela beztrestně - po České republice pohybovat uprchlíci s padělanými pasy, tak aby byla jejich kontrola přesně v tom duchu, jak tady doporučují jiné neziskové organizace na svých webových stránkách.

Myslím si, že stanovisko od Občanské demokratické strany tady velmi jasně řekla moje kolegyně paní Miroslava Němcová, a já si velmi vážím toho, že Občanská demokratická strana může být tou stranou, která má své názory na migrační politiku již léta zcela konzistentní. Evropští poslanci i poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasují v těchto otázkách jednotně, ne jako poslanci vládní koalice, kteří nás tady ubezpečuji o něčem, ale jakmile opustí hranice - v uvozovkách - České republiky a dostanou se do Bruselu, postupují zcela jiným způsobem a hlasují v rozporu s tím, co tady říká naše vládní koalice. (Pokus o pískot.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám, paní kolegyně, a poprosím své kolegy, aby nevyrušovali váš projev pískáním a podobně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane kolego, zkuste na mě nehvízdat, prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já to zvládnu. Děkuji vám. Takže poprosím, aby byl klid, aby paní kolegyně mohla svůj projev dokončit v klidu. Prosím, abychom se zdrželi těchto projevů. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Víte, já jsem ze staré školy a já ani když mi bylo sedmnáct, tak jsem se neotáčela a nereagovala na to, když na mě někdy nějaký muž zahvízdal třeba v autě, takže prosím, aby v mých 42 letech toto na mě nikdo nezkoušel ani na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Pobavení v sále.)

Takže abych dokončila to, co jsem říkala. Občanská demokratická strana má jeden názor. Názor, který zastává léta, a věřím, že i ostatní strany v této Poslanecké sněmovně dojdou k tomu závěru, že mezi integrací a imigrací musí být jednoznačné rovnítko. Protože jinak to bude špatně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Potom se připraví s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Gazdík, poté pan ministr Stropnický. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Ještě jednou hezký večer. Děkuji za slovo. Já musím říct, že z vystoupení pana premiéra a dvou ministrů - tak musím pochválit pana ministra Chovance za jeho přístup, za jeho slova. Bohužel u pana premiéra to byla velmi dlouhá rozprava, ze které si myslím, že nebylo pochopeno a nedalo se pochopit vůbec nic. A u pana ministra zahraničních věcí Zaorálka - tak já s tím souhlasím, samozřejmě, ale je tam jeden problém a ten problém je ten, že ve chvíli, kdy jsme na to upozorňovali, že tahle ta situace nastává, že ten problém začíná, tak se nám všichni jenom smáli a všichni říkali, že žádný takový problém není.

My jsme od začátku Sněmovny v rámci výboru pro evropské záležitosti, v rámci Rady Evropy na tento problém upozorňovali. A když člověk pak vidí, jakým způsobem třeba i Rada Evropy postupuje, jakým způsobem reaguje na tento problém, kdy se opravdu řeší pouze to, jestli se topí, nebo netopí, vůbec se neřeší, jakým způsobem se to stává. Co se stává? Že potápějí bohužel ty dnes už opravdu organizované mafie lodě samy jenom proto, aby hrály na city EU. Že se objevují případy, a to není případ, který je někde na nějakých sociálních sítích, to je zdokumentovaný případ, že tito lidé jsou schopni vyhazovat z lodí malé děti jenom proto, že vědí ta pobřežní stráž, která je pronásleduje, zastaví a bude samozřejmě zachraňovat ty děti a oni mezitím ujedou někam pryč. Takže je to situace, že stojíme proti někomu, kdo nehraje fér, kdo nemá a nectí žádná pravidla. A ve chvíli, kdy budeme postupovat tím způsobem, že se tady budeme stále dohadovat, jak k tomu přistoupit, co dělat, tak tenhle ten boj prohrajeme. Bohužel, je to tak.

Já bych se jenom chtěl zeptat na konkrétní otázky a jestli by bylo možno potom konkrétně odpovědět. Ta situace je opravdu dneska úplně někde jinde, než byla před rokem. Jak zde bylo řečeno, ten nárůst je obrovský, proti loňskému roku téměř o 270, nebo dokonce 277 %. Nevím úplně přesně. Ve chvíli, kdy se to nezastaví, a zde bylo řečeno, že vlastně není zatím žádný systém, jak to zastavit, tak pokud to bude takhle pokračovat dál, příští rok těch lidí bude daleko víc, budou to opravdu statisíce a Evropská unie, Česká republika se s tímto problémem prostě nebude schopna vypořádat.

Co se týče zpráv, které přicházejí, už dnes zaznívají zprávy o tom, že pokud se nic nezmění, pokud se ta situace nebude řešit, tak že se zhroutí evropský sociální systém. Není to jenom sociální systém. Je to bezpečnostní systém, je to zdravotní systém. Protože ti lidé přicházejí - nejsou očkováni, přicházejí, mají nemoce, na které my nejsme připraveni. Bohužel ta realita taková je, a teď se samozřejmě nebavíme jenom o ebolách a podobných nemocech, ale o spoustě jiných nemocí, na které prostě připraveni nejsme. Zavádějí se tady systémy, kdy lidé přecházejí rohožky, musí v letadlech vyplňovat dotazníky, odkud přilétají, jestli letí z Afriky, karantény, apod., a pak přicházejí dnes už opravdu statisíce lidí, kteří pod žádnou kontrolou nejsou. A nebudou ani ve chvíli, kdy přejdou přes hranice EU.

Já bych se jenom velmi rád zeptal asi pana ministra Chovance a pana premiéra, jakým způsobem tedy budeme reagovat a jakým způsobem se tomuto budeme bránit, nebo jestli vůbec jsme schopni se tomuto bránit. Protože souhlasím i s tím, že jsme zvyklí dnes na volný pohyb v EU, na schengenský prostor, otevřený schengenský prostor. Ale tahle ta situace prostě vyžaduje nějakou reakci, a ta reakce bohužel, pokud nejsou jiné způsoby a jiné principy, jak ji řešit - tak možná i třeba dočasné uzavření hranic samozřejmě v případě, že by ta situace ještě eskalovala dál.

Velmi rád bych se zeptal na otázky, zdali česká vláda přijme ty povinné kvóty, o kterých se mluví v případě, že budou Evropskou unií nařízeny. A pokud nepřijme, tak jestli je připraven systém a jestli jsou připravena řešení na možné sankce, které ze strany Evropské unie by samozřejmě nastaly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP