(13.30 hodin)
(pokračuje Benda)

Já nevím, co to má být přesně za přestupky. Je to zaměstnanec? Snad ano, snad se to má vztahovat jenom na zaměstnance, který nevydá výjimečně účtenku nebo neprovede zaúčtování. Pak mi tedy ta pokuta půl milionu připadá fakt docela krutá. Ale rozmýšlejme se, ale zdaleka si nejsem jist, jestli takovou osobou nemůže být i ten nebohý kupující, který si prostě o tu účtenku neřekne, nebo tak jak vám dneska udělají na každé pumpě, řeknou "potřebujete daňový doklad?", já řeknu "nepotřebuji daňový doklad, nemám nikoho, kdo by mi to proplatil, opravdu nepotřebuji daňový doklad, netiskněte mi ho". Když udělám po EET tentýž krok v nějaké provozovně, ať už si koupím buřta, párek, nebo zmrzlinu, a řeknu "netiskněte mi ho", nezmařil jsem náhodou evidenci tržeb? Nejsem pod pokutou půl milionu? Protože se to týká jenom fyzických osob, ne těch podnikatelů. Týká se to jenom těch fyzických osob. Myslím, že to je zase věc, o které bychom se minimálně měli pobavit, co se tím myslelo a jestli pokuta půl milionu v tomto případě je vůbec jako smysluplná a dává logiku.

Zaměstnanci jako zaměstnavatel si můžete vzít jeho čtyři průměrné měsíční platy, když vám něco udělá, a budete mít štěstí, jestli se vám to podaří. Stát si chce vzít půl milionu za to, že někdo nevydal jednu účtenku, resp. mít možnost až do půl milionu. Ale ten rozsah je pak z právního uvážení neuvěřitelně veliký. Neděláváme to tak v zákonech. Většinou jsou drobné přestupky, které mají nějaký rozsah, ale rozsah nula až půl milionu je opravdu nebývalý a připadá mi to nenormální.

Stejně tak správní delikty právnických a podnikajících fyzický osob včetně toho konečného § 31 Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti, které se týká i vydávání účtenek. No, upřímně řečeno - a mám pocit, že zrovna z toho Chorvatska takové případy jsou a obávám se, že v České republice se stanou velmi rychle a velmi často - tohle je přece návod k tomu, jak zrušit svoji konkurenci. Když budu mít hospodu, naproti bude mít hospodu někdo, komu ji budu chtít zavřít, tak jí tam pošlu provozáka, doporučím mu provozáka, který 14 dní nebude vydávat účtenky. Bude to zodpovědnost toho provozáka, samozřejmě, ale současně je tam správní delikt právnických osob, které zodpovídají za ty své zaměstnance. Tu hospodu přijde finanční úřad zavřít.

Jestli jste mluvili kromě těch úplně malých a úplně nešťastných, kteří si píšou opravdu, když přijdete do té hospody na vsi, a teď vám tam píšou ty tři čárky a večerní útratu má sto korun a jsem zvědavý, jak na těch třech čárkách a té večerní útratě sto korun budou dělat elektronickou evidenci tržeb, tak jestli se něčeho obávají opravdu provozovatelé zejména restauračních zařízení, tak je to právě ta zodpovědnost za své zaměstnance, která může vést až k uzavření provozovny, kde už dneska mají v mnoha případech - a Praha je velikánský problém, protože tady ta fluktuace zaměstnanců je poměrně značná, zejména v tom pohostinství a v těch službách - mají obrovský problém ty lidi uhlídat sami, aby jim nekradli. V okamžiku, kdy jim někdo z nich způsobí takový problém vůči státu, oni si na něm nic nevezmou, ale stát jim vyhrožuje: můžeme vám až uzavřít provozovnu! Zase podle mého názoru problém, který se musí domyslet a domyslet i po té právní stránce, kam až mohu chtít po právnické nebo podnikající fyzické osobě, aby nesla zodpovědnost za své zaměstnance.

Co mi přišlo vysloveně pikantní, ale možná, že to někdo z předkladatelů ví, i když nevím, jestli pan ministr financí, a co se mi opravdu líbilo, je § 31 Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti, kde je výjimka "opatřením podle odst. 1 nesmí být znemožněn výkon veřejné moci". Máte někdo představu, jaký výkon veřejné moci by mohl být znemožněn uzavřením provozovny a pozastavením výkonu činnosti? Mně tedy, upřímně řečeno, ale možná jsem jenom hloupý, jediné, co napadlo, jsou exekutoři. Ti vykonávají veřejnou moc, jsou podnikatelé. Jestli ta výjimka směřuje k exekutorům, tak je to opravdu velmi specifická výjimka a zajímalo by mě, jak se tam dostala. Možná směřuje ještě k něčemu jinému, ale důvodová zpráva k tomu neříká jediné slovo. Další věc, která by člověka celkem logicky napadla, je pošta, i když ta tedy úplně čistý výkon veřejné moci nemá, ale ta je v obecné výjimce, takže na tu se to nevztahuje obecně. Jinak nevím, jakým způsobem by mohlo dojít k omezení výkonu veřejné moci. Snad jestli jsou nějaké vsi, kde prodali radnici a úřadují už jen v hospodě. Ale jinak tomu nerozumím.

Proto poukazuji alespoň na některé tyhle nejzásadnější právní a logické problémy, když opomenu tu celkovou kritiku, kterou myslím zvládli dostatečně moji předřečníci.

Ještě jednu věc jsem chtěl zmínit a to je dočasné vyloučení tržeb, § 37 odst. 3: "Do okamžiku, kdy tržby poplatníka, které mají být evidovány, nepřekročí v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období daně z příjmu 2 mil. Kč a zároveň 20 % součtu jeho tržeb, které mají být evidovány, a tržeb, které nejsou dočasně evidovanými tržbami, není evidovanou tržbou žádná z tržeb poplatníka." Pro mě je to tedy tak nesrozumitelná formulace, že jsem překvapen, že tam nezavedli alespoň nějakou legislativní zkratku, protože nevím, kdo z vás po přečtení tohoto odstavce aspoň chápe, co se tím říká. Já tedy velmi málo. Nicméně mi to aspoň vychází tak, že se říká: jestli má někdo jenom do 20 % svého obratu a zbytek má někde jinde a do 2 milionů, tak není evidovanou tržbou. Zase přece bezproblémový návod k tomu, jak to začít obcházet. Ale jako úplně čítankový - budu mít vedle toho něco, co mi bude vytvářet 80 % tržeb, zejména ty velké konglomeráty to bez problémů dokážou, a jestli se tady bavím, že do 2 milionů, to zas není tak úplně malá částka, už dneska víme, že jsou některé skupiny, které obcházejí právě placení DPH způsobem, že tu firmu přeprodávají, resp. nechávají kolovat z jednoho na druhého, a díky tomu se vyhýbají zcela legálně, protože nemají tržbu do milionu nebo do dvou, tak tady vymýšlím další návod, jak to dělat do budoucna.

Já nevím, jestli to chci, ale moc bych prosil, abychom nechali tento návrh zákona přikázat i ústavněprávnímu výboru, protože si myslím, že má nejenom rozpočtové problémy, ale i ústavněprávní problémy. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Váš návrh eviduji a budeme o něm hlasovat v pravý čas. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nebudu je potřebovat, paní místopředsedkyně. Já jen kolegovi Bendovi - v Chorvatsku jsem zažil lísteček od zmrzlináře na pláži, v restauraci malé, velké - není to pravda, co tu říkáte. Opravdu je vydávají úplně všude.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím s faktickou pana poslance Plzáka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já také k panu kolegovi Bendovi. Já tady zaskočím za paní kolegyni Lorencovou, protože ona tady není, a vysvětlím, co ona zmiňovala ve svém projevu a čím se vlastně týká elektronická evidence mezd.

Ona tady mluvila právě o tom případě, že zaměstnavatel drží ty své zaměstnance na minimální mzdě a dávají ty peníze takzvaně bokem, načerno, nebo černé peníze. Kde on je bere? On je samozřejmě bere z těch nepřiznaných tržeb. Pokud bude muset ty tržby díky tomuto systému přiznávat, tak samozřejmě tento systém už tuto praxi neumožní, pak má samozřejmě tyto možnosti. Stoupne mu příjmová stránka jeho rozpočtu, může samozřejmě zaplatit daně, což asi nikdo nechce, může to investovat do movitého a nemovitého majetku, anebo může těm svým zaměstnancům zvednout mzdy. Takhle to myslela paní Lorencová, když o tom hovořila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s řádnou přihláškou pana poslance Novotného. Připraví se pan poslanec Karamazov. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP