(13.10 hodin)
(pokračuje Lorencová)

Já si dovolím ještě krátký exkurs. Přišel za mnou jeden zaměstnanec velké firmy, velké bezpečnostní agentury. Bylo to v době, kdy se téměř všechny mé reportáže odvysílané Českou televizí zabývaly obřími daňovými úniky. Pokud tady hovoříme o miliardách jako o velkých daňových únicích, pak tedy ty moje reportáže opravdu byly o těch miliardových daňových únicích. To bylo v době, kdy já jsem točila něco na Ministerstvu financí, a poprvé v životě jsem se setkala s něčím, co mě šokovalo a vlastně dodnes nejsem schopna se s tím vyrovnat. Tenkrát poprvé jsem slyšela, že jde o legální daňové úniky. Slyšíte dobře: legální daňové úniky! Daňové úniky ošetřené zákonem. Policisté si mohli nohy uběhat. Stovky policistů, kteří věděli, že se někde děje nějaká špinavost, mohly vyrukovat, mohly dokumentovat, mohly se snažit sebevíc. V závěru narazily na to, že jde o legální daňový únik. O legální podnikání. Tak fungovaly naše zákony a některé tak fungují v podstatě dodnes.

Ale vraťme se ještě k tomu člověku, který mě upozornil na tuto praxi, který mě navštívil vlastně se záměrem, abych natočila reportáž, jak to chodí, jak si chodí k okénku vyzvedávat část své mzdy v hotovosti. Tak jsem tam šla. Zavedl mě asi do desátého nebo jedenáctého patra jedné výškové ostravské budovy, kde jsem viděla v dlouhé chodbě dlouhou frontu, každý měl v ruce nachystaný občanský průkaz nebo nějaký ten doklad. A tam jsem viděla okénko jen mírně pootevřené, za ním ruce, které počítaly peníze, a vždycky ten, kdo k tomu okénku přišel, si je přebral, přepočítal, ukázal svůj průkaz a s touto hotovostí odešel.

Já jsem se ptala, co je to za podivný způsob vyplácení, toho člověka, který mě tam vzal. On mi vysvětlil, že ne jenom on, ale stovky, možná tisíce lidí v této republice touto formou dostávají podstatnou část svých výplat. Na konto do banky jim přichází pouze minimální mzda. Pouze z této mzdy jsou odváděny příslušné daně. To všechno ostatní, co dostávají cash, samozřejmě stačí spotřebovat pro svoje rodiny a nestarají se o to, jestli z toho budou placeny důchodové, sociální a podobné poplatky. Potenciální armáda nesmírně chudých důchodců, to je to, co nás čeká v budoucnosti. To zatím nikdo nezaregistroval, ale opravdu je to velmi velké nebezpečí. Těm lidem je vypočítáván důchod z té minimální mzdy! Nikdo to nechce vidět zatím. Elektronická evidence tržeb toto zčásti alespoň může podchytit a může se stát jakýmsi nástrojem pro to, aby to fungovalo normálně.

Když jsem na tu skutečnost, jak to chodí, upozornila příslušná místa, tak kontrolní orgán navštívil tu bezpečnostní agenturu, které se to týkalo, a výsledkem návštěvy kontrolního orgánu bylo, že ten člověk byl okamžitě - na hodinu - vyhozen. Když jsem se poté víc zajímala o tu oblast, tak jsem zjistila, že podobně to funguje téměř všude, kde jsou v pohybu hotové peníze. Peníze bez evidence kontrolovatelné ze strany finanční správy.

Vágní argumenty o špiclování, finanční náročnosti se zavedením EET mají jedinou motivaci - zachovat status quo. Důvod pro to si můžeme asi jen domyslet, rozhodně to čistý důvod není. Já o tom nepochybuji!

O zájmu na nepřehledné situaci jsem se tedy už zmínila. Zatím jsem se ale nezmínila o dopadu, který má stávající systém nekontrolovatelnosti tržeb, to jest pohybu hotovostí a odvodu daní, na morálku v naší zemi. My jsme totiž tuto skutečnost, to, že to takto funguje, přijali jako normu. Já se toho děsím! Nevím, jak vám ostatním to přijde, ale skutečnost, že tady vlastně tolerujeme, a dokonce obhajujeme situaci, kterou jsem popsala a kterou vlastně i moji předřečníci popisují, ta mě skutečně nemůže nechat chladnou.

Já jsem zaznamenala několik citátů z historie počínaje Friedmanem přes Sofokla a některé další, já si dovolím přijít také s troškou do mlýna. A sice některým kolegům, které tu velmi často slyším řečnit, bych doporučovala, aby se podívali na historii punských válek. Když bylo zničeno při první válce Kartágo, přijel se senátor Cato mladší, římský senátor, podívat, jak Kartágo vypadá. Myslel si, že ho nalezne v troskách, vypálené, v oblacích dýmu a prachu. Místo toho dvacet pět let zničení Kartága nalezl město vzkvétající, ulice plné obchodníků, prostě město, které se vrátilo do života. Od té doby, když se vrátil do Říma, tak v Senátu končil každé své vystoupení konstatováním: Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno.

Možná by někteří mí předřečníci se mohli zamyslet nad tím, co vlastně Cato chtěl říci. Římané měli strach z toho, že město Kartágo začíná vzkvétat. Já věřím tomu, že se to podaří i naší zemi, aby se dostala opět do rozkvětu, abychom byli spokojeni s tím, jak vzkvétá. (Potlesk poslanců klubu hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. A nyní eviduji dvě faktické poznámky. První pan poslanec Plíšek, po něm pan poslanec Novotný. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Plíšek: Já děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, musím reagovat na vystoupení pana ministra Dientsbiera, který řekl, že jsem nějakým způsobem manipulovat stanoviskem Legislativní rady vlády. Takže já si dovoluji znovu, protože jsem pouze citoval toto stanovisko, tak si je dovolím znovu ocitovat. Obrázek a názor si prosím udělejte každý sám.

Cituji stanovisko Legislativní rady vlády k tomuto návrhu zákona. "S ohledem na výše uvedené i po následném projednání návrhu zákona Legislativní rada vlády má nadále významné pochybnosti, zda zavedení" - nikoliv implementace, jak jste řekl, pane ministře Dienstbiere prostřednictvím pana předsedajícího - čili "zda zavedení evidence tržeb a s ní souvisejících povinností je v souladu s principy zakotvenými v právních aktech Evropské unie uvedených výše v části dvě tohoto stanoviska, totiž s politikou podporování malých a středních podnikatelů, a zda opatření doprovázející její zavedení, která by měla minimalizovat související administrativní zátěž podnikatelů, jsou dostatečná." To znamená, Legislativní rada vlády má významné pochybnosti se samotným zavedením povinnosti evidence tržeb.

A to není všechno, ještě z hlediska diskriminace a různých výjimek, které zavádí tento návrh zákona, Legislativní rada vlády dále konstatuje "s ohledem na výše uvedené a na proběhlou diskusi na toto téma Legislativní rada vlády je toho názoru, že navrhovaná právní úprava by měla obsahovat co nejméně výjimek zcela vylučujících povinnost evidovat tržby, a to opravdu v odůvodněných případech, a doporučuje zúžit tyto výjimky v paragrafu 12." K tomu ovšem bohužel nedošlo.

Takže tolik přesná citace Legislativní rady této vlády. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP