(11.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A druhý, co chci citovat, to je ten paragraf Zvonokosy. Vláda navrhuje, aby z režimu elektronické evidence tržeb bylo vyjmuto provozování veřejných toalet. Ten důvod je, že "uvalení režimu evidence tržeb by mohlo reálně způsobit snížení nabídky služeb v rámci uvedeného typu podnikání". Takže přátelé rovných podmínek pro podnikání, když uvalíme EET na veřejné záchodky, tak hrozí snížení nabídky. Ale když uvalíme EET na ostatní vybrané typy služeb, tak nehrozí snížení nabídky. A protože v poslední době je populární fotografování na veřejných záchodcích, tak bychom možná mohli uvažovat o výjimce z EET i pro ty, kteří pořizují fotografie na veřejných záchodcích v rámci nových a moderních živností.

Teď zpátky k těm obecným poznámkám.

Zcela překvapivě pro mě je navrhováno, aby DPH a daň z příjmů kontrolovala kromě Finanční správy i Celní správa. Nevím proč. Jeden z důvodů naznačila paní náměstkyně Hornochová, která říkala: No, když budou chodit večer na tu kontrolu do té restaurace, tak je dobře, když tam půjde ozbrojená složka. Já tedy nevím, jestli je to správný argument, když se bavíme o odborném výkonu veřejné správy, DPH a daň z příjmů vždycky dělala Finanční správa, a ne Celní správa.

Já myslím, že je dobře, když pan ministr financí dělá ty PR akce pro propagaci EET. Když tady byla ta velká akce s chorvatským ministrem financí, tak přiznal, že to nepřineslo dodatečné peníze. A vláda předpokládá dodatečný příjem. Takže nevychází z chorvatské zkušenosti.

Dneska na těch velikých rádoby účtenkách, a už zase o tom někdo mluvil, já už jsem se před několika měsíci ptal v interpelaci ministerského předsedy pana Bohuslava Sobotky, jak to, že se vynakládají peníze, když ten zákon ještě není, a jestli ohlídal, proč NBÚ poskytl - předběžně, to je třeba říct - výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Ta výjimka byla zdůvodněna tím, že tam jsou velmi citlivé údaje, a pan ministr financí pod tlakem argumentace, že se může jednat o citlivé údaje a hrozí zneužití, přichází s vysvětlením, že žádné citlivé údaje tam nejsou. Tak když ho vezmeme za slovo, tak doufám, že sám nežádal o výjimku v NBÚ, nebude to v utajeném režimu a proběhne standardní výběrové řízení.

A taková malá osobní poznámka. Pan ministr Babiš velmi často rád říká, a zase mu nemám důvod nevěřit, že on nepoužívá počítač a elektroniku a takové zbytečnosti a že má ten papír. Kdyby byl živnostník a někdo mu zavedl EET, tak je v problémech, že jo. Protože by na ten svůj papír musel zapomenout a musel by řešit elektronickou komunikaci s úřady. A teď se nechci pouštět do debaty o tom, jestli všude, nebo není všude správný signál.

Velký problém tedy existuje, a na ten chci upozornit, který nám poskytli přátelé z Chorvatské republiky, je problém kukaček. Tam to funguje v rámci konkurenčního boje. Sami víte, že v restauracích a hotelech nejsou příliš velké platy, a v rámci konkurenčního boje vyšlete zaměstnance do konkurenční firmy s úkolem správnému občanovi, předem dobře označenému, aby ho poznal, nevydat účtenku a porušit tak zákon. A co se stane? Kdo je zodpovědný? Majitel! Já se ptám, jak s takovým fenoménem, který skutečně je nekalý, budeme bojovat. Kdo zná zákoník práce, tak teoreticky si můžete vysoudit pět a půl násobek průměrné měsíční mzdy, a tím končíte. Podívejte se na ty drakonické sazby a pokuty. Co si na tom zaměstnanci ten majitel firmy vezme? Nesnižuje se tady prostor pro vytváření pracovních míst, že bude nedůvěra mezi majitelem a zaměstnanci? Raději vytvoří o dvě pracovní místa méně, než by riskoval, že mu tohle někdo poslaný konkurenční firmou udělal? Není to tak jednoduché a věřím, že v následujících měsících, kdy o tom budeme diskutovat, se k tomu vrátíme. Rád uslyším, jaký obranný mechanismus zaměstnavatelům, a je jedno, jestli jsou to právnické osoby, nebo živnostníci, fyzické osoby, poskytneme v případě, že jim to někdo udělá. Ten úmysl tomu zaměstnanci nikdy neprokážete, to je samozřejmé. Nevidíte mu do hlavy, jestli to chtěl udělat, nebo skutečně jenom zapomněl, nebo nevím, proč to udělal.

Takže to jsou skutečně vážné důvody, které nás vedou k tomu odmítnutí konceptu jako celku.

A musíme to zase dát dohromady v kontextu těch další informací. My jsme přesvědčeni, že s daňovými úniky se bojovat má a že Finanční správa má dostatek nástrojů. Navíc od 1. ledna příštího roku dostane další robustní nástroj a to jsou kontrolní hlášení. A zase z vyjádření např. náměstků pana ministra financí, kteří chodí na rozpočtový výbor a říkají: "My přece víme, kdo neplatí ty daně, a až ty pokladny zavedeme, tak na ně vletíme." Já říkám: "Když už to víte, tak už na ně jděte dneska! Nečekejte! Ani dnes, ani zítra, ani příští den. Jděte dneska, když to tak dobře víte, kontrolujte to, a pokud neplní někdo své daňové povinnosti, tak ho sankcionujte a postupujte tvrdě podle zákona." Když to vědí, tak proč nekonají?

Čtyři sta zaměstnanců. Dnes mluvil zástupce šéfa Finanční správy a ten dostal otázku: "Co uděláte? Jak budete kontrolovat ty, kteří budou hlásit výpadky? A že ta dodatečná hlášení budou v pořádku." On říkal: "No, budeme mít čtyři sta nových lidí a ti budou chodit na kontrolu." Asi je to tak naplánované. Tři sta tisíc subjektů, každý z nich může hlásit výpadek a problém, a k tomu čtyři sta úředníků. Tak si spočtěte, kolik těch subjektů vychází na jednoho úředníka a kam bude chodit. Zase to bude výběrové a to je opět ta nerovnost v přístupu k těm jednotlivým subjektům.

Tím, jak stát neustále shromažďuje data na nás, na občany, tak na ty, kteří podnikají, fyzické a právnické osoby, vyrábí - máme v našem politickém takové oblíbené slovo "složky". Takže tímto zákonem se více naplní - ne že vzniknou, ony už vznikají, anebo už vznikly - se zase naplní ty složky.

Já jsem si úplně na závěr připravil takové pěkné přirovnání. Máme tady Otesánka, to je ten stát, kterého krmíme dalšími a dalšími daty, a on neustále roste. A tady je návrh, jak další potravu o třech stech tisících našich podnikatelů dáme tomu Otesánkovi. Ti, kteří se dneska smějí a radují, že se jich to netýká, že ten Otesánek požírá někoho jiného, ti se pletou, protože když roste, tak potřebuje té potravy mnohem více. A klíčovou komoditou v (nesrozumitelné) světě jsou tu informace. A to je ten hlavní důvod, proč my jsme proti. My toho Otesánka krmit nebudeme, my se tím Otesánkem sežrat nechceme nechat, my chceme bránit svobodu. A ztráta soukromí znamená ztrátu svobody. Děkuji. (Potlesk pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Konstatuji došlou omluvu pana poslance Štětiny od 13.30. Pokračovat budeme řádnou přihláškou pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP