(10.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Takže abych to ještě jednou zdůraznil, v Chorvatsku prostě došlo k tomu, že když se zavedly registrační pokladny, tak řada firem a živnostníků skončila. Jestli chorvatský model aplikujeme tady, tak můžeme předpokládat, že i to se stane v České republice. Naopak co se v Chorvatsku stalo - přibylo tam velkých obchodních společností. A z toho je jasné, že zavedení registračních pokladen je zaměřeno proti drobným a středním podnikatelům, živnostníkům, ale slouží velkým podnikatelům.

Pořád jenom mluvíme o lidech, kteří se věnují živnosti naplno a mají podnikání jako svou hlavní práci. Ale máme také spoustu živností, které provozují lidé, kteří to mají vedle nějaké jiné činnosti - matky na mateřské dovolené, prodejci plodin, sezónní bufety někde v turistických oblastech a tak dále a tak dále. Tito lidé budou vystaveni nejenom všem těm obtížím, ale také, a to je potřeba si uvědomit, naprosto neadekvátní represi, protože pokud nebudou mít všechno v pořádku, jak to budou požadovat kontrolní orgány, tak jim hrozí pokuta až půl milionu korun nebo jim hrozí dva roky zákazu činnosti za nevydání účtenky. To je pro tyto lidi myslím sankce za nějaké drobné pochybení, byť třeba opakované, naprosto neadekvátní

Za páté. Návrh počítá s naprosto nereálnými výnosy a předpokládané zvýšení výběru daní, o kterém jsem už říkal, že nenastane, neodpovídá nákladům na celý systém. Já se pořád nemohu se svými matematickými schopnostmi vyrovnat s tím, že Ministerstvo financí v důvodové zprávě předpokládalo, že při 600 tis. lidech, kteří budou zapojeni do registračních pokladen, se očekával zlepšený výběr daní ve výši 10 až 12 mld. korun a že ve chvíli, kdy se číslo těch osob, které do toho budou zapojeny, snížilo na polovinu, tedy na 300 tis., že Ministerstvo financí pořád počítá s tím, že se výběr daní zlepší o 10 až 12 mld. korun. To mně připadá naprosto neuvěřitelné a nedovedu si to vysvětlit jinak, než že Ministerstvo financí žádné analýzy a žádné kvalifikované odhady nemá a prostě tam napsalo nějaké číslo, aby to dobře ideologicky nebo politicky vypadalo, ale žádný lepší výběr daní samo vlastně neočekává, protože tam hází nějaká čísla, která si nějaký úředník nebo politik někde vymýšlí. Není možné, aby když v systému bude 600 tis. lidí, tak se zlepšil výběr daní o 10 mld. korun, stejně jako když v systému bude 300 tis. lidí a částka byla pořád stejná. To je přece úplný nesmysl.

Za šesté. Systém nenarovnává podnikatelské prostředí, ale naopak je náchylný ke korupci. Je to velká obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat stovky milionů korun. A můžeme jenom předem spekulovat, jestli už nemají obrovské prostředky předem určené příjemce. Podívejte se na zadání zakázky, na vytvoření systému. Já myslím, že se k tomu ještě v dalších debatách dostaneme. Podívejme se dobře na znění návrhu zákona, podívejme se dobře do důvodové zprávy. Systém už teď připouští spoustu výjimek, není vlastně jasné, koho, kdy, v jakém rozsahu se bude týkat. Vypadá to, že systém se bude vztahovat jednou na všechny, ale přechodně z něho budou osvobozeny a osvobozovány různé typy činností. Nevíme, na jak dlouho, dočasně, dlouhodobě, navždycky, kdo. Dokonce se tam mluví i o individuálních výjimkách. A to, dámy a pánové, jistě chápete, že takový systém, který je tak trochu nejasný a závislý na rozhodování někoho a se spoustou výjimek a postupným zaváděním a nejasnostmi, že to je právě systém, který vytváří poměrně velký prostor pro korupci, podvody a rozhodně nepřispívá k předvídatelnosti podnikatelského prostředí, kterým se vláda neustále zaklíná a ke kterému se zavázala.

Dámy a pánové, tolik ve stručnosti šest základních bodů, šest základních výhrad, šest základních pochybností, které máme o elektronické evidenci tržeb. Já si myslím, že jsem ty, kteří mě poslouchali a kteří nejsou ideologicky zaslepeni, přesvědčil o tom, že tento systém je naprosto zbytečný, že je nebezpečný, že zatíží podnikatele a drobné živnostníky a nás všechny, že bude stát neadekvátní náklady, které zaplatí plátci daní, že bude mít důsledky nejenom pro živnostníky a podnikatele, ale pro nás všechny a že k ničemu dobrému nepřispěje. Můžeme si klást otázku, proč někdo chce s takovou vehemencí zavádět systém, který skoro nikde nefunguje, funguje v Chorvatsku, tam nefunguje dobře, respektive nenaplňuje cíle, se kterými byl zaváděn. Jaký je důvod pro to, abychom něco takového měli v České republice? Určitě to není lepší výběr daní. To jsme si ukázali. Určitě to není narovnání podnikatelského prostředí, to jsme si také ukázali. Určitě to není nějaké efektivní jednání státu. Vždyť se tady budou vyhazovat stamiliony korun. Nic z toho není tou skutečnou motivací. Já myslím, že jedinou skutečnou opravdovou motivaci musíme hledat v nechuti sociální demokracie a v nechuti velkopodnikatelů, které reprezentuje pan ministr financí Babiš, k drobným podnikatelům a živnostníkům. Pro jedny představují konkurenci a pro druhé představují něco neuchopitelného, nebezpečného, protože oni jsou svobodní, něco dělají, stát to nekontroluje, stát to neřídí a to vypadá nebezpečně.

Já si myslím, že hlavní důvod, proč tady chce vláda zavést registrační pokladny, se dá shrnout slovy Miltona Friedmana, který jednou řekl: "Jedním z motivů omezovat svobodu volného trhu je strach ze svobody samotné." Ano, dámy a pánové, strach ze svobody a snaha všechno kontrolovat a podřídit státu a některým ekonomickým zájmům, to je ta pravá motivace pro zavedení registračních pokladen a to je taky důvod, proč Občanská demokratická strana udělá všechno pro to, aby tento zákon v České republice nevstoupil v platnost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Petr Fiala. Než se vrátíme do řádně přihlášených, dovolte mi, abych citoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se z dnešního jednání pan poslanec Tureček a pan ministr Brabec.

Teď série faktických poznámek, a to nejdříve paní poslankyně Šánová, pan poslanec Rais, pan poslanec Plzák, Lorencová, Chalupa a Nykl. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Dobrý den. Vážený pane předsedo, milí kolegové, byl tady pokus od pana Koníčka o takový exkurz do náležitostí dokladů. Já bych to ráda upřesnila, protože si myslím, že to bylo značně nepřesné. Co na tom dokladě, názorné pomůcce, už to tady není, chybělo. A že tam toho chybělo tolik. Já bych chtěla uvést. Máme dva typy dokladů: účetní a daňové. Účetní doklady řídí zákon o účetnictví, daňové doklady podléhají zákonu o dani z přidané hodnoty. Toto byl daňový doklad, tudíž je upraven zákonem o dani z přidané hodnoty. Ještě bych chtěla uvést, že zákon o dani z přidané hodnoty definuje více druhů dokladů, ale zejména běžný daňový doklad a zjednodušený daňový doklad. Pokud by kolega věděl, který typ dokladu toto byl, nemohl by tady vykládat to, co vykládá. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP