(9.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím o klid ve Sněmovně... (Ministr Babiš přinesl kopie účtenek k řečnickému pultu. Veselost v sále pokračuje.) Poprosím pana ministra, aby se případně posadil na místo, aby kolega Kalousek mohl pokračovat. Prosím, pane kolego, máte slovo. (Účtenky byly přemístěny ke stolku zpravodajů.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pro ty, kteří sedí přímo proti mně, si jenom dovoluji z vrchu informovat, že za těmi cedulemi (u stolku zpravodajů) sedí Klaška a Babiš. (Veselost v sále.)

Takže hovořili jsme o nákladech, které uvádí studie BDO, které jsou v přímém rozporu s náklady, které uvádí materiál Ministerstva financí... (V sále je neklid a hluk.) Jménem klubu TOP 09 prosím o deset minut přestávky, kterou snad použijeme na to, že se budeme navzájem v této Sněmovně poslouchat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já tedy vyhlašuji desetiminutovou přestávku. Budeme pokračovat v 9.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP