(20.40 hodin)
(pokračuje Korte)

Pozorný pamětník, a jsou zde tací, a pozorní jste nepochybně všichni, zaregistroval, že mezi tím rokem 2011 a 2014 došlo k podstatné změně, velmi zásadní, a to jest to, že název této dlouhé komise se výrazně zkrátil, a to o celých pět slov, a byla to "a kontrola činnosti inspekce policie", neboť k 1. 1. roku 2012 vznikla Generální inspekce bezpečnostních sborů -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, nerad vám vstupuji do řeči, ale požádám kolegyně a kolegy o zklidnění. Byť se jedná o poslední bod, Sněmovna stále ještě jedná. Věnujte pozornost tomu, co se přednáší, je to důležitý bod. Děkuji za to, že to budete respektovat.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. K 1. 1. roku 2012 vznikla Generální inspekce bezpečnostních sborů a Poslanecká sněmovně se rozhodla zřídit si zvláštní stálou komisi na kontrolu tohoto sboru, takže teoreticky vzato tato stálá komise by měla mít méně práce, ale fakticky se ukazuje, že to tak není, jak dokazuje předložená zpráva.

Já přesto, protože vidím, že vás to zajímá, tak si dovolím říci několik obecných slov. (V sále je silně rušno, poslanci se baví a řečníka příliš nesledují.)

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu je závažným zásahem do základních lidských práv odposlouchávaného občana. Je to zásah do práva na soukromí podle článku 7 Listiny základních práv a svobod - pane předsedo Hamáčku - nedotknutelnosti obydlí podle článku 12 - pane předsedo Hamáčku - a práva na tajemství zpráv podávaných telefonem podle článku 13 - pane předsedo Hamáčku, vaším prostřednictvím (k předsedajícímu.). Děkuji.

Prolomení těchto práv je striktně reglementováno zákonem. K takovému zásahu může dojít pouze za podmínek paragrafu 88 trestního řádu, avšak vždy, to zdůrazňuji, při tom musí být šetřena podstata a smysl práv odposlouchávaného občana.

Pane předsedající, já chápu, že levou část našeho spektra lidská práva příliš nezajímají. Je to tradice.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane kolego Korte, opakovaně jsem vyzýval kolegyně a kolegy ke ztišení. Předpokládám, že moji výzvu slyšeli a zachovají se podle toho. (Hluk v sále se příliš nesnížil.)

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. A nyní já velice lituji, že tady není pan ministr spravedlnosti k tomu, co vám chci říci, ale je zde pan místopředseda vlády. Já předpokládám, že mu to vyřídí.

Kromě splnění podmínek uvedených v paragrafu 88 trestního řádu je třeba posuzovat i zvláštní okolnosti případu z hlediska přiměřenosti odposlechu k sledovanému účelu, stejně tak jako i to, že by měl každý, do jehož práv bylo odposlechem zasaženo, mít právo na soudní přezkoumání zákonnosti nařízeného odposlechu, nestanoví-li zákon závažné důvody, proč by mu to právo mělo být odepřeno.

S tím souvisí informační povinnost orgánu, který pravomocně ukončil řízení, to jest Policie České republiky, příslušný státní zástupce, příslušný soud, sdělit odposlouchávané osobě, že byla odposlouchávána, aby mohla podat eventuálně stížnost na nezákonnost tohoto odposlechu. Tato povinnost je plněna, jak jsme zjistili, značně voluntaristicky, respektive je zcela ignorována, neboť nikdo tuto povinnost nekontroluje, tudíž ji nikdo nevymáhá, a v důsledku toho se dotyčný o odposlechu vůbec nedozví a nemůže si stěžovat. A kde není žalobce, není soudce. Je zde i nejasný výklad - prosím, abyste tato slova pečlivě vyřídil panu ministru spravedlnosti - paragrafu 88 odst. 9, který stanoví výjimky z této informační povinnosti.

Dámy a pánové, komise nekontroluje meritorně prolomení oněch práv, jak jsem o tom mluvil v úvodu, ale pouze procedury, to jest zákonnosti postupu Policie České republiky. A já jsem velmi potěšen, že mohu konstatovat, že komise při všech svých kontrolních úkonech, ve všech jednotlivých případech mohla konstatovat, že zákon porušen nebyl, což znamená že příslušný útvar Policie České republiky, to jest Útvar zvláštních činností, pracuje tak, jak pracovat má.

Já vám děkuji za pozornost a prosím ctěnou Poslaneckou sněmovnu, aby vzala tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a požádám vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Eviduji zde faktickou poznámku pana vicepremiéra Bělobrádka. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl poprosit vaším prostřednictvím pana poslance Korteho. Já už jsem starší pán, mám sklerózu, dokonce i roztroušenou, tak jestli byste mi ty připomínky mohl předat v písemné formě a já je panu ministrovi rád předám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další přihlášku do rozpravy... Pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nedá mi to malé edukační okénko, ale kvůli tomu jsem se nehlásil. Existuje stenozáznam. Bezesporu parlamentní tajemníci, asistenti a mnoho dalších lidí jsou schopni si to z toho stenozáznamu vytáhnout a sdělit to v písemné podobě panu vicepremiérovi.

Ale kvůli tomu jsem se nehlásil. Já bych chtěl požádat předsedu této komise pana kolegu Korteho, aby na září, pokud možno, připravil podklady pro řádný bod jednání Poslanecké sněmovny, protože přestože už je relativně pozdě, ta informace, která se opakuje, není úplně nová. Že stát neplní své informační povinnosti v tak závažném prolomení osobnostních práv, jako jsou odposlechy, je mimořádně alarmující. Nemyslím si, že dneska bez podkladů bychom měli o tom jednat, ale myslím, že bychom měli dostat statistiky. Myslím, že statistická čísla nám postačí k tomu, abychom věděli, zda je potřeba úpravy zákona. A pokud to nikdo nevymáhá, tak stanovit, kdo má vymáhat plnění této povinnosti, protože to je neslýchané, aby stát odposlouchával občana, měl povinnost ho informovat o tom, že odposlech proběhl, aby se občan mohl případně bránit, a stát tak nečiní. To je jasné bezpráví a měli bychom pokud možno tomu zabránit.

Takže mám prosbu, bez nějakého usnesení, aby pan předseda této komise na září na příští jednání Poslanecké sněmovny připravil tento bod, ať o tom můžeme podrobně debatovat. Myslím, že u toho by měl být ministr spravedlnosti, případně ministr vnitra. A pokud vyplyne nějaká potřeba změny legislativy k tomu, abychom lépe ochránili soukromí občanů, pokud vyplyne, já na to nejsem odborník, tak jsme připraveni jako náš klub se na tom intenzivně podílet, abychom tu nápravu prostě zjednali. Není možné, aby stát neplnil své povinnosti v tak citlivé otázce. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Novotný. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP