(19.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Paní poslankyně Jitka Chalánková se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny, a to dnes od 19.30 po zbytek jednacího dne a v pátek po celý jednací den, a to z osobních důvodů.

 

Budeme pokračovat bodem

152.
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka
Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014
/sněmovní tisk 442/

Prosím pana ministra dopravy, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, ze zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury vyplývá povinnost předložit vládě k projednání roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti SFDI a následně ji předložit ke schválení Poslanecké sněmovně nejpozději do 31. března.

Výroční zpráva o činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014, jejíž součástí je i roční účetní uzávěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření fondu v roce 2014. Státní fond dopravní infrastruktury měl pro rok 2014 schválený rozpočet ve výši 71 miliard korun. Ze schváleného rozpočtu tvořilo 5 miliard prostředky OPD2, které vzhledem ke skutečnosti, že nebyl schválen operační program, nebylo možné čerpat. Reálně využitý rozpočet pro rok 2014 tedy činil 66 miliard. V roce 2014 bylo celkem uvolněno 52 miliard, což představuje 73 % schváleného rozpočtu a 79 % reálně využitelného schváleného rozpočtu. Vzhledem ke skutečnosti, že nedočerpané národní prostředky lze převést do roku 2015, byly v roce 2015 tyto využity na kofinancování prostředků EU a financování oprav druhé a třetích tříd v krajích. Zčásti se počítá také na úhradu převodu nádražních budov z Českých drah na SŽDC.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Usnesení hospodářského výboru vám bylo doručeno jako tisk 442/1. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Stanislav Pfléger, aby se ujal slova, informoval nás o jednání výboru a poté v podrobné rozpravě navrhl usnesení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Dobrý večer, dámy a pánové. Hospodářský výbor se touto výroční zprávou Státního fondu dopravní infrastruktury zabýval na své 22. schůzi dne 4. června 2015 a hospodářský výbor po vyslechnutí výkladu státního tajemníka a prvního náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka, pověřeného ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelici a zpravodajské zprávě poslance Stanislava Pflégera a po obecné a podrobné rozpravě přijal usnesení, které vám v rámci podrobné rozpravy přečtu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Aby to nebylo úplně bez povšimnutí, tak nejprve chci říct, že nemám žádný návrh usnesení. To usnesení je logické. Určitě já i my, členové klubu, budeme hlasovat pro přijetí toho usnesení. Ale neměli bychom mlčet k tomu výsledku.

Vláda nám říká celou dobu, co je ve své funkci, o tom, jak chce zvýšit investice do infrastruktury, a má v tom naši podporu. Pan ministr ta čísla řekl, ale jak bych řekl, tak skoro stydlivě a potichu. Tak já to zkusím trochu rozebrat.

Příjmová stránka dopadla relativně dobře. Tak jak jsme naplánovali, je tam asi plus 800 milionů, vybralo se víc na mýtu, takže tam není co vytýkat. Nicméně vždycky když se schvaluje rozpočet, tak dělají tiskové konference pan premiér, velmi často pan ministr dopravy - teď nemyslím pana ministra Ťoka, ale jeho předchůdce - a říká: "A my jsme schválili, milá veřejnosti stavební i občanská, rekordní nebo zvýšený rozpočet na rok 2014 ve výši 71 miliard." A někteří z nás už tehdy upozorňovali, že to číslo není reálné, přesto jsme byli upozorňováni, že to tak je a že to vláda zvládne. Pak po úpravách rozpočtu ten rozpočet klesl zhruba na 68 miliard, nic proti, to se stane, ta odchylka není nijak dramatická. Je to méně než 5 %, při plánování rozpočtu v tak velkém objemu méně než 5 % to není přece žádná velká odchylka.

Ale doporučuji všem buď dneska, pokud jste to už nečetli, tak se podívejte teď, nebo někdy příště, jsou to strany 25 a 26 výdajů. A podívejme se, jak byly naplánovány výdaje a jak to dopadlo.

Tak nejdříve ta pozitivní zpráva. Když si vezmu železnici a železniční stavby, tzn. klíčového investora SŽDC, tak můžeme být spokojeni. Nechci rozebírat jednotlivé akce. Vždycky je nějaká rozepře, která akce má mít přednost a která ne, ale v zásadě byl rozpočet splněn.

Když se ale podíváte na silnice, tak ten výsledek je tragický. A kdo si vzpomene, kolikrát jsem tady chodil já a mí kolegové kritizovat bývalého ministra dopravy a vyčítali jsme mu zejména personální rozvrat na Ředitelství silnic a dálnic, tak tato čísla jsou výsledkem jeho působení. Ta organizace byla skutečně rozvrácená, velmi často se měnil generální ředitel. A opět říkám, pan ministr Ťok nastoupil, mám pocit, na začátku prosince, takže to není žádná kritika pana ministra Ťoka, protože když nastoupíte 3. prosince, tak do 31. 12. v investicích do silniční infrastruktury už neuděláte vůbec nic. Ale řekněme si ta čísla, ať alespoň tady zazní na mikrofon.

Na silnice, nebo na pozemní komunikace, abych byl přesný, bylo plánováno 36,3 miliardy výdajů a ve skutečnosti bylo proinvestováno nebo zaplaceno 23 miliard, 62,9 %. Opravdu tragický výsledek. A samozřejmě ty peníze jsou rozděleny do dvou kategorií, tzn. dálnice a ostatní komunikace, které patří státu. A zase v těch dvou kategoriích máme investiční a neinvestiční, zjednodušeně nové investice a opravy. Když se podíváme na dálnice nebo i na silnice, tak v opravách to ještě šlo. Na dálnicích jsme plánovali, že opravíme dálnice za 4,09 miliardy, a bylo utraceno 4,02 - 98 %, dobrý výsledek. Opravdu 100 %, 98, to je prostě tak, jak to mělo být. U silnic mělo být na opravách utraceno asi 8 miliard, výsledek 7,6 - 95 %, zase si myslím, že dobrý výsledek. Kvůli 4,7 % bych určitě nevystupoval a neříkal, že je to nějaká dramatická chyba ministra.

Ale pak přijdou ty investice, to, co všichni rádi - a teď říkám všichni a myslím všechny politické strany v Poslanecké sněmovně - slibují voličům, občanům, protože tu kvalitu vidíme a potřebujeme nejenom opravovat, ale budovat nová silniční spojení. Takže na dálnice bylo plánováno 7,59 miliardy - 7,6 miliardy a skutečnost 2,9: 38 %, necelých 38 % investic plánovaných na dálnice bylo uskutečněno v roce 2014. A na silnice je to o něco málo lepší procentuálně, ale v penězích skoro stejné, protože tam logicky síť rychlostních komunikací a silnic první třídy je větší, je to mnohem více kilometrů. Bylo plánováno 16,9 miliardy, výsledek necelých 8,5 - přesně 50 %. A to nejsou dobré výsledky. To znamená z celkových 24,5 miliardy, které měly být na investice, bylo vyčerpáno 11,3. Hluboko pod 50 %.

A je to zodpovědnost pana premiéra, protože jsme o tom opakovaně mluvili a upozorňovali jsme ho. K výměně ministra došlo až v prosinci, nový ministr s tím nemohl nic udělat. A je třeba, abychom si to uvědomili a abychom si uvědomili, že není klíčové číslo, které schválíme v prosinci, a pak se pochválíme, že vláda navrhla a Sněmovna schválila, 70, 80, 90, 100 miliard, ale klíčová čísla se dozvídáme právě při závěrečných účtech a při závěrečné zprávě. A to máme dneska na svých lavicích, ve svých noteboocích a ve svých počítačích. A je to poučení pro všechny. Za prvé, abychom plánovali realisticky, abychom se v tom prosinci, když schvalujeme rozpočet, nenafukovali, kolik dáváme na dopravní infrastrukturu. Říkám, rozdíl i do 10 % je úplně v pohodě v tom obrovském čísle, protože věci typu prodloužení výběrového řízení, zahájení pozdější stavby, nebo například může být kratší stavební sezóna z důvodu klimatických podmínek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP