(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Požádám pana ministra, aby vám odpověděl.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to docela složitý a dlouhodobý problém, který má svoji historii, samozřejmě svůj nějaký věcný obsah, současný stav a nějaká opatření, která jsou přijímána. A je to přesně ta historie, která se dá líčit 30 minut, 20, 60 i 90. Já se pokusím se omezit na tři.

Ten stav, abych se pokusil odpovědět co nejkonkrétněji. V roce 2014 jsou postupně podávány vojáky žádosti u většiny složek ozbrojených sil, a to proto, že v roce 2013 vlastně uspěl jeden voják se svou stížností, která byla ještě vyřizována za doby mého předchůdce pana ministra Picka. To byl ten pověstný případ z Čáslavi, který samozřejmě poměrně složitou cestou nakonec dospěl k Nejvyššímu správnímu soudu, který ten nárok na odškodnění nebo doplacení přesčasu příslušnému vojákovi uznal a vyhověl té žádosti. A spustilo to samozřejmě řetězec, jak bylo tady o tom hovořeno. Všichni začali kopírovat ten stejný model a začali houfně stížnosti podávat.

Celkový počet stížností k 15. červnu tohoto roku je 1777. Nejvíce je jich u vzdušných sil, kde jich je více než tisíc. Vyřízeno ale a pravomocně rozhodnuto je už téměř tisíc žádosti, takže ta situace není, řekněme, bez nějakého vývoje a dovolím si ho označit za pozitivní. Proplaceno již bylo celkem 3,5 mil. korun. Máme odhady možného maxima celkového objemu, o který vojáci žádají, což vůbec neznamená, že to je ten objem, který by jim byl proplacen, ale nějaké maximum maxim. To máme cca spočítáno na 60 mil. Chci zdůraznit, že to vůbec ale nepředpokládáme, že je částka, o kterou by šlo. Zároveň chci říci, že se jedná o důsledek pravidel nastavených v minulosti. Čili od 1. 7., od platnosti novely zákona 221, o vojácích z povolání, už nic takového nehrozí. Tolik tedy v maximální stručnosti.

Možná ještě: Prohloubení nějakých stížností nebo zvýšení jejich počtů v důsledku přetěžování vojáků při nenaplnění posádek, tak jak je známo a jak tady také bylo dopoledne citováno, jedním slovem - nepředpokládáme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan poslanec jde položit ještě doplňující otázku, prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, děkuji za vaše konkrétní odpovědi. Souhlasím s tím, že je to složitý dlouhodobý problém. Od toho roku 2013 se otevřela stavidla dalších stížností. Chtěl bych se jenom zeptat, kdy počítáte s vyřízením zbylých cca 780 stížností. Jestli máte aspoň nějakou představu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. A opět požádám pana ministra, aby nám odpověděl.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Ono to souvisí často také s informovaností těch vojáků, nebo s - použiji nehezkého slova - školení nebo znalosti svých práv a povinností. My jsme se na to teď zaměřili v posledních měsících, aby co největšímu počtu vojáků a jejich velitelů především bylo jasné, na co nárok je, na co nárok není. Co je skutečně povinnost, kde jsou ty hranice a kde jsou případná rizika různých interpretací. Čili ta právní služba, jak bych to nazval, ta se na tom velmi aktivním způsobem podílí. Bylo tak konáno v únoru, dubnu i prosinci roku 2014 za osobní účasti náčelníka Generálního štábu, v únoru roku 2015 se dělalo ještě jedno takové školení pro právníky i velitele. Jednali jsme i s veřejnou ochránkyní práv prostřednictvím státního tajemníka Ministerstva obrany. To bylo 19. května tohoto roku. Dvakrát jsme zodpovídali na písemný dotaz senátora Michálka. Čili snažíme se především informovaností docílit toho, aby ty věci už nenarůstaly.

Co se ale týče, abych odpověděl konkrétněji na časový horizont nebo výhled, na který tady padl ten dotaz - dost obtížně se na to odpovídá, protože neznáme počet odvolání nebo vyhovění nebo posunům k soudům vyšších instancí. Ale můj hrubý odhad je dva až tři roky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Než budeme pokračovat dál, přečtu další omluvenku. Dnes od 18 hodin až do konce jednacího dne se omlouvá z jednání paní poslankyně Markéta Wernerová.

Nyní bych požádal pana poslance Jiřího Štětinu, který byl vylosován jako 16. v pořadí, s jeho interpelací na ministryni Kateřinu Valachovou. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Vážená paní ministryně, obdržel jsem vaši odpověď ze dne 23. června ve stejném znění, kterou mně adresovala i paní zastupující ministryně Marksová ze dne 17. 6. Nesnížím se k tomu, abych vás kritizoval, protože vím, že tuto odpověď jste nezpracovávali. K tomu máte příslušné náměstky a odpovědné pracovníky, kteří vůbec nebrali v úvahu reálná fakta a hlavně kontrolní závěr NKÚ 14/04, který řeší peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy, ukazatele státního rozpočtu, všeobecná sportovní činnost. Nejenom z těchto důvodů považuji vaši odpověď nejenom za nedostatečnou, ale přímo zavádějící a obsahující počínání předsedy Autoklubu České republiky, který je nechvalně znám svou činností v podniku Sazka. Jenom citace z kontrolního závěru NKÚ: "Autoklub České republiky neoprávněně použil peněžní prostředky státního rozpočtu v úhrnné výši 5,46 mil., když porušil podmínky, za kterých mu byly peněžní prostředky státního rozpočtu poskytnuty."

Dále nejsem spokojen s odpověďmi na jednotlivé otázky zejména v oblasti členské základny a zdůvodnění, že nebyla vedena centrální elektronická evidence, a je to spíše úsměvné než reálné. Také mně chybí stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k průběžnému opatření Městského soudu v Praze, kterým pozastavil platnost některým ustanovením stanov autoklubu.

Vážená paní ministryně, budu velmi rád a budu vás v tom nesmírně podporovat, když bude zcela bezezbytku naplněno prohlášení vlády České republiky v kapitole 8.2 Sport, který správně formuluje: "Chceme stabilní prostředí financování sportovních klubů s důrazem na práci s mládeží, prostředí podporující spolufinancování sportovních činností. Vytvoříme podmínky pro trenéry a sportovní instruktory mládeže včetně příležitosti pro druhou kariéru aktivních sportovců." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP