(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Třetí v pořadí byl vylosován pan poslanec Zdeněk Soukup, který interpeluje také ministryni práce a sociálních věcí - ve věci příspěvku na péči. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, vážená paní ministryně Marksová, v roce 2007 vešel v platnost zákon o sociálních službách, který zavedl jako novou dávku příspěvek na péči pro hendikepované, kteří se o sebe nedokážou sami postarat. Nejsou to malé peníze. V roce 2013 se více než 330 tisícům příjemců vyplatilo celkem 20,4 mld. korun. Smyslem této dávky bylo vytvořit nový nástroj pro financování sociálních služeb, který měl přinést dosavadnímu pacientovi svobodnou volbu při výběru konkrétní služby. Dávky měly z pasivního pacienta učinit aktivního a suverénního klienta - tak stojí ve zdůvodnění původního zákona.

Bohužel se ukazuje, že dochází pravděpodobně ke zneužívání dávky, a to ve velké míře. Exaktní údaje vypovídají o tom, že k nákupu sociálních služeb využívají klienti pouze třetinu z oněch 20 mld., ostatní prostředky jdou na tzv. neformální péči. Část z toho slouží pravděpodobně sanování rodinných rozpočtů. Při sebelepší vůli se přitom nedá předpokládat, že většina rodin má odborné a technické podmínky k tomu, aby se dokázala o své hendikepované plně a kvalitně postarat.

Mezi odborníky se vedou diskuse o smysluplnosti příspěvku na péči, o možnosti dávat ho třeba zčásti formou voucherů na kvalifikovaně poskytované sociální služby. Jenom na okraj, ty je třeba udržovat v chodu každoročně dotací a ta se neustále zvyšuje. Letos má v souhrnu dosáhnout 7,4 mld. korun, a jak jsme tady slyšeli před chvílí pana ministerského předsedu, dojde k dalšímu navýšení asi o 760 mil.

Otázka tedy na paní ministryni: Několikrát jste mluvila o tom, že se připravuje velká novela zákona 108 o sociálních službách. Počítáte v ní také s opatřením, které zamezí zneužívání příspěvku na péči? Případně jak to chcete udělat?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, samozřejmě to, co tady bylo řečeno, je pravda až na to, že bych se ohradila proti tomu pojmu, že to je masivně zneužívané.

Vrátila bych se k tomu, proč vlastně vznikl zákon o sociálních službách a byl zaveden příspěvek na péči. Tenkrát ta myšlenka byla, že by se člověk sám měl za příspěvek na péči rozhodnout, jakou službu nebo jaký druh služby chce, zda chce zůstat doma, nebo zda si chce nakoupit služby v ústavu. To byla ta původní myšlenka. Ano, a je pravda, že vlastně za ta léta naprostá většina klientů, jimiž jsou vlastně senioři, tou většinou, to využívá k tomu, že ty peníze dá svým blízkým a zůstává doma. Nicméně nelze určitě říci, že celá tahle suma peněz, která je odevzdávána příbuzným, je zneužívaná. Myslím, že to je trošku silné slovo. Ale to, že se diskutuje o tom, jak tedy alespoň kus určit na nějaké třeba vouchery, uložit prostě povinnost, aby alespoň část toho příspěvku byla skutečně použita na nákup sociálních služeb, tak ty debaty tady jsou a právě teď se ta novela, velká novela zákona o sociálních službách diskutuje. My o tom víme a počítá se tam s nějakými takovými změnami. O těch detailech vás budeme určitě informovat v rámci jednání výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda pan poslanec bude mít doplňující otázku. Není tomu tak, dobře, děkuji.

Nyní tedy požádám pana poslance Vladimíra Koníčka o jeho interpelaci na vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane nepřítomný ministře, podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je osobou povinnou k dani právnická nebo fyzická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, přičemž důraz je kladen na soustavnost této činnosti. Poskytování odborných expertiz a dalších služeb může mít znaky ekonomické činnosti podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o DPH, je-li tato činnost vykonávána soustavně. Pokud by tomu tak bylo, pak jsou odborné expertizy předmětem daně. Podle § 2 a § 4a zákona o dani z přidané hodnoty se úplaty za tato plnění započítávají do obratu pro povinnou registraci. Plátcem se osoba povinná k dani stane při dosažení obratu 1 mil. korun za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

To je citace z odpovědi orgánu Finanční správy na můj dotaz, zda fakturace ve výši 4 090 654 koruny za expertizy poslancům nezakládá povinnost k přihlášení k platbě z přidané hodnoty. Podle výroční finanční zprávy hnutí ANO 2011 za rok 2014 tato činnost byla soustavná a určitě překročila limit daný zákonem o dani z přidané hodnoty.

Ptám se vás, vážený pane ministře, kdy začnete jako ministr financí vymáhat po hnutí ANO 2011 nezaplacenou daň. (Předsedající: Děkuji vám.)

A ještě mám čas. (Předsedající: Máte čas, můžete mluvit.)

Takže se ještě můžu zeptat nebo doplnit, že před čtrnácti dny jsem byl na jednání na Generálním finančním ředitelství a můj pocit z tohoto jednání je, že Finanční správa hledá všemožné kličky, proč by vaše strana platit neměla, místo aby dělala vše pro to, aby poplatníci plnili své povinnosti. Už se, pane ministře, nedivím, že ve vybírání daní tak pokulháváme, když se Finanční správa chová takovým způsobem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, přesně jste naplnil čas.

Nyní tedy požádám paní poslankyni Annu Putnovou o její interpelaci na paní ministryni Kateřinu Valachovou. Máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěla jsem svoji interpelaci stáhnout, ale protože přišla paní ministryně, zeptám se k novele zákona o vysokých školách.

Minulé vedení Ministerstva školství předložilo novelu zákona o vysokých školách, která z mého pohledu naprosto nenaplňuje očekávání vysokých škol, kterým by poskytla moderní nástroj řízení vysokých škol vhodného pro 21. století. Na schůzi školského výboru jsme přerušili projednávání této novely proto, že jsme chtěli, aby ji předkládala už nově jmenovaná paní ministryně.

Já se tedy ptám, do jaké míry se ztotožňujete, paní ministryně, s předlohou, která vzešla z dílny vašeho předchůdce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám za otázku a paní ministryně už jde, aby vám odpověděla.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane místopředsedo, vážená poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi odpovědět. Co se týká novely zákona o vysokých školách, vládního návrhu, který vláda schválila 30. března 2015 a předložila Poslanecké sněmovně, tak jako ministryně školství této vlády ji samozřejmě budu hájit, nicméně jsem si vědoma, že zatímco v případě odborných konzultací s reprezentací vysokých škol bylo v tomto ohledu učiněno mnohé a koneckonců i nyní na právě skončeném podvýboru Česká konference rektorů, Akademie věd a další reprezentace vysokých škol vyjadřují novele podporu, tak jsem si vědoma toho, že je zde ještě hodně co komunikovat v případě politické reprezentace a v případě naplnění všech očekávání, která s novelou vysokoškolského zákona byla spojena.

Jedná se o dílčí novelu, což potvrzuji, jejímž hlavním cílem je zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím změny akreditací a ustanovení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství s vyšší mírou kompetencí, než je to nyní u Akreditační komise. To je tedy její hlavní cíl.

Já budu novelu hájit, protože se domnívám, že jde o krok správným směrem, nicméně souhlasím s tím, že je to jeden z kroků, po kterém by měly následovat další, např. reforma financování vysokého školství.***
Přihlásit/registrovat se do ISP