(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Pan ministr se chystá k odpovědi.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek No, nezlehčujte to, pane poslanče. Ono to je trochu jinak. Ty zdroje jsou daleko významnější, než si myslíte. To není prodání jedné ženy. Když jsem navštívil Erbil, tak mi řekl kurdský premiér: Dnes jsme koupili 200 žen. Chápete? A nebudu vám říkat tu sumu, za kterou je koupil. Nemyslete si - když jsem tady řekl, že se prodávají ženy, je to něco neslýchaného, středověkého, naprosto odporného, ale rozsah tohoto obchodu si vůbec nedovedete představit. To, jakým způsobem se prodávají zajatci, jaký byznys se z toho utvořil, to asi překračuje vůbec jakékoliv vaše schopnosti si to představit.

A ty zdroje byly opravdu zásadní. Když jsem řekl, že to byly tři zásadní zdroje - ropa, prodej zajatců, především žen, a potom starožitnosti - tak vás ujišťuji, že ty zdroje byly tak masivní, že se do té doby nikomu nezdálo, že by nějaká zločinecká skupina byla schopna takovým způsobem (nesrozumitelné) takovéto miliardy dolarů. Do této chvíle vám bohužel musím říci, že obchod například s lidmi, s ženami, má v té oblasti takový rozsah, že si to nedovede v této zemi, myslím, jen tak někdo bez zasvěcení vůbec představit.

Nepodceňujme tady tyto věci. To nejsou žádné jenom moje skandální výroky. Já vám naprosto seriózně odpovídám na to, že toto byly zásadní zdroje a jsou stále zásadní zdroje. A k tomu, jak jsem řekl, patří dnes ty poplatky.

Co se týče té vaší otázky, přerušování finančních toků teroristů, to bylo jedno ze základních témat také schůzky zemí G7 teď v Bavorsku. Tam to bylo stanoveno jako jeden ze zásadních úkolů, které si země G7 dávají. Dokonce si myslím, že ten úkol se s určitými limity docela úspěšně daří plnit. Opravdu to působí takzvanému Islámskému státu velké problémy, že jsme schopni velkou část těch příjmů eliminovat. Proto musí nyní spoléhat na výběr vlastních daní a poplatků v té oblasti.

Vidím, že to nestíhám, téma je veliké, příště budu pokračovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvenky. Odteď do 18 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Šarapatka a dnes od 17 hodin do konce jednacího dne a zítra po celý den ze zdravotních důvodů pan poslanec Jaroslav Borka.

Jako další s interpelací vystoupí paní poslankyně Markéta Adamová, která interpeluje paní ministryni práce a sociálních věcí. Máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, od května tohoto roku platí novela zákona o hmotné nouzi, která měla mimo jiné přinést omezení vyplácení dávek na bydlení, pakliže jdou do rukou nepoctivých provozovatelů ubytoven. Vzhledem k paragrafu zákona, který zahrnul do rozhodování i samosprávy, si bohužel řada obcí vyložila tuto větu v zákoně jako možnost nikoli zbavení se pochybných ubytoven, ale spíše osob, které v nich vzhledem ke své situaci jsou nuceny žít, což je samozřejmě špatně.

Dalo se tomu však podle mého názoru zamezit. Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo při schvalování zákona jasně upozornit na rizika plynoucí ze špatného výkladu ustanovení a už při tvorbě novely se pozměňovací návrh mohl upravit tak, aby se předešlo právě těmto budoucím chybám. Ministerstvo rozhodně disponuje dostatečným aparátem, avšak tak neučinilo. Poté mohlo ještě před účinností zákona vydat metodiku pro obce, jak se zákonem nakládat. Opět tak neučinilo.

Nyní hrozí, že tisíce lidí skončí na ulici. Zeptám se tedy, co uděláte pro to, aby se tak nestalo. Budu sice předjímat vaši odpověď, ale prosím, nesnažte se spojovat tuto záležitost se zákonem o sociálním bydlení, který ještě ani nevznikl a koncepce nebyla ani projednána vládou. To je zatím hudba budoucnosti a tento problém je zde dnes. Rovněž se prosím nevymlouvejte ani na obce. Zajímá mě, jak to řešíte konkrétně vy. Jistě by totiž nikdo nechtěl, abychom měli tisíce nových bezdomovců.

Dále by mě zajímalo, kolik případů hodných zvláštního zřetele, jak se píše v tomto zákoně v § 33 odst. 6, kdy může úředník výjimečně přiznat nárok na doplatek na bydlení i pro osobu bydlící na ubytovně, bylo přiznáno v roce 2014, v kolika případech pak byla přiznána maximální možná zákonná částka doplatku na bydlení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Požádám paní ministryni, aby vám odpověděla.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, tak za prvé, možná bychom si měli trochu připomenout, jak funguje legislativní proces. Onen problematický pozměňovací návrh byl předložen této Sněmovně ve druhém čtení, nebyl projednán výbory, jestli si vzpomínáte. A opravdu v tom okamžiku, kdy tady byl načten, nebyl ani s celým aparátem celého Ministerstva práce a sociálních věcí, který samozřejmě máme k dispozici, tak to se tady odehrávalo v minutách, takže legislativní stanovisko k tomu nebylo možné udělat. Když tento návrh šel do Senátu, tak ano, tak pan senátor, teď nevím jméno, jeden ze senátorů, navrhl pozměňovací návrh tak, aby se právě vyjasnily ty problémy, o kterých se vědělo, když to šlo do Senátu, nicméně naprostou většinou hlasů přes celé politické spektrum Senát schválil původní verzi, jak byla zase tenkrát naprostou většinou hlasů přes celé politické spektrum tady schválena v Poslanecké sněmovně. A jak známo, tak opravdu legislativní proces je jaksi nadřazen jakýmkoliv názorům ministerstev.

Co se týče toho, zda hrozí, či nehrozí, aby tady byli lidé na ulici, to teď v žádném případě nehrozí, protože jak asi všichni víte, došlo k výkladu. Ministerstvo, které je jaksi v uvozovkách nadřazeno obcím, nebo je nějak metodicky vede, Ministerstvo vnitra, vydalo v lednu jedno stanovisko, kde říkalo, že souhlas obce je závazný pro úřady práce, pak ale vlastně teď v červnu vydalo druhé stanovisko, kdy tento souhlas obce je v tuto chvíli doporučující. To znamená, že úřady práce vyplácejí doplatky na bydlení tak jako dřív. Žádné bezdomovectví nehrozí. Zároveň ale jednáme se Svazem měst a obcí o novele tohoto paragrafu a já ho chci dělat ve spolupráci se starosty. To je teď proces, který vlastně běží přes léto a samozřejmě co nejdříve chceme, aby byl výsledek. Nicméně opravdu v tuto chvíli se doplatky vyplácejí a určitě nic nehrozí.

A co se týče těch čísel, tak protože jsem to nevěděla dopředu, my je samozřejmě máme k dispozici, já vám je dám. Nicméně to, jak se hodnotí to, aby ty osoby, zda skutečně je nutné, aby bydlely, či nebydlely na ubytovnách - my jsme zdědili situaci, kdy úřady práce, které mají provádět sociální šetření, byly naprosto personálně poddimenzovány, byly v určitém rozvratu. My jsme teprve během loňského a ještě letošního roku tam doplňovali počty úředníků tak, aby to skutečně fungovalo tak, jak má. Pozitivní efekt se začíná objevovat. Čísla mám k dispozici a mohu je dát písemně. Nicméně to určitě ještě potrvá, než budeme opravdu schopni říci - ty na ubytovnu nemusíš, nedosáhneš atd.

Ještě je nicméně velmi podstatné, že teď od 1. května platí novela zákona o hmotné nouzi, do které byl dán pozměňovací návrh, kde jsou velice omezené jak náklady a výše jednoho doplatku. Je to podle počtu osob v místnosti, je to na metry čtvereční, jsou tam dány určité standardy, takže my tam očekáváme pokles v doplatku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Bude doplňující otázka. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za odpověď. Tam bych mohla poznamenat, že v Senátu jste asi zřejmě nezapůsobila těmi argumenty dostatečně, když to bylo i vlastně, dá se říci, v socialistickém Senátu přijato, protože tam máte jasnou většinu.

Nicméně co se týče ještě doplatku na bydlení, tak by mě zajímalo, jak se vyvíjí struktura toho vlastně, jak dopadl ten zákon na jednotlivé klienty. Takže poprosím, jestli můžete doplnit i právě čísla za už současný rok, zda se vůbec projevuje nějak ta novela. Vím, že to je zatím krátká doba.

A k tomu samozřejmě vím, že pan ministr vnitra měl různé výklady k tomu, které se vlastně změnily v průběhu. Tam bych jenom řekla, že si myslím, že se tam jedná vlastně o doporučení nedodržovat zákon. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že to je v pořádku?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za doplňující otázku a požádám paní ministryni, aby vám na ni odpověděla.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, opět co se týče dopadu té novely, to platí vlastně od 1. května, takže se domnívám, že opravdu v tuto chvíli to moc signifikantní nebude. Nicméně co už se projevilo, jsou zvýšené počty úředníků a úřednic na úřadech práce, kde je vidět, jak poklesly doplatky celkově. To k dispozici máme.

Co se týče té otázky, já se opravdu nedomnívám - proč bych se měla domnívat? - že je porušován zákon. Je to výklad Ministerstva vnitra, který je závazný. předpokládám, že ho dělají kompetentní lidé, a já se na to spoléhám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP