(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Dalším bodem podle našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určeny ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, a teď je to od 16 do 18 hodin na členy vlády. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic.

Nyní jako první dostane slovo pan poslanec Zdeněk Ondráček, který interpeluje pana ministra Lubomíra Zaorálka ve věci vyzbrojování Islámského státu. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, myslím, že kdo sleduje běsnění islámských radikálů sdružených v tzv. Islámském státě, nemůže si nevšimnout, že jsou vyzbrojeni moderními americkými zbraněmi s výjimkou zbraní ručních, u kterých se již v předchozích konfliktech ukázalo, že nejsou moc spolehlivé. Jsou také celkem dobře vycvičeni, v boji používají moderní techniku. Každý soudný člověk ví, že každá válka je ekonomicky velmi náročná. Jim přesto přísun nových zbraní a munice ani další zdroje financování nevysychají. A zde se nabízí jednoduchá otázka: Jak to?

Můžete mi odpovědět na otázku, jaká byla, nebo dokonce ještě je úloha Spojených států amerických na vzniku Islámského státu, výcviku jeho příslušníků, jeho financování a dodávkách zbraní? A jestli mohu poprosit, nepopisujte mi tři čtyři minuty, co je Islámský stát, jak je krutý a jak je potřeba s ním bojovat, tak přejděte rovnou na odpověď na tuto otázku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Požádám pana ministra o odpověď.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Tak nejdříve tedy, jak krutý je Islámský stát (se smíchem).

Otázka byla na to, jaké jsou finanční zdroje fungování tzv. Islámského státu. Ty tři zdroje a tři součásti financování Islámského státu jsou poměrně známé. Je to ropa, prodej zajatců, převážně žen tedy, které dostanou do zajetí a pak je prodávají, a pak památky starožitnické z míst, která přepadli, tak se dostali k poměrně velkému množství památek, které se pak prodávají v antikvariátech v Dubaji, v Bejrútu a v celé řadě arabských míst. Na to se vytvořily určité sítě, jak to tam dostávají. Takže to v podstatě byly dlouho tři základní zdroje příjmů.

Dokonce i dnes platí, že v případě ropy jsou schopni podle údajů z února tohoto roku těžit zhruba 50 tisíc barelů ropy denně, což prodávají soukromým překupníkům za cenu asi 25, 35 dolarů za barel. To by znamenalo příjem z těžby v řádu 1,5 milionu amerických dolarů denně. Je pravda, že těžba klesla díky náletům a díky vzdušným útokům Aliance, Spojených států, tak se podařilo právě v těžbě ropy jim způsobit značné ztráty. Nicméně to vypadá, že do značné míry je schopen to Islámský stát vyrovnat, a to především tím, že v současné době velkou část svých příjmů generuje přímo s tím Islámským státem ovládaných území, tím že je vlastně závislý na příspěvcích od podporovatelů, kteří tam žijí. On ovládá území, na kterých docela existuje takový ten malý obchod, a vybírání vlastně v uvozovkách jakýchsi daní se stalo pravidelným způsobem fungování Islámského státu. Úroveň vybírání daní je dnes hodnocena na překvapivě slušné úrovni, srovnatelné, řekněme, s některými jinými arabskými státy. Nemůžeme to porovnávat s Evropou. Takže oni vytvořili vlastní systém výběru daní a ten tvoří dneska poměrně slušnou základnu.

To neznamená, že by se jim dařilo nějak zvlášť. Informace úplně čerstvé, které jsem četl z poslední doby, tak se zdá, že mají poměrně dost velké ekonomické potíže navzdory všem těm zdrojům, které jsem vyjmenoval. To není tak, že by se dařilo celý ten provoz tzv. Islámského státu hladce financovat. Prostě v současné době je to docela obtížné a narážejí na velké problémy to financování udržet.

Co se týče zbraní, je poměrně známo, že jim se podařilo dostat k docela kvalitním zbraním především v souvislosti třeba s dobytím kasáren v Mosulu. Tam se dostali k velmi poměrně slušně moderním americkým zbraním, které byly původně Spojenými státy poskytnuty irácké armádě, a právě proto, že se jim podařilo dobýt několik stanovišť, z nichž nejvýznamnější jsou právě kasárny v Mosulu, tak se dostali k poměrně velmi moderní technice dodané Spojenými státy americkými. Já sám jsem byl svědkem toho, kdy mi líčili kurdští představitelé, premiér kurdský, že vlastně navštívil Spojené státy a Pentagon a žádali Američany o pomoc, protože jim vysvětlovali, že se při střetu s jednotkami Islámského státu střetávají s technikou daleko kvalitnější, než mají oni sami, a kuriózně tedy technikou dodanou Spojenými státy. A Američané stáli samozřejmě před velmi obtížnou situací, že najednou měli dodat Kurdům zbraně, aby měli vybavení srovnatelné s tím, protože oni sami tam dodali předtím irácké armádě, což nebylo pro Američany jednoduché rozhodování, protože museli mít z toho trochu pocit absurdity. To je jasné. A trvalo to asi tři čtyři týdny, než jim nějaké zásilky poskytli, protože to nebylo jednoduché rozhodnutí.

Takže je pravda z toho, na co vy se ptáte ve své otázce, že vlastně takto se dá říci, že tzv. Islámský stát se dostal ke zbraním, které byly původně poskytnuty Američany, ale byly právě poskytnuty irácké armádě.

A co se týče některých dalších zbraní, ke kterým se dostali, tak je samozřejmě byli schopni si pořídit také díky těm finančním prostředkům, které získali v první části. Rozhodně měli značné prostředky z prodeje ropy. To byl určitě významný zdroj příjmů na úrovni miliard, ze kterého byli schopni si také doplnit i tu moderní výbavu. Ale přes to všechno, jak jsem tady popsal, že mají více zdrojů financování poměrně významných, je to naprosto nesrovnatelná situace s Al-Káidou. Al-Káida proti tzv. Islámskému státu byla daleko chudší, daleko méně vybavený příbuzný, jenom -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, omlouvám se, váš čas vyhrazený na odpověď vypršel. Jestli bude doplňující otázka, ještě dostanete prostor k odpovědi.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Tři zdroje financování - nevím, za kolik se prodávají ženy v Islámském státě, ale myslím, že nějakou velkou hodnotu asi nemají. Myslím si, že za jednu ženu si nakoupí tak možná pár nábojů do kalašnikova, co používá. Co se týká památek, tak oni je možná spíš likvidují, než aby je prodávali. Takže to asi nebude zásadní zdroj financování. A ropa jako taková - očekával bych, že právě Spojené státy a popřípadě Aliance jako taková by měly udělat všechno pro to, aby ropu, kterou mají v tom objemu, o kterém jste hovořil, nemohli prodávat soukromníkům. Popřípadě udělat zase vše pro to, aby ti soukromníci nemohli ropu přeprodávat dále, a tím Islámský stát samozřejmě financovat. Je to o zdrojích peněz.

Ale ještě se znovu zeptám: Jaké máte povědomí o tom, že vznik Islámského státu byl nějakým způsobem financován a cvičen právě Spojenými státy? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP