(15.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Bohužel v roce 2014 to Ministerstvo financí interpretovalo jako zlepšení výběru DPH. Pravděpodobně také předpokládali, že to souvisí s hospodářským růstem v daném roce, ale informace o tom, že se jedná o zadržené vratky DPH nedorazily do té části Ministerstva financí, která dělá analýzu rozpočtu a která dělá doporučení pro očekávané daňové příjmy veřejných rozpočtů na nižších úrovních. První velký problém, čili metodická chyba v roce 2014, která se odrazila do nereálných očekávání výběru DPH v roce 2015, a samozřejmě byla srovnávána nesrovnatelná čísla, pokud jde o první tři měsíce výběru DPH 2014/2015. Prostě 2014 tam byly zadržené vratky, 2015 už tam zadržené vratky nebyly a je to čistě výběr DPH, který souvisí s reálným vývojem ekonomiky. To je první velká disproporce.

Když se vrátím ještě k DPH, skutečně není možné to ignorovat. My jsme snížili DPH. Snížili jsme DPH na léky, na knihy. To jsou dvě největší položky. A ještě potom tam byly některé drobnější, ale na léky a na knihy jsme snížili DPH z 15 na 10 %. To také přináší nižší výběr DPH.

A poslední poznámka se týká daně z příjmů ze závislé činnosti. Tady si myslím, že to bude vyžadovat ještě přesnější analýzu ze strany Ministerstva financí. Jak jsem informován, výběr sociálního a zdravotního pojištění kopíruje odhady a kopíruje hospodářský růst, který zatím v letošním roce zaznamenáváme. Čili není problém z hlediska výběru sociálního a zdravotního pojištění. Ono to samozřejmě také souvisí s tím, že došlo k určitému nárůstu, včetně nárůstu mezd zaměstnanců veřejného sektoru.

Pokud jde o daň ze závislé činnosti, výběr není takový, jaký byl očekáván. Je to mj. v důsledku toho, že začaly být uplatňovány některé nové daňové slevy. Chci připomenout, že jsme zvýšili daňovou slevu na dítě. To znamená, tady došlo k uplatnění nových daňových slev. Ještě se nově uplatňují daňové slevy u pracujících důchodců. To znamená, ta byla dočasně zrušena, loni byla obnovena, to znamená snižuje výběr daně z příjmů. Čili zvýšení slevy na druhé a další dítě, sleva na dani pro pracující důchodce a třetí změna, opět nová položka, která se uplatňuje, a to je tzv. školkovné, to znamená je možnost uplatnit do určité výše náklady spojené s docházkou dítěte do školky. Čili to jsou tři nové položky, které snižují výběr daně z příjmů, a Ministerstvo financí by mělo analyzovat a přesněji zanalyzovat dopad tohoto snížení daní do daňového výběru, protože fakticky se jedná o efekty snížení daňové povinnosti v důsledku zvýšení nebo znovuzavedení slev na dani nebo nových odečitatelných položek. To jsou myslím faktory (Mpř. Jermanová: Váš čas, pane premiére!), které ovlivňují výběr daní v letošním roce.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, ani ne možná tak doplňující otázku jako konstatování. Já bych bral ty vratky, kdyby ovšem ten propad nebyl skoro stejný čtyři měsíce - únor, březen, duben, květen. Když to vezmu v měřítku svého města, tak vlastně to jsou čísla 12, 11, 9, 8. Teď už trendově to skáče dolů a vlastně výnos za červen se dá porovnat s výnosem za červen před dvěma lety, to znamená 2013. Tomu rozumím. To znamená, že vratky musely být docela velké částky, to je potřeba říct, a skutečně já se přiznám, že mě zajímá hlavně DPH v tuto chvíli, protože to je podstatným příjmem obce nebo města. A je otázka samozřejmě, jak to bude pokračovat dál, protože já si myslím, že bychom i přes tento propad, který podle mě je dost velký za čtyři měsíce, že bychom se měli dostat do pozitivních čísel vzhledem k roku 2014 v roce 2015. (Mpř. Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, ale i váš čas...) Myslíte si to také?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana premiéra o reakci.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, pokud jde o zadržené vratky, bylo to několik miliard korun. To znamená, skutečně to byla podstatná částka. Já teď nechci přesně uvádět tu sumu, protože ji tady nemám, ale myslím, že Ministerstvo financí je schopno to zpřesnit, ale bylo to několik miliard korun, které byly zadrženy v rámci akcí daňové správy v roce 2013 a ještě nebyly vyplaceny na začátku roku 2014 a byly potom postupně uvolňovány, a jak se zdá, tak v prvních třech měsících roku 2014 byly v zásadě ještě zadrženy, to znamená, zejména leden, únor a zčásti i březen 2014, a zvedly tu základnu a opticky to vypadalo, že se výborně vybírá DPH, ale ve skutečnosti se ty peníze pak musely vrátit. Čili to je ten hlavní zub, který tam nastal z hlediska výběru DPH. A znovu zdůrazňuji, nepodceňujme nižší výběr, který se týká položek, kde jsme snížili daně, kde jsme snížili DPH. To si myslím, že je potřeba na to myslet.

Ale jediná věc, kterou mohu ještě říci, je, že určitě vláda se tím bude dál zabývat. To znamená, tak jak jsme měli analýzu výběru za prvních pět měsíců na jednání vlády, tak já budu chtít, abychom měli potom analýzu další, a uvidíme, jestli Ministerstvo financí bude trvat na své původní prognóze, že se letos podaří vybrat daně podle plánu do konce letošního roku. Čili budu chtít, aby Ministerstvo financí znovu předložilo analýzu za následující měsíce, a předpokládám, to bude veřejný materiál, takže bude k dispozici a bude možné se do něj podívat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím - už nestihneme, paní poslankyně Němcová, je mi to líto. Poslední čtyři minuty. Není čas už načíst další interpelaci.

Já využiji této chvilky a načtu omluvy. Z dnešního jednání se mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Nováková, od 12.30 do 13.00 pan poslanec Fiedler a pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá od 16 hodin do konce jednání ze zdravotních důvodů dnešního dne a zítra od 12 hodin rovněž ze zdravotních důvodů.

Máme čtyři minuty do čtvrté hodiny. Já tedy přerušuji jednání do 16 hodin, kdy budeme pokračovat dalšími písemnými interpelacemi na ostatní členy vlády. Děkuji vám.

 

(Jednání přerušeno v 15.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP