(14.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a ptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Nechce. Dobrá. Poprosím tedy dalšího v pořadí a tím je paní poslankyně Nohavová. Prosím, aby přednesla svou interpelaci na pana premiéra.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v nedávné době byl prováděn na Vysoké škole chemicko-technologické test, kde bylo srovnáváno 24 potravinových výrobků z Česka a jejich německé ekvivalenty. U jedné třetiny byla rozdílná jak chuť, tak složení. Jako příklad uvádím: česká Rama - o 10 % méně tuku než německá, to samé u jogurtů, slazené nápoje pro český trh slazené glukózo-fruktózovým sirupem s aspartamem, pro německý trh slazené cukrem, lančmít pro Česko obsahuje 30 % drůbežího separátu, pro Německo výhradně vepřové maso. A dalo by se pokračovat. Výrobci argumentují tím, že se odlišnostmi ve výrobcích přizpůsobují chuti a zvykům spotřebitelů.

Myslíte si, pane premiére, že nám Čechům více chutná drůbeží separát než maso? Navíc ve 14 případech byl český produkt dražší. Co s tím, pane premiére, uděláte? Nejsme přece jako Češi v Evropské unii občané druhé kategorie. Pokud ale takovéto praktiky připustíme, tak zřejmě jsme. Když si dokážou ohlídat v rámci EU v nadnárodních řetězcích kvalitu výrobků pro své občany vlády Německa, Francie, Británie či dalších zemí, proč si to nedokážeme ochránit i my? Já vás prosím o odpověď. Myslím, že i zajímá naše spoluobčany.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, já musím říci, že ta iniciativa poslankyně Evropského parlamentu paní Olgy Sehnalové, která iniciovala vytvoření srovnávací analýzy českých a německých potravin, byla velmi zajímavá a velmi důležitá. Já sám se chci s paní poslankyní sejít a chci se podrobně seznámit s výsledky této analýzy, protože tady byl proveden podle mého názoru velmi objektivní a srovnatelný výběr vzorků potravin, které se prodávají v České republice a které se prodávají v Německu, s tím, že skutečně celá třetina těch vzorků byla vyhodnocena jako rozdílná. To znamená, že spotřebitelé mohou v obchodech narazit na používání odlišných sladidel v nápojích, rozdílný obsah tuku či různé druhy použitého masa, jak už jste také zmínila, v masových konzervách, a i u některých dalších potravin a nápojů hodnotitelé zaznamenali odlišný vzhled, texturu nebo intenzitu chuti. Když se potom ti, kdo prováděli tuto analýzu, podívali na výrobky z cenového hlediska, tak ten nákup vyjde českého i německého spotřebitele na přibližně stejnou cenu. Jak jsem byl informován, tak poslankyně Sehnalová bude dané výsledky prezentovat na půdě Evropské komise a chce také vyzvat Evropskou komisi, aby se začala tímto tématem seriózně zabývat. To je řekněme jeden směr. Já tady znovu zdůrazňuji, rád se s paní poslankyní Sehnalovou sejdu a chtěl bych se podrobně s těmi výsledky seznámit.

Také chci zmínit fakt, že vláda se snaží zvýšit kontrolu kvality potravin v České republice. Myslím si, že k tomu slouží i novela zákona o potravinách, která byla schválena počátkem tohoto volebního období. Chci také připomenout, že vláda na své schůzi v září loňského roku schválila nařízení o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení. Účelem té předložené úpravy bylo zaručení poctivého jednání v obchodu s potravinami a ochrany zájmů spotřebitelů.

Ministerstvo zemědělství se dlouhodobě zaměřuje na kontrolu bezpečnosti a jakosti parametrů potravin. Jak jsem byl informován, tak pro laboratorní stanovení jakosti Státní zemědělská potravinářská inspekce ročně odebere přes 4 tisíce šarží potravin a celkový počet provedených rozborů dosahuje několika stovek tisíc. Naším cílem je, abychom stabilizovali ty kontrolní orgány, které má česká vláda a Česká republika k dispozici. Tady bohužel v uplynulých letech docházelo k rozpočtovým škrtům, které se projevily také tím, že se propouštělo i v těchto kontrolních orgánech, řada z nich byla personálně destabilizována. My jsme se soustředili v uplynulém roce na to, abychom kontrolní instituce stabilizovali z rozpočtového i personálního hlediska. Chceme se soustředit i při přípravě státního rozpočtu na příští rok na to, aby kontrolní činnosti státu měly dostatečné finanční zajištění.

Já se domnívám, že dnes už naše zákony, tak jak jsou nastaveny v České republice, umožňují poměrně výrazným způsobem pokutovat porušování pravidel, principů, norem, pokutovat klamání spotřebitele, pokutovat uvádění nebezpečných potravin na trh, pokutovat špatné označování potravin nebo nevhodné hygienické podmínky při jejich nakládání, porušení podmínek uchovávání potravin apod. Čili nemyslím si, že dneska tady je na naší straně zásadní problém z hlediska legislativy, myslím si ale, že je tady zásadní problém z hlediska efektivity kontrolní činnosti, a tady si myslím, že je potřeba, aby se kontrolní činnost ještě výrazným způsobem zintenzivnila.

Určitě se budu chtít obrátit také v krátkém čase na Ministerstvo zemědělství, aby se zabývalo tím výzkumem, který realizovala poslankyně Sehnalová, a v případě, že Ministerstvo zemědělství přijde s určitými doporučeními, jak na tento výzkum reagovat, tak jsem připraven tato doporučení podpořit a podpořit jejich realizaci.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se paní poslankyně - nechce položit doplňující otázku. Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, mlžení, nejistota a protichůdná vyjádření. Tak v posledních týdnech působili ministři vlády České republiky na svých výjezdech do Ústeckého kraje. Zatímco ministr životního prostředí Brabec se vyslovil za zachování limitů těžby, ministr průmyslu vyzval k prolomení limitů těžby, poté své vyjádření upravil a podpořil odklad rozhodnutí o prolomení limitů na rok 2020. O několik dnů později naopak ministryně práce Marksová v Ústeckém kraji vyzvala k rychlému rozhodnutí.

Je třeba si uvědomit dvě zásadní skutečnosti. Za prvé, žádné studie za ministry ani za vládu nerozhodnou. Rozhodnutí o prolomení či zachování ekologických limitů těžby je rozhodnutí čistě politické. Podkladů, čísel a materiálů máte dost. Vyzývám vás, pane premiére, vyzývám vládu České republiky, přestaňte už kličkovat a rozhodněte. Bohužel mnozí ministři až nyní zjišťují, že nejsou jen krásná a líbivá rozhodnutí a že jsou rozhodnutí, která se nebudou líbit buď jedné, nebo druhé straně, a to jako v případě prolomení či zachování limitů těžby.

Za druhé je třeba zdůraznit, že neustálé odsouvání a odkládání rozhodnutí o osudu limitů těžby hnědého uhlí nikomu nic dobrého nepřinese. Obce, těžařské firmy, zaměstnanci, ale hlavně lidé žijící v Ústeckém kraji a v okolí hnědouhelných lomů už konečně musí mít jistotu. Budou limity prolomeny? Když ano, tak i na lomu ČSA, nebo jen na lomu Bílina? Nebo budou limity plně zachovány? Takové otázky si kladou lidé z Ústeckého kraje dnes a denně. A já bych chtěl na ně znát také odpověď. Současně vás chci vyzvat k zachování ekologických limitů těžby. Pane předsedo vlády, kličkovat před rozhodnutím nebudete moci na věky. Čím déle ale budete s rozhodnutím otálet, tím horší dopady to bude mít. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a poprosím pana premiéra o odpověď.***
Přihlásit/registrovat se do ISP