(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.30 a my máme na programu

171.
Ústní interpelace

Pan premiér je již zde. Prvním vylosovaným je pan poslanec Václav Klučka. Prosím, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, pokud jde o koaliční poslance, my jsme většinou kritizováni, že provádíme interpelace, a tím jenom natahujeme čas. Já vás chci přesvědčit o tom, že problém dobrovolných hasičských jednotek nebude žádné natahování času.

V sobotu proběhl 5. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Pardubicích. Pane premiére, vy jste byl přítomen na tomto sjezdu. Součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a výchovy jednotlivých členů jsou dobrovolné hasičské jednotky, které vznikají u jednotlivých obcí. Vy jste slyšel na sjezdu určité názory, které hovoří o tom, že ne všechno v činnosti jednotek je v pořádku, že financování dobrovolných hasičských jednotek je struktura, která v daném okamžiku nezabezpečuje plně účinnost operačního nasazení jednotek v zásahové činnosti.

Pane premiére, co tato vláda bude s problémem hasičských jednotek dělat? Jaké má návrhy na doplnění jejich financování, v jakém čase lze očekávat nápravu? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já myslím, že tohle je docela velké a důležité téma, protože v naší zemi máme několik desítek tisíc lidí, je to někde kolem 70 tis. lidí, kteří jsou organizováni ve sborech dobrovolných hasičů, a téma financování jejich činnosti je nepochybně důležité, protože významná část těchto sborů působí jako součást integrovaného záchranného systému a bezprostředně se podílí na pomoci, která je naprosto nezbytná, a chci především zmínit, že nenahraditelná, protože řada starostů zejména na venkově, pokud potřebuje něco reálně udělat, nějak reálně občanům pomoci, tak je většinou odkázána právě na dobrovolné hasiče. Ať už jde o povodně, ať už jde o technické havárie, ať jde o jakákoliv jiná bezpečnostní rizika, tak vždycky jsou tady dobrovolní hasiči.

Já jsem velmi rád, že zafungovala jedna věc, o kterou jsme se tady hodně snažili v této Poslanecké sněmovně v minulých letech. Naráželi jsme na velký odpor. Tentokrát to bylo lobby pojišťoven, které se bránilo tomu, abychom vytvořili fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů. To se nakonec povedlo. Podařilo se prosadit novelu zákona a letošní rok je velmi důležitý, protože v roce 2015 poprvé budou rozděleny významné prostředky, které půjdou dobrovolným hasičům. Celkem to letos bude 97 mil. korun, to není zrovna malá částka, a dotaci obdrží 31 obcí na nový vůz s cisternou. 31 obcí dostane po 2,5 mil. Kč jako dotaci a 14 obcí dostane na rekonstrukci auta s cisternou 1,5 mil. Kč. Pokud ten finanční sektor bude stabilní a nemáme důvod se domnívat že nikoliv, tak by obdobné částky mohly být rozdělovány i v příštích letech.

Dalším důležitým fondem, který chceme využít pro pomoc dobrovolným hasičům, je Integrovaný regionální operační program v letech 2014 až 2020. Tento program byl v letošním roce schválen ze strany Evropské komise. To znamená, začínají se připravovat konkrétní výzvy a cílem je, aby byly zajištěny finanční prostředky na hasičské zbrojnice, to by byl první dotační titul, to znamená na nové dislokace nebo modernizaci stávajících hasičských zbrojnic. Za druhé, rádi bychom, aby z těchto prostředků z Evropské unie bylo možné poskytnout peníze na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky. To znamená, tady jsou možnosti, které bude skýtat Integrovaný regionální operační program, a i tady Ministerstvo vnitra už samozřejmě pracuje společně s Ministerstvem pro místní rozvoj na tom, aby bylo možné vypsat výzvy a tyto prostředky čerpat.

Poslední, nejnovější iniciativou je plán Ministerstva vnitra na to, aby vznikl nový sdružený dotační program, na kterém by se podílelo Ministerstvo vnitra, kraje a obce. To znamená, tyto tři struktury veřejného sektoru by sdružily finanční prostředky a vytvořil by se nový dlouholetý dotační titul, který by umožňoval financovat potřeby sboru dobrovolných hasičů tam, kde se nepodaří získat evropské zdroje. To znamená, byla by to jakási alternativa vůči čerpání evropských zdrojů. Tady bychom byli rádi, kdyby letos byly podniknuty administrativní přípravy. Rádi bychom, aby v rámci vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok bylo na úrovni rozpočtu Ministerstva vnitra vyčleněno zhruba 200 mil. korun pro rok 2016. To by byl základ, ke kterému by se přidaly prostředky krajů a obcí, a vznikl by dotační titul, který by rovněž v příštím roce už mohl financovat jednak obnovu hasičských zbrojnic, jednak samozřejmě financovat obnovu techniky.

Tolik tedy velmi stručně tři základní zdroje, ze kterých by v příštích letech měly být společně a relativně spolehlivě financovány potřeby sboru dobrovolných hasičů. Ale myslím si, že tady nejde jenom o peníze. Jde samozřejmě také o celkové podmínky, ve kterých u nás dobrovolní hasiči působí. Také o tom se mluvilo na jejich sjezdu, který byl teď v Pardubicích. Mohu potvrdit, že Ministerstvo vnitra už pokročilo v přípravě komplexního materiálu do vlády, který by měl řešit některé problémy, které ještě s fungováním dobrovolných hasičů existují.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Pan poslanec nechce položit doplňující otázku.

Nyní tedy přikročíme k další interpelaci a tou je interpelace paní poslankyně Váhalové na pana premiéra. Prosím, paní poslankyně, předneste svoji interpelaci.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Paní předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, pane premiére, já velmi vítám, že jedna z priorit vlády je podpora českého filmu. Novela, kterou schválila vláda začátkem Karlovarského festivalu, by tak mohla být schválena ještě do konce letošního roku. Chtěla bych se vás, pane premiére, zeptat, jakou zásadní změnu tato novela přinese. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím, pane premiére, váš prostor pro odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, nebude to záležet zdaleka jenom na vládě, ale samozřejmě to bude záležet i na této Poslanecké sněmovně. Chtěl bych vás informovat o tom, že vláda na svém jednání 1. července schválila novelu zákona o audiovizi, to je novela zákona č. 496/2012 Sb. Tato novela, tak jak ji vláda schválila - já jsem rád, že se na ní shodla celá vládní koalice a vláda ji schválila jako celek - zásadním způsobem mění podporu českého filmového průmyslu ze strany státu. Nově zavádí systémovou podporu české kinematografie ve formě každoroční pravidelné finanční dotace ze státního rozpočtu. Dotace je navržena ve stejné výši, jakou tvoří soukromé zdroje Státního fondu kinematografie. To znamená, že hodnota státního příspěvku se bude každý rok vypočítávat na základě audiovizuálních poplatků, které vybere Státní fond kinematografie, a bude to vždycky za dva roky zpětně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP